De avonturen van Alice

爱丽丝漫游奇境记

   VI

   第 6 篇

   Big en peper

   小猪和胡椒

   EEN poosje stond zij naar het huis te kijken en zich af te vragen wat ze nu zou beginnen, toen plotseling een lakei in livrei uit het bos kwam rennen (ze dacht dat hij wel een lakei zou zijn, omdat hij een livrei aan had; anders, wanneer ze hem alleen naar zijn gezicht beoordeeld had, had ze hem een vis genoemd) en met zijn knokkels hard op de deur ging kloppen. Deze werd open gedaan door een andere lakei in livrei met een rond gezicht en grote ogen, als van een kikvors; en deze twee lakeien hadden, zoals Alice opmerkte, gepoederd haar, dat hun hele hoofd met krullen bedekte. Ze was erg benieuw wat dit nu weer te betekenen had en kroop voorzichtig een eindje het bos uit om te luisteren.

   她站在小房跟前看了一两分钟,想着下一步该干什么。突然间,一个穿着制 服的仆人(她认为仆人是由于穿着仆人的制服,如果只看他的脸,会把他看成一 条鱼的)从树林跑来,用脚使劲儿地踢著门。另一个穿着制服,长着圆脸庞和像 青蛙一样大眼睛的仆人开了门,爱丽丝注意到这两个仆人,都戴着涂了脂的假发。 她非常想知道这到底是怎么回事,于是就从树林里探出头来听,

   De Vis-lakei had een brief onder zijn arm, die bijna even groot was als hij zelf en deze overhandigde hij aan den ander, terwijl hij plechtig zei: ‘Voor de Hertogin. Een uitnodiging van de Koningin om croquet te komen spelen.’ De Kikvors-lakei antwoordde even plechtig en met enkel een kleine verandering in de volgorde van de woorden ‘Van de Koningin. Een uitnodiging voor de Hertogin om croquet te komen spelen.’

   鱼仆人从胳膊下面拿出一封很大的信,这信几乎有他身子那么大,然后把信 递给那一个,同时还用严肃的声调说:“致公爵夫人:王后邀请她去玩槌球。” 那位青蛙仆人只不过把语序变了一下,用同样严肃的声调重复著说:“王后的邀 请:请公爵夫人去玩槌球。”

   Toen bogen ze allebei heel diep, zodat hun krullen in elkaar verward raakten.

   然后他们俩都深深地鞠了个躬,这使得他们的假发缠在一起了。

   Alice moest hierom zo lachen, dat ze hard het bos inliep uit angst dat ze haar zouden horen; en toen zij weer dorst te kijken, zag ze dat de Vis-lakei weg was gegaan en de ander naast de deur op de grond zat en stompzinnig naar de hemel staarde.

   这情景惹得爱丽丝要发笑了,她不得不远远地跑进树林里,免得被他们听到。 她再出来偷看时,鱼仆人已经走了,另一位坐在门口的地上,呆呆地望着天空愣 神。

   Alice liep verlegen naar de deur en klopte.

   爱丽丝怯生生地走到门口,敲了门。

   ‘Het is volkomen onzin om te kloppen,’ zei de Lakei, ‘en wel om twee redenen. Ten eerste omdat ik aan dezelfde kant van de deur ben als jij; ten tweede, omdat ze daarbinnen zo'n herrie maken, dat ze je onmogelijk kunnen horen.’ En werkelijk, er werd daar een verschrikkelijk lawaai gemaakt - een onophoudelijk gehuil en genies en zo nu en dan een geweldig gekletter alsof een schotel of een ketel in stukken viel.

   “敲门没用。”那位仆人说,“这有两个原因:第一,因为我同你一样,都 在门外,第二,他们在里面吵吵嚷嚷,根本不会听到敲门声。”确实,里面传来 了很特別的吵闹声:有不断的嚎叫声,有打喷嚏声,还不时有打碎东西的声音, 好像是打碎盘子或瓷壺的声音。

   ‘Pardon,’ zei Alice, ‘hoe moet ik dan naar binnen komen?’

   “那么,请告诉我,”爱丽丝说,“我怎么进去呢?”

   ‘Dat geklop van je,’ ging de Lakei voort zonder acht op haar woorden te slaan, ‘zou enige zin hebben, als de deur tussen ons in was. Bij voorbeeld, als jij binnen was, zou je kunnen kloppen en dan kon ik je uitlaten, begrijp je?’ Hij keek terwijl hij praatte, aldoor naar de hemel en Alice vond dat beslist onbehoorlijk. ‘Maar misschien kan hij er niets aan doen,’ zei ze bij zich zelf, ‘zijn ogen staan wel erg boven op zijn hoofd. Maar in ieder geval kon hij mij antwoorden.’ - ‘Hoe moet ik binnen komen?’ herhaalde zij nog eens.

   “如果这扇门在我们之间,你敲门,可能还有意义,”那仆人并不注意爱丽 丝,继续说着,“假如,你在里面敲门,我就能让你出来。”他说话时,一直盯 著天空,爱丽丝认为这是很不礼貌的。“也许他没有办法,”她对自己说,“他 的两只眼睛几乎长到头顶上了,但至少是可以回答问题的,我该怎样进去呢?” 因此,她又大声重复地说。

   ‘Ik blijf hier zitten,’ merkte de Lakei op, ‘tot morgen -’

   “我坐在这里,”那仆人继续说他的,“直到明天……”

   Op dit ogenblik ging de deur van het huis open en een groot bord scheerde naar buiten, precies op het hoofd van de Lakei af; het vloog rakelings langs zijn neus en brak in stukken tegen een van de bomen achter hem.

   就在这时,这个房子的门开了,一只大盘子朝仆人的头飞来,掠过他的鼻子, 在他身后的一棵树上撞碎了。

   ‘- of overmorgen misschien,’ vervolgde de Lakei in dezelfde toon, precies alsof er niets was gebeurd.

   “……或者再过一天。”仆人继续用同样的口吻说,就像什么也没发生过。

   ‘Hoe moet ik binnen komen?’ vroeg Alice weer, nu wat luider.

   “我该怎么进去呢?”爱丽丝更大声地问,

   ‘Moet jij eigenlijk wel naar binnen?’ zei de Lakei, ‘dat is de vraag, zie je.’

   “你到底要不要进去呢?”仆人说,“要知道这是该首先决定的问题,”

   Dat was het zonder twijfel; alleen vond Alice het niet prettig om het zo te horen. ‘Het is werkelijk verschrikkelijk,’ mopperde zij bij zich zelf, ‘zo als al die beesten tegenspreken. Het is om iemand gek te maken!’

   这当然是对的,不过爱丽丝不愿意承认这点,“真讨厌,”她对自己喃喃地 说道,“这些生物讨论问题的方法真能叫人发疯。”

   De Lakei vond dit blijkbaar een goede gelegenheid om zijn opmerking met een kleine variatie te herhalen. ‘Ik zal hier blijven zitten,’ zei hij ‘dagen en dagen lang.’

   那仆人似乎认为是重复自己的话的好机会,不过稍微改变了一点儿说法: “我将从早到晚坐在这几,一天又一天地坐下去。”

   ‘Maar wat moet ik doen!’ zei Alice.

   “可是我该干什么呢?”爱丽丝说,

   ‘Waar je zin in hebt,’ zei de Lakei en begon te fluiten.

   “你想干什么就干什么?”仆人说服就吹起口哨来了。

   ‘Het heeft geen zin om met hem te praten,’ zei Alice wanhopig, ‘hij is volkomen gek.’ En zij deed de deur open en ging naar binnen.

   “唉,同他说话没用!”爱丽丝失望地说,“他完全是个白痴!”然后她就 推开门自己进去了。

   Zij kwam onmiddellijk in een grote keuken, die helemaal vol was met rook; de Hertogin zat in het midden op een kruk met drie poten een baby te verzorgen; de keukenmeid stond over het vuur gebogen en roerde in een grote ketel, die blijkbaar vol was met soep.

   这门直通一间大厨房,厨房里充满了烟雾,公爵夫人在房子中间,坐在─只 三腿小凳上照料一个小孩。厨师俯身在炉子上的一只人锅里搅拌著,锅里好像盛 满了汤。

   ‘Er zit vast te veel peper in die soep,’ zei Alice bij zich zelf, voorzover zij dat al niezende kon.

   “汤里的胡椒确实太多了!”爱丽丝费劲儿地对自己说,并不停地打着喷嚏。

   Er was in elk geval te veel in de lucht; zelfs de Hertogin niesde zo nu en dan; de baby niesde en huilde afwisselend, zonder een ogenblik rust. De enigen in de keuken, die niet niesden, waren de keukenmeid en een grote kat, die bij de kachel zat met een grijns op zijn gezicht van het ene oor tot het andere.

   空气里的胡椒味也确实太浓了,连公爵夫人也常常打喷嚏。至于那个婴孩, 不是打喷嚏就是嚎叫,一刻也不停。这间厨房里只有两个生物不打喷嚏,就是女 厨师和一只大猫,那只猫正趴在炉子旁,咧著嘴笑哩。

   ‘Zoudt u mij misschien kunnen zeggen,’ zei Alice een beetje verlegen, want zij wist niet goed, of het wel behoorlijk was om het eerst iets te zeggen, ‘waarom uw kat zo grijnst?’

   “请告诉我,”爱丽丝有点胆怯地问,因为她还不十分清楚自己先开口合不 合规矩,“为什么你的猫能笑呢?”

   ‘'t Is een Limburger,’ zei de Hertogin, ‘daarom. Big!’

   “它是柴郡猫(郡:英国的行政区域单位,柴郡为一个郡的名称,由于本书 影响,现在西方人都把露齿傻笑的人称为柴郡猫。),”公爵夫人说,“这就是 为什么它会笑了。猪!”

   Ze zei dit laatste woord zo heftig, dat Alice opsprong van schrik, maar ze zag het volgende ogenblik, dat het tot de baby gericht was en niet tot haar; dus vatte ze moed en ging verder: -

   公爵夫人凶狠地说出的最后的─个字,把爱丽丝吓了一大跳。但是,爱丽丝 马上发觉她正在同婴孩说话,而不是对自己说,于是她又鼓起了勇气,继续说:

   ‘Ik wist niet dat Limburgse katten altijd grijnsden; ik wist eigenlijk helemaal niet dat katten konden grijnzen.’

   “我还不知道柴郡猫经常笑,实际上,我压根儿不知道猫会笑的。”

   ‘Dat kunnen ze allemaal,’ zei de Hertogin, ‘en de meeste doen het ook.’

   “它们都会的,”公爵夫人说,“起码大多数都会笑的。”

   ‘Ik weet er geen een, die grijnst,’ zei Alice heel beleefd. Zij vond het erg prettig om wat te kunnen babbelen.

   “我连一只都没见过。”爱丽丝非常有礼貌地说,并对这场开始了的谈话感 到高兴。

   ‘Je weet niet veel,’ zei de Hertogin, ‘dat is duidelijk.’

   “你知道的太少了,”公爵夫人说,“这是个事实。”

   De toon van deze opmerking beviel Alice helemaal niet en zij vond het beter op een ander onderwerp over te gaan. Terwijl zij daar over nadacht, nam de keukenmeid de ketel van het vuur en begon tegelijk alles wat in haar bereik was, naar de Hertogin en de baby te gooien: eerst kwam het haardstel, toen volgde een hagelbui van braadpannen, borden en schalen. De Hertogin lette er niet op, zelfs niet als ze haar raakten; en de baby huilde al zo hard dat men onmogelijk uit kon maken, of het hem pijn deed of niet.

   爱丽丝不喜欢这种谈话的口气,想最好换个话题,她正在想话题的时候,女 厨师把汤锅从火上端开了,然后立即把她随手能拿着的每件东西扔向公爵夫人和 婴孩。火钩子第一个飞来,然后,平底锅、盆子、盘子像暴风雨似地飞来了。公 爵夫人根本不理会,甚至打到身上都没反应。而那婴孩早已经拼命地嚎叫了,也 不知道这些东西打到了他身上没有。

   ‘O, let u toch alsjeblieft op wat u doet,’ schreeuwde Alice, die in doodsangst heen en weer sprong, ‘o, daar gaat zijn lieve neusje’, toen een ongewoon grote braadpan er vlak langs vloog en het bijna meenam.

   “喂,当心点!”爱丽丝喊着,吓得心头不住地跳,“哎哟,他那小鼻子完 了。”真的,一只特大平底锅紧擦著鼻子飞过,差点就把鼻子削掉了。

   ‘Als iedereen zich met zijn eigen zaken bemoeide,’ snauwde de Hertogin, ‘zou de wereld heel wat vlugger draaien dan nu.’

   “如果每个人都关心自己的事,”公爵夫人嘶哑著嗓子嘟喷著说,“地球就 会比现在转得快一些。”

   ‘Wat geen verbetering zou zijn,’ zei Alice, die heel blij was om iets van haar kennis te kunnen tonen, ‘denkt u eens wat een last het zou geven met dag en nacht. De aarde heeft er vier-en-twintig uur voor nodig om om haar eigen as te draaien.’

   “这没好处,”爱丽丝说,她很高兴有个机会显示一下自己的知识,“你想 想这会给白天和黑夜带来什么结果呢?要知道地球绕轴转一回要用二十四个钟头。”

   ‘Over nodig gesproken,’ zei de Hertogin, ‘sla haar hoofd af!’

   “说什么?”公爵夫人说,“把她的头砍掉!”

   Alice keek naar de keukenmeid, erg bang dat deze de wenk ter harte zou nemen, maar deze was veel te druk in de soep aan het roeren en luisterde blijkbaar niet; dus dorst zij verder te gaan ‘vier-en-twintig uur, geloof ik, of is het twaalf? Ik -’

   爱丽丝相当不安地瞧了女厨师一眼,看她是不是准备执行这个命令,女厨师 正忙着搅汤,好像根本没听到,于是爱丽丝又继续说:“我想是二十四个小时, 或许是十二个小时,我……”

   ‘O, zanik alsjeblieft niet,’ zei de Hertogin, ‘ik kan cijfers niet uitstaan.’ En meteen ging ze zich weer met haar kind bezighouden, terwijl ze een soort wiegeliedje zong en aan het slot van iedere regel het kind geweldig door elkaar schudde:

   “唉,別打扰我!”公爵夫人说,“我受不了数字!”她说着照料孩子去了, 她哄孩子时唱著一种催睡曲,唱到每句的末尾,都要把孩子猛烈地摇儿下。

‘Wees streng voor uwen kleinen zoon
 En sla hem als hij niest,
 Hij plaagt en treitert u gewoon
 En doet wat hij verkiest.’

    “对你的小男孩要粗暴地说话,
     在他打喷嚏的时候就读他,
     因为他这样只是为了捣乱,
     他只不过是在撒娇和卖傻。”

Refrein: (waarin de meid en de baby instemden)
 woef! woef! woef!

    合唱(女厨师和小孩也参加):
     哇!哇!哇!

   Terwijl de Hertogin het tweede couplet van het lied zong, zwaaide zij het kind wild heen en weer en het arme kleine ding begon zo te huilen, dat Alice amper de woorden kon verstaan.

   公爵夫人唱第二段歌时,把婴孩猛烈地扔上扔下,可怜的小家伙没命地嚎哭, 所以爱丽丝几乎都听不清唱词了:

‘'k Spreek altijd streng tot wijnen zoon
 En sla hem als hij niest.
 Hij raakt aan peper best gewoon
 Wanneer hij dat verkiest!’

    “我对我的小孩说话严厉,
     他一打喷嚏我就读他个够味,
     因为他只要高兴,
     随时可以欣赏胡椒的味道。”

Refrein:
 woef! woef! woef!

    合唱:
     哇!哇!哇!

   ‘Hier! Nu mag jij een beetje op hem passen, als je wilt,’ zei de Hertogin tegen Alice en gooide haar de baby toe, ‘ik moet me nu klaar gaan maken om croquet te spelen met de Koningin’ en zij liep vlug de kamer uit. De keukenmeid gooide haar een koekepan na, toen zij de deur uitging, maar miste haar net.

   “来!如果你愿意的话,抱他一会儿!”公爵夫人一边对爱丽丝说,一边就 把小孩扔给她,“我要同王后玩链球去了,得准备一下。”说着就急忙地走出了 房间。她往外走时,女厨师从后自向她扔了只炸油锅,但是没打着。

   Alice ving de baby met enige moeite op, want het was een vreemd gevormd wezentje, dat zijn armen en benen naar alle richtingen uitstak, ‘net een zeester,’ dacht Alice. Het arme kind pufte als een stoommachine, toen zij het opving en vouwde zich dubbel en strekte zich weer uit, zodat zij het enkel met grote moeite vast kon houden.

   爱丽丝费劲儿地抓住那个小孩,因为他是个样子奇特的小生物,他的胳膊和 腿向各个方向伸展,“真像只海星,”爱丽丝想,她抓着他时,这可怜的小家伙 像蒸汽机样地哼哼着,还把身子一会儿蜷曲起来,一会儿伸开,就这样不停地折 腾,搞得爱丽丝在最初的一两分钟里,只能勉强把他抓住。

   Zodra zij de juiste manier gevonden had om het te behandelen (zij legde het in een soort knoop en hield het dan vast aan het rechter oor en de linker voet, zodat het zich niet los kon maken) droeg zij het naar buiten. ‘Als ik dit kind niet meeneem,’ dacht Alice, ‘maken ze het zeker in een paar dagen dood; ik zou een moord op mijn geweten hebben als ik het hier liet.’ Ze zei de laatste woorden hardop en het kleine ding knorde als antwoord (het was nu opgehouden met niezen). ‘Knor niet,’ zei Alice, ‘dat is geen nette manier om je uit te drukken.’

   她刚找到─种拿住他的办法(把他像打结一样团在一起,然后抓紧他的右耳 朵和左脚,他就不能伸开了)时,就把他带到屋子外面的露天地方去了。“如果 我不把婴孩带走,”爱丽丝想,“她们肯定在一两天里就会把他打死的。把他扔 在这里不就害了他吗?”最后一句她说出声来了,那小家伙咕噜了一声作为回答 (这段时间他已经不打喷嚏了)。別咕噜,”爱丽丝说,“你这样太不像样子了。”

   De baby knorde weer en Alice keek hem bezorgd aan om te zien wat er met hem aan de hand was. Zonder twijfel had hij een erge wipneus, meer als een snuit, dan als een echte neus; zijn ogen waren ook erg klein voor een baby en het hele uiterlijk van het kind beviel Alice allerminst. ‘Maar misschien snikte hij alleen maar,’ dacht zij en keek in zijn ogen om te zien of er tranen in waren.

   那婴孩又咕噜了一声,爱丽丝很不安地看了看他的脸,想知道是怎么回事。 只见他鼻子朝天,根本不像个常人样,倒像个猪鼻子;他的眼睛也变得很小不像 个婴孩了。爱丽丝不喜欢这副模样。“也许他在哭吧,”爱丽丝想。她就看看他 的眼睛,有没有眼泪。

   Neen, er waren geen tranen. ‘Als je in een big gaat veranderen liefje,’ zei Alice ernstig, ‘wil ik niets meer met je te maken hebben. Denk daaraan!’ Het arme wezentje snikte weer (of knorde, het was onmogelijk om dat uit te maken) en zij gingen een eindje zwijgend verder.

   没有,一点儿眼泪也没有。“如果你变成了一只猪,”爱丽丝严肃地说, “听著,我可再不理你了!”那可怜的小家伙又抽泣了一声(或者说又咕噜了─ 声,很难说到底是哪种),然后他们就默默地走了一会儿。

   Alice dacht juist bij zichzelf: ‘Nu, wat moet ik met dit kind doen, als ik het mee naar huis neem,’ toen het weer knorde en nu zo hard dat ze verschrikt naar zijn gezicht keek. Dit keer was er geen vergissing mogelijk; het was niets meer of minder dan een big en zij begreep dat het onzin zou zijn om hem nog verder mee te dragen.

   爱丽丝正在想:“我回家可把这小生物怎么办呢?,这时,他又猛烈地咕噜 了一声,爱丽丝马上警觉地朝下看他的脸。这次一点儿都不会错了,它完全是只 猪。她感到如果再带着它就太可笑了。

   Dus zette zij het wezentje op de grond en voelde zich erg opgelucht, toen het rustig het bos inliep. ‘Als het groter was geworden,’ zei ze bij zichzelf, ‘zou het een verschrikkelijk lelijk kind zijn geworden; maar het is wel een aardig varkentje vind ik.’ En zij begon aan de andere kinderen uit de buurt te denken, die misschien heel lieve biggen zouden zijn en zij zei juist bij zichzelf: ‘Als je alleen maar wist, hoe je ze moest veranderen,’ toen zij tot haar schrik de Kat van de Hertogin dicht bij haar op een boomtak zag zitten.

   于是她把这小生物放下,看着它很快地跑进树林,感到十分轻松。“如果它 长大的话,爱丽丝对自己说,“一定会成为可怕的丑孩子,要不就成为个漂亮的 猪。”然后,她去一个个想她认识的孩子,看看谁如果变成猪更像样些,她刚想 对自己说:“只要有人告诉他们变化的办法……”,这时,那只柴郡猫把她吓了 一跳,它正坐在几码远的树枝上。

   De Kat grijnsde alleen toen hij Alice zag. ‘Hij ziet er wel goedhartig uit,’ dacht ze, ‘alleen heeft hij erg lange klauwen en een heleboel tanden,’ en daarom vond ze dat ze hem met een beetje respect behandelen moest.

   猫对爱丽丝只是笑,看起来倒是好脾气。爱丽丝想,不过它还是有很长的爪 子和许多牙齿,因此还应该对它尊敬点。

   ‘Geachte Poes,’ zei ze bedeesd, omdat ze niet wist of hij het prettig vond om zo te worden aangesproken; hij grijnsde echter alleen nog een beetje breder. ‘Zo, dat schijnt hem te bevallen,’ dacht Alice en ging verder: ‘Zoudt u mij misschien kunnen zeggen welke kant ik uit moet gaan?’

   “柴郡猫,”她胆怯地说。还不知道它喜欢不喜欢这个名字,可是,它的嘴 笑得咧开了。“哦,它很高兴,”爱丽丝想,就继续说了:“请你告诉我,离开 这里应该走哪条路?”

   ‘Dat hangt er nogal van af waar je heen wilt,’ zei de Kat.

   “这要看你想上哪儿去,”猫说。

   ‘Het kan me niet schelen waar ik heen ga,’ zei Alice.

   “去哪里,我不大在乎。”爱丽丝说。

   ‘Dan geeft het ook niet veel welke kantje uit gaat,’ zei de Kat.

   “那你走哪条路都没关系。”猫说。

   ‘Zolang ik ergens terecht kom,’ voegde Alice er ter verduidelijking aan toe.

   “只要.能走到一个地方。”爱丽丝又补充说了一句。

   ‘O, je komt zeker wel ergens,’ zei de Kat, ‘als je maar lang genoeg loopt.’

   “哦,那行,”猫说,“只要你走得很远的话。”

   Alice begreep dat daar niets tegen te zeggen was; daarom probeerde ze een andere vraag: ‘Wat voor soort mensen wonen daar?’

   爱丽丝感到这话是没法反对的,所以她就试着提了另外的一个问题:“这周 围住些什么?”

   ‘Die kant uit,’ zei de Kat en zwaaide met zijn poot, ‘woont een Hoedenmaker en aan die kant (hij wuifde met zijn andere poot) woont een Maartse Haas, het komt er niet op aan wie je gaat opzoeken, ze zijn allebei gek.’

   “这个方向”猫说着,把右爪子挥了一圈,“住着个帽匠;那个方向,”猫 又挥动另一个爪子,“住着一只三月兔。你喜欢访问谁就访问谁,他们俩都是疯 子。”

   ‘Maar ik heb helemaal geen zin om naar gekke mensen te gaan,’ merkte Alice op.

   “我可不想到疯子中间去。”爱丽丝回答。

   ‘O daar is niets aan te doen,’ zei de Kat, ‘we zijn hier allemaal gek. Ik ben gek. Jij bent gek.’

   “啊,这可没法,”猫说,“我们这儿全都是疯的,我是疯的,你也是疯的。”

   ‘Hoe weet u dat ik gek ben?’ zei Alice.

   “你怎么知道我是疯的?”爱丽丝问。

   ‘Dat moet je zijn,’ zei de Kat, ‘anders zou je niet hier gekomen zijn.’

   “一定的,”猫说,“不然你就不会到这里来了。”

   Alice vond dit geen erg sterk bewijs, maar zij ging verder: ‘En hoe weet u, dat u gek bent?’

   爱丽丝想这根本不能说明问题,不过她还是继续问:“你又怎么知遏你是疯 子呢?”

   ‘In de eerste plaats,’ zei de Kat, ‘een hond is niet gek. Vind je wel?’

   “咱们先打这里说起,”猫说,“狗是不疯的,你同意吗?”

   ‘Ik denk van niet,’ zei Alice.

   “也许是吧!爱丽丝说。

   ‘Nu,’ zei de Kat, ‘een hond gromt als hij boos is en zwaait met zijn staart als hij in een goed humeur is. Ik grom als ik in een goed humeur ben en zwaai met mijn staart als ik boos ben. Daarom ben ik gek.’

   “好,那么,”猫接着说,“你知道,狗生气时就叫,高兴时就摇尾巴,可 是我,却是高兴时就叫,生气时就摇尾巴。所以,我是疯子。”

   ‘Ik noem dat spinnen en niet grommen,’ zei Alice.

   “我把这说成是打呼噜,不是叫。”爱丽丝说。

   ‘Noem het zoals je wilt,’ zei de Kat, ‘ga jij vandaag croquet spelen met de Koningin?’

   “你怎么说都行,”猫说,“你今天同王后玩槌球吗?”

   ‘Dat zou ik graag willen,’ zei Alice, ‘maar ik ben nog niet uitgenodigd.’

   “我很喜欢玩槌球,”爱丽丝说,“可是到现在还没有邀请我嘛!”

   ‘Je zult mij er ook ontmoeten,’ zei de Kat en verdween.

   “你,会在那儿看到我!”猫说着突然消失了。

   Alice was daar niet meer verbaasd over; ze was langzamerhand gewend geraakt aan heel gekke dingen. Terwijl zij naar de plaats keek, waar hij had gezeten, verscheen hij plotseling weer.

   爱丽丝对这个并不太惊奇,她已经习惯这些不断发生的怪事了。她看着猫坐 过的地方,这时,猫又突然出现了。

   ‘A propos, wat is er eigenlijk met die baby gebeurd?’ zei de Kat, ‘ik vergat het haast te vragen.’

   “顺便问一声,那个婴孩变成什么了?”猫说,“我差一点忘了。”

   ‘Hij is in een big veranderd,’ zei Alice rustig, precies alsof de Kat op een heel gewone manier terug was gekomen.

   “已经变成一只猪了。”爱丽丝平静地回答说,就好像猫再次出现是正常的。

   ‘Dat dacht ik wel,’ zei de Kat en verdween weer.

   “我就想它会那样的。”猫说着又消失了。

   Alice bleef nog een poosje staan en wachtte of hij nog terug zou komen, maar hij verscheen niet meer en na een paar minuten wandelde zij de richting uit waar de Maartse Haas moest wonen. ‘Hoedenmakers heb ik wel meer gezien,’ zei ze bij zichzelf, ‘de Maartse Haas zal wel het interessantste zijn en het is nu Mei, dus is hij misschien niet zo verschrikkelijk gek - tenminste niet zo gek als in Maart.’ Terwijl ze dat zei keek ze op en daar was de Kat weer, hij zat op een tak van een boom.

   爱丽丝等了一会,还希望能再看见它,可是它再没出现。于是,她就朝着三 月兔住的方向走去。“帽匠那儿,我也要去的。”她对自己说,“三月兔一定非 常有趣,现在是五月,也许它不至于太疯──至少不会比三月份疯吧。”就在说 这些话时,一抬头又看见那只猫,坐在一根树枝上。

   ‘Zei je big of boog?’ vroeg de Kat.

   “你刚才说的是猪,还是竹?”猫问。

   ‘Ik zei big’ antwoordde Alice, ‘en ik wou dat u niet zo plotseling verscheen en verdween; u maakt iemand helemaal duizelig.

   “我说的是猪,”爱丽丝回答,“我希望你的出现和消失不要太突然,这样, 把人搞得头都晕了。”

   ‘Best,’ zei de Kat; en dit keer verdween hij heel langzaam; hij begon met het puntje van zijn staart en eindigde met de grijns, die nog een tijdje bleef hangen, toen de rest al weg was.

   “好,”猫答应著。这次它消失得非常慢,从尾巴尖开始消失,一直到最后 看不见它的笑脸,那个笑脸在身体消失后好久,还停留了好一会儿。

   ‘Ik heb dikwijls een kat zonder grijns gezien,’ dacht Alice, ‘maar een grijns zonder een kat, dat is wel het gekste dat ik ooit in mijn leven gezien heb!’

   “哎哟,我常常看见没有笑脸的猫,”爱丽丝想,“可是还从没见过没有猫 的笑脸呢。这是我见过的最奇怪的事儿了。”

   Ze hoefde niet ver meer te lopen voor ze het huis van de Maartse Haas zag; ze dacht tenminste dat dit wel het goede huis moest zijn, omdat de schoorstenen als oren gevormd waren en het dak met bont was bedekt. Het huis was zo groot dat ze het geraden vond om er niet heen te gaan voor ze weer iets geknabbeld had van het stukje van de paddestoel dat zij in haar linkerhand hield en daardoor een lengte had bereikt van ongeveer zeventig centimeter. Maar toen wandelde zij er toch tamelijk bedeesd naar toe en ze zei bij zich zelf: ‘Als hij toch eens stapelgek is! Ik wou dat ik maar naar den Hoedenmaker was gegaan!’

   她没走多远,就见到了一间房子,她想这一定是三月兔的房子了,因为烟囪 像长耳朵,屋顶铺著兔子毛。房子很大,使她不敢走近。她咬了口左手的蘑菇, 使自己长到了二英尺高,才胆怯地走去,一边对自己说:“要是它疯得厉害可怎 么办?我还不如去看看帽匠呢!”

Text from www.dbnl.org
Text from angelibrary.com