De avonturen van Alice

愛麗絲漫游奇境記

   XI

   第 11 篇

   Wie heeft de gebakjes gestolen?

   誰偷走了餡餅

   DE Harten-Koning en de Harten-Koningin zaten op hun tronen, toen zij aankwamen, met een hele menigte rondom hun - allerlei soorten vogeltjes en dieren, en het hele pak kaarten. De Hartenboer stond geboeid voor hen met een soldaat naast zich ter bewaking. Vlak bij de Koning stond het Witte Konijn met een trompet in zijn ene hand en een rol perkament in de andere. In het midden van de zaal stond een tafel met een grote schotel met gebakjes erop. Zij zagen er zo lekker uit dat Alice al honger kreeg van het gezicht. ‘Ik wou dat de rechtszitting voorbij was’ dacht ze, ‘en ze de verfrissingen rond gingen reiken!’ Maar daar waren ze blijkbaar nog lang niet aan toe en daarom begon ze wat rond te kijken.

   當他們到達時,紅心國王和紅心王后正坐在王座上,還有一大群各种小鳥獸 圍著他們,就像一整套紙牌。那個武士站在他們面前,用鏈條鎖著,兩邊各有一 名士兵看守著。國王旁邊站著白兔,一手拿著喇叭,一手拿著一卷羊皮紙。法庭 正中有一張桌子,上面放著一大盤餡餅。餡餅十分精美,愛麗絲見了頓時覺得餓 得慌。愛麗絲想:“希望審判能快些結束,然后讓大家吃點心。”但是,看來并 沒有這种跡象。于是,她只好環視周圍的一切來消磨時光。

   Alice was nog nooit in een rechtszaal geweest, maar zij had er allerlei over gelezen en zij vond het heel prettig dat ze de naam kende van bijna alles wat zij nu zag. ‘Dat is de rechter,’ zei ze bij zich zelf, ‘want hij heeft een grote pruik op.’

   愛麗絲還沒有到過法庭,只在書上讀到過。她很高興的是對這里的一切都能 說得上。“那是法官,”她對自己說,“因為他有假發。”

   De rechter, tussen twee haakjes, was de Koning. En hij droeg zijn kroon boven op zijn pruik (kijk maar op het plaatje hiernaast, als je wilt zien hoe hij dat deed). Hij leek allerminst op zijn gemak en de pruik stond hem ook helemaal niet.

   該說一下,那位法官就是國王。由于他在假發上又戴上王冠,看起來很不順 眼,而且肯定也不會舒服的。

   ‘En daar is de bank voor de jury,’ dacht Alice, ‘en die twaalf wezens (ze moest wel wezens zeggen, want er waren vogels en allerlei andere dieren bij) zullen de jury-leden wel zijn.’ Dit laatste woord herhaalde ze wel twee of drie keer, zo trots was ze er op. Want ze dacht - en niet ten onrechte - dat een heleboel meisjes van haar leeftijd wel niet wisten wat het betekende.

   “那是陪審員席,”愛麗絲心想,“那十二個動物”(她不得不稱之為“動 物”,因為有的是獸類,有的是鳥類),“該是陪審員了。”這最后一句,她對 自己說了兩三遍,覺得挺自豪的。因為她想,几乎沒有像她那樣年齡的女孩,會 懂得這么多的。即使說“法律審查員”她們也不會懂的。

   De twaalf jury-leden waren heel ijverig aan het schrijven. ‘Wat doen ze toch?’ vroeg Alice aan de Griffioen, ‘ze hoeven toch niet te schrijven voor de rechtszitting begonnen is.’

   十二位陪審員全都在紙板上忙著寫什么。“他們在干什么?”愛麗絲對鷹頭 獅低聲說,“在審判開始前,他們不會有任何事情要記錄的,”

   ‘Ze schrijven hun namen op,’ antwoordde de Griffioen fluisterend, ‘want anders zijn ze bang dat zij die voor het eind van de rechtszitting vergeten hebben.’

   鷹頭獅低聲回答:“他們在記下姓名,怕在審判結束前忘掉。”

   ‘Ezels!’ zei Alice luid en verontwaardigd, maar zij zweeg snel, want het Witte Konijn riep: ‘Stilte in de zaal!’ en de Koning zette zijn bril op en keek ongerust rond om te zien wie er aan het praten was.

   “蠢家伙!”愛麗絲不滿地高聲說,但她立刻就不說話了,因為白兔喊著: “法庭肅靜。”這時,國王戴上了眼鏡,迅速地掃視了四周,想找出誰在說瓜。

   Alice kon zien - net zo goed of ze over hun schouders keek - dat alle leden van de jury ‘ezels’ in hun schriften schreven en ze merkte zelfs op dat een van hen niet wist hoe hij dat woord moest spellen en het aan zijn buurman moest vragen. ‘Hun schriften zullen er mooi uitzien als de rechtszitting is afgelopen,’ dacht Alice.

   愛麗絲就像趴在陪審員肩頭上看到的那樣清楚,看到所有的陪審員都在紙板 上寫下了“蠢家伙”。她甚至還看到有個陪審員不會寫“蠢”字,要求鄰座的告 訴他。“不到審判結束,他們的紙板准會寫得一塌糊涂!”愛麗絲想。

   Een van de jury-leden had een pen die kraste. Dit kon Alice werkelijk niet uitstaan en zij liep de zaal om en ging achter hem staan en zij zag al gauw kans om hem zijn pen af te pakken. Zij deed het zo vlug dat het arme kleine dier (het was Jan, de Hagedis) helemaal niet begreep wat er mee was gebeurd. Hij zocht eerst een tijdje, maar toen hij de pen nergens kon vinden was hij wel verplicht om voor de rest van de dag maar met zijn vinger te schrijven en dat had heel weinig zin, omdat er in zijn schrift niets van te zien was.

   有一名陪審員在書寫時發出刺耳的市音,愛麗絲當然經受不住了,于是,她 在法庭里轉了一圈,到他的背后,找了個机會─下子奪走了那支鉛筆。她干得很 利索,那個可怜的小陪審員(它就是壁虎比爾)根本不知道發生了什么事。當它 到處找不到自己的鉛筆后,就只能用手指頭來書寫了。這當然毫無用處,因為手 指在紙板上留不下任何痕跡。

   ‘Heraut, lees de beschuldiging voor!’ zei de Koning.

   “傳令官,宣讀起訴書。”國王宣布說。

   Het Witte Konijn blies drie stoten op de trompet, ontrolde de perkamenten rol en las het volgende:

   白兔在喇叭上吹了三下,然后攤開那卷羊皮紙,宣讀如下:

De Koningin van Harten bakte een paar gebakjes
 Al op een zomerdag.
 De Hartenboer lag op de loer
 En stal ze toen hij ze zag.

    “紅心王后做了餡餅,
     夏日的白天竟發生這樣的事情:
     紅心武士偷走了餡餅,
     全都帶走匆忙离境!”

   ‘Overweeg uw oordeel’ zei de Koning tot de jury.

   “請考慮你們的評審意見。”國王對陪審員說。

   ‘Nog niet, nog niet!’ onderbrak het Konijn haastig, ‘er moeten eerst nog een heleboel andere dingen gebeuren.’

   “不行,還不行!”兔子赶快插話說,“還有好些過程呢!”

   ‘Roep de eerste getuige,’ zei de Koning en het Witte Konijn blies drie keer op de trompet en riep: ‘De eerste getuige.’

   于是,國王說:“傳第一個作証人。”白兔在喇叭上吹了三下,喊道:“傳 第一個証人!”

   De eerste getuige was de Hoedenmaker. Hij kwam binnen met een theekopje in zijn ene hand en een boterham in de andere. ‘Ik vraag u excuus Majesteit,’ zei hij, ‘dat ik dit meebreng, maar ik was nog niet helemaal klaar met de thee, toen ik voor werd geroepen.’

   第一個証人就是那位帽匠。他進來時,一手拿著一只茶杯,一手拿著一片奶 油面包。他說:“陛下,請原諒我帶這些來,因為我還沒吃完茶點就被傳來了。”

   ‘Je had klaar moeten zijn,’ zei de Koning, ‘wanneer ben je er mee begonnen?’

   “你應該吃完的。你什么時候開始吃的?”國王間。

   De Hoedenmaker keek naar de Maartse Haas die hem in de rechtszaal gevolgd was, arm in arm met de Zevenslaper. ‘De veertiende Maart geloof ik,’ zei hij.

   帽匠看了看三月兔──三月兔是同睡鼠手挽著手跟著他進來的──說:“我 想是三月十四日開始吃的。”

   ‘De vijftiende,’ zei de Maartse Haas.

   “是十五日。”三月兔說。

   ‘De zestiende,’ voegde de Zevenslaper er aan toe.

   “十六日。”睡鼠補充說。

   ‘Schrijf op,’ zei de Koning tot de jury en de juryleden schreven alle drie de data ijverig in hun schriften, telden ze op en ontleedden de som in guldens en centen.

   “記下來。”國王對陪審員說,陪審員急忙在紙板上寫下了這三個日期,然 后把它們加起來,再把半數折算成先令和便士。

   ‘Neem je hoed af,’ zei de Koning tot de Hoedenmaker.

   “摘掉你的帽子!”國王對帽匠說。

   ‘Het is mijn hoed niet,’ zei de Hoedenmaker.

   “那不是我的。”帽匠說。

   ‘Dief!’ riep de Koning en wendde zich tot de leden van de jury, die dit feit onmiddellijk optekenden.

   “偷的!”國王叫了起來,并看了看陪審員。陪審員立即記下,作為事實備 忘錄。

   ‘Ik verkoop ze,’ legde de Hoedenmaker uit, ‘ik heb er zelf geen, ik ben hoedenmaker.’

   “我拿帽子來賣的,我是個帽匠,沒有一頂帽子屬于我的。”帽匠解釋道。

   De Koningin greep haar bril en begon de Hoedenmaker, die bleek en zenuwachtig werd, aan te staren.

   這時,王后戴上了眼鏡,使勁儿盯著帽匠,只見帽匠臉色發白,局促不安。

   ‘Leg getuigenis af,’ zei de Koning, ‘en wees niet zenuwachtig, of ik laat je op staande voet onthoofden.’

   “拿出証据來,”國王說,“并且不得緊張,否則,我就把你拿到場上處決。”

   Dit stelde de getuige blijkbaar allerminst gerust. Hij sprong van de ene voet op de andere en keek angstig naar de Koningin. In zijn verwarring beet hij een groot stuk uit zijn theekop inplaats van uit zijn boterham.

   這些話根本沒有鼓勵作証人。他不斷地把兩腳交替著站,不自在地看著王后, 而且由于心里慌亂,竟在茶杯上咬了一大口,而不是去吃奶油面包。

   Toen voelde Alice iets heel vreemds en zij dacht er een tijdje over na voor zij wist wat het was. Ze begon groter te worden en zij wilde eerst opstaan en de zaal uitlopen, maar toen besloot zij om te blijven waar ze was zolang ze plaats genoeg had.

   正在這時,愛麗絲有一种奇怪的感覺,她迷惑了好一會,后來才慢慢地搞清 楚,原來她又在長大了,起初,她想站起來走出法庭,但轉眼間她又決定留下了, 只要這里還有她容身的余地。

   ‘Ik wou dat je niet zo duwde,’ zei de Zevenslaper die naast haar zat, ‘ik kan amper ademhalen.’

   “我希望你不要擠我,我透不過气來了。”坐在愛麗絲旁邊的睡鼠說。

   ‘Ik kan er niets aan doen,’ zei Alice heel deemoedig, ‘ik groei.’

   “我作不了主呀,你看我還在長呢!”愛麗絲非常溫和地說。

   ‘Je hebt geen recht om hier te groeien,’ zei de Zevenslaper.

   “在這里你沒有權利長呀!”睡鼠說。

   ‘Praat geen onzin,’ zei Alice, nu heel wat flinker, ‘je weet best dat jij ook groeit.’

   “別說廢話了,你自己也在長呀!”愛麗絲大膽地說。

   ‘Ja, maar ik groei in een redelijk tempo,’ zei de Zevenslaper, ‘en niet op zo'n belachelijke manier.’ En hij stond boos op en liep naar de andere kant van de zaal.

   “是的,但是我是合理地生長,不是長成可笑的樣子,”睡鼠說著,不高興 地站了起來,轉到法庭的另一邊去了。

   De Koningin had al die tijd de Hoedenmaker aan zitten staren en juist, toen de Zevenslaper de zaal overstak, zei zij tot een van de zaalwachters: ‘Breng mij de lijst van de zangers van het laatste concert!’ De arme Hoedenmaker begon nu zo te beven dat hij zijn schoenen verloor.

   在愛麗絲和睡鼠說話的時候,王后的眼睛始終盯著帽匠,當睡鼠轉到法庭的 那邊,她就對一位官員說:“把上次音樂會上唱歌人的名單給我,”听到這話, 這個可怜的帽匠嚇得發抖,甚至把兩只鞋子也抖了下來。

   ‘Leg getuigenis af!’ herhaalde de Koning boos, ‘anders laat ik je onthoofden, of je zenuwachtig bent of niet.’

   “拿出証据來,否則,我就處決你,不管你緊張不緊張!”國王憤怒地重复 了一遍。

   ‘Ik ben een arme man, Majesteit,’ begon de Hoedenmaker bevend, - ‘en ik was net aan de thee begonnen - en nu de boterhammen steeds dunner worden - en het tintelen van de thee.’

   “我是個窮人,陛下,”帽匠顫抖著說,“我只是剛剛開始吃茶點……沒有 超過一星期……再說為什么奶油面包變得這么薄呢……還有茶會閃光……”

   ‘Het tintelen van wat?’ zei de Koning.

   “什么閃光?”國王問。

   ‘Het begon met de thee,’ antwoordde de Hoedenmaker.

   “我說茶。”帽匠回答。

   ‘Natuurlijk begint tintelen met een T’, zei de Koning scherp, ‘denk je dat ik een ezel ben? Ga verder!’

   “哦,擦,當然,擦火柴是閃光的。你以為我是笨蛋嗎?接著說!”國王尖 銳地指出。

   ‘Ik ben een arme man,’ zei de Hoedenmaker, ‘en de meeste dingen tintelden daarna - enkel, de Maartse Haas zei -’

   “我是個窮人,”帽匠繼續說,“從那以后,大部分東西都閃光了……只有 三月兔說……”

   ‘Niet waar!’ zei de Maartse Haas opgewonden.

   三月兔赶快插嘴:“我沒說過。”

   Wel waar!’ zei de Hoedenmaker.

   “你說了。”徹匠說。

   ‘Ik ontken het,’ zei de Maartse Haas.

   “我沒說。”三月兔說。

   ‘Hij ontkent het,’ zei de Koning, ‘laat dat stuk dan maar weg.’

   “它既然不承認,就談點別的吧!”國王說。

   ‘Nu, in elk geval, de Zevenslaper zei -,’ ging de Hoedenmaker verder en keek angstig rond om te zien of deze het ook zou ontkennen, maar de Zevenslaper was vast in slaap en ontkende niets.

   “好,無論如何,那就睡鼠來說……”說到這否認。然而睡鼠什么也沒說, 它睡得正香呢。

   ‘Daarna,’ vervolgde de Hoedenmaker, ‘nam ik nog een boterham -’

   “從那以后,我切了更多的奶油面包……”帽匠繼續說。

   ‘Maar wat zei de Zevenslaper?’ vroeg iemand uit de jury.

   “但是睡鼠說了什么?”一位陪審員問。

   ‘Dat kan ik me niet meer herinneren,’ zei de Hoedenmaker.

   “這個我記不得了。”帽匠說。

   ‘Je moet het je herinneren,’ merkte de Koning op, ‘anders laat ik je onthoofden.’

   “你必須記得,否則我就處決你。”國王說。

   De arme Hoedenmaker liet zijn theekopje en zijn boterham vallen en viel op één knie. ‘Ik ben maar een ongelukkig man, Majesteit,’ begon hij.

   那個可怜的帽匠丟掉了茶杯、奶油面包,單膝跪下說,“我是個可怜人,陛 下。”

   ‘Je bent een heel ongelukkig spreker,’ zei de Koning.

   “你是個可怜的狡辯者。”國王說。

   Een van de guinese biggetjes riep ‘hoera’ en werd onmiddellijk door de deurwaarders onderdrukt (dit is een erg moeilijk woord en ik zal je uitleggen hoe het gebeurde. Zij hadden een grote linnen zak met een koord om de opening. Daarin duwden ze het guinese biggetje met zijn hoofd vooruit en toen gingen ze er op zitten).

   這時,一只豚鼠突然喝起彩來,但立即被法庭上的官員制止了。(所謂制止, 實在很難說,我只能向你說說是怎么回事。他們用一只大帆布袋,把那只膽鼠頭 朝里塞進去,用繩扎上了袋口,然后他們坐在袋上。)

   ‘Ik ben blij dat ik dat nu eens gezien heb,’ dacht Alice, ‘ik heb zo dikwijls in de krant gelezen dat aan het slot van een rechtszitting ‘een poging tot applaus door de deurwaarders werd onderdrukt’ en ik begreep nooit wat daarmee werd bedoeld.’

   愛麗絲心里想:“我很高興能看到了這回事。我常常在報上看到,說審判結 束時“出現了喝彩聲,當即被法庭上的官員所制止。’直到現在我才明白是怎么 回事。”

   ‘Als dat alles is wat je weet, dan kun je wel opstappen,’ vervolgde de Koning.

   “如果你再沒有別的補充,你可以退下去了。”國王宣布說。

   ‘Waar moet ik op stappen,’ zei de Hoedenmaker.

   “我已經沒法再退了,我已經是站在地板上的了。”帽匠說。

   ‘Op je voeten,’ antwoordde de Koning.

   “那么你可以坐下。”國王說。

   Hier riep een ander guinees biggetje ‘hoera’ en werd onderdrukt.

   這時,又一只豚鼠喝起彩來,又被制止了。

   ‘Die guinese biggetjes zijn tenminste van de vloer,’ dacht Alice, ‘nu zal het wel beter gaan.’

   愛麗絲心里想:“噯,他們這樣收拾豚鼠!實在應該文明一些。”

   ‘Ik zou graag verder gaan met mijn thee,’ zei de Hoedenmaker met een angstige blik naar de Koningin, die de lijst van de zangers zat te lezen.

   “我還得喝完這杯茶。”帽匠說著,不安地看著王后,而王后正在看唱歌人 的名單。

   ‘Je kunt gaan,’ zei de Koning en de Hoedenmaker rende zo hard als hij kon de rechtszaal uit, zonder zelfs zijn schoenen aan te trekken.

   “你可以走了。”國王一說,帽匠立即跑出法庭。甚至顧不上去穿他的鞋。 這進,王后吩咐一位官員說:

   ‘- en sla hem buiten zijn hoofd af’, zei de Koningin tot een van de zaalwachters. Maar de Hoedenmaker was allang uit het gezicht voor de deurwaarder bij de deur was.

   “立即將那帽匠在庭外斬首。”可是官員追到 大門口,帽匠已經無影無蹤了。

   ‘Roep de volgende getuige!’ zei de Koning.

   “傳下一個作証人!”國王吩咐。

   De volgende getuige was de Keukenmeid van de Hertogin. Zij had de peperbus in haar hand en Alice kon al raden dat zij binnen zou komen voor zij te zien was. Want degenen die het dichtst bij de deur zaten begonnen plotseling allemaal te niezen.

   下一個作証人是公爵夫人的廚師。她手里帶著胡椒盒,一走進法庭,就使靠 近她的人不停地打噴嚏,這使愛麗絲一下就猜出是誰了。

   ‘Leg getuigenis af,’ zei de Koning.

   “提供你的証据。”國王吩咐。

   ‘Ik denk er niet aan,’ zei de Keukenmeid.

   “我不能提供。”廚師回答。

   De Koning keek angstig naar het Witte Konijn, dat met een zachte stem zei: ‘Uwe Majesteit moet deze getuige een kruisverhoor afnemen.’

   國王著急地看了看白兔,白兔低聲說:“陛下必須反复質詢這個証人。”

   ‘Als het moet, dan moet het,’ zei de Koning droefgeestig. Hij legde zijn armen over elkaar, fronste zijn voorhoofd zo sterk dat zijn ogen bijna niet meer te zien waren en zei met een diepe stem tot de Keukenmeid: ‘Waar zijn gebakjes van gemaakt?’

   “好,如果必須這樣,我必定這樣做。”國王帶著优郁的神態說。然后他交 叉著雙臂,對廚師蹙著眉,直到視野模糊了,才用深沉的聲音說:“餡餅是用什 么做的?”

   ‘Van peper in het algemeen,’ zei de Keukenmeid.

   “大部分是胡椒,”廚師說,

   ‘Van stroop,’ zei een slaperige stem achter haar.

   “糖漿。”一個困倦的聲音從廚師后面傳來。

   ‘Arresteer die Zevenslaper,’ schreeuwde de Koningin, ‘onthoofd die Zevenslaper! Gooi die Zevenslaper er uit! Onderdruk hem! Knijp hem! Knip hem zijn snor af!’

   “掐住那個睡鼠的脖子,”王后尖叫起來,“把它斬首,把它攆出法庭,制 止它,掐死它,拔掉它的絡腮胡子!”

   Enige minuten lang was de hele rechtszaal in grote verwarring bezig om de Zevenslaper te verwijderen. Toen ze allemaal weer waren gaan zitten was de Keukenmeid verdwenen.

   整個法庭完全混亂了好几分鐘。把睡鼠赶出去以后,大家才再次坐下來,這 時廚師失蹤了。

   ‘Doet er niet toe,’ zei de Koning alsof hij erg was opgelucht‘ “Roep de volgende getuige,” en hij fluisterde zachtjes tot de Koningin: “Werkelijk liefste, jij moet de volgende getuige een kruisverhoor afnemen. Ik krijg er hoofdpijn van!”

   “沒關系!”國王坦然地說,“傳下一個作証人。”然后他對王后耳語說: “真的,親愛的,下一個作証人必須你來審訊了,我已經頭疼得無法忍受了。”

   Alice lette op het Witte Konijn, dat aan de lijst stond te frommelen, erg benieuwd wat de volgende getuige voor iemand zou zijn, “want ze hebben tot nu toe nog niet veel bewijzen in handen -” zei ze bij zich zelf. Stel je haar verrassing voor toen het Witte Konijn zo hard als hij met zijn schrille stem kon, oplas: “Alice!”

   愛麗絲看到白兔擺弄著名單,非常好奇,想看看下一個作証人是誰。她想: “恐怕他們還沒有收集到足夠的証据。”使她大吃一惊的是:當白兔用刺耳的嗓 音尖叫出來時,竟是“愛麗絲!”

Text from www.dbnl.org
Text from angelibrary.com