ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

爱丽丝漫游奇境记

   10

   第 10 篇

   MOŘSKÁ ČTVERYLKA

   龙虾四组舞

   Falešná Želva zhluboka povzdechla a přejela si hřbetem jedné pracky oči. Podívala se na Alenku a pokusila se promluvit, avšak na několik okamžikůjí vzlykot dusil hlas. "Úplnějako kdyby měla v hrdle kost," řekl Gryfon a začal s ní třásti a bouchati jí do zad. Konečněnabyla Falešná Želva hlasu a se slzami, které jí stékaly po tváři, pokračovala:

   素甲鱼深深地叹息著,用一只手背抹著眼泪,瞧着爱丽丝想说话,可是有好 一阵子泣不成声。“好像他嗓子里卡了根骨头。”鹰头狮说。于是就摇它和拍它 的背。终于素甲鱼能开口说话了,它一面流着眼泪,一面说:

   "Snad jste ani nestrávilamnoho svého života pod mořem ("To jsem nestrávila," řekla Alenka) " a snad jste ani nikdy nebyla představena mořskému raku --" (Alenka už začala: "Ó, jednou jsem okusila - -"ale rychle se zarazila a řekla: "Ne, nikdy") "- a nemůžete si tedy ani představit, jak krásná věc je Čtverylka Mořských Raků!"

   “你可能没在海底 下住过很久。”(“从来没住过,”爱丽丝说)“你也许从来不认识龙虾吧!” (爱丽丝刚想说“我吃过……”,但立即改口,说“从来没有”),“所以你一 点也想不到龙虾四组舞有多么好玩。”

   "Ne, to opravdu nemohu," řekla Alenka. "Jaký je to tanec?"

   “是啊,”爱丽丝说,“那是一种什么舞呢?”

   "Nu," řekl Gryfon, napřed se postavíte do řady podél mořského břehu - -"

   鹰头狮说:“先是在海岸边站成一排……”

   "Do dvou řad!" zvolala Falešná Želva. "Tuleni,želvy a tak dále; a pak, když jste vyčistili břeh od mořských ježkůa podobné havěti -"

   “两排!”素甲鱼叫道,“海豹、乌龟和娃鱼都排好队。然后,把所有的水 母都清扫掉……”

   "To obyčejnězabere nějakou chvíli," přerušil ji Gryfon.

   “这常常得费一阵工夫呢!”鹰头狮插嘴说,

   "- - uděláte dva kroky vpřed - -"

   “然后,向前进两步……”

   "Každá máte mořského raka za tanečníka!" volal Gryfon.

   “每个都有一只龙虾作舞伴!”鹰头狮叫道。

   "Ovšem," řekla Falešná Želva, "dva kroky dopředu, každá se svým tanečníkem –"

   “当然啦,”素甲鱼说道,“向前进两步,组好舞伴……”

   "--vystřídáte mořské raky a uděláte dva kroky vzad v tomtéž pořádku," křičel Gryfon.

   “再交换舞伴,向后退两步。”鹰头狮接着说。

   "- a pak, víte," pokračovala Falešná Želva, "hodíte -"

   素甲鱼说:“然后你就把龙虾……”

   "Své raky!" zavýskl Gryfon, vyskakuje do vzduchu.

   “扔出去!”鹰头狮蹦起来嚷道。

   "--jak nejdále do moře můžete --"

   “尽你的力把它远远地扔到海里去。”

   "Plavete za nimi!" zaječel Gryfon.

   “再游著水去追它们。”鹰头狮尖声叫道。

   "Uděláte v moři kotrmelec!" vřískala Falešná Želva, divoce kolem poskakujíc.

   “在海里翻一个筋斗!”素甲鱼叫道,它发疯似地跳来跳去。

   "Opět vystřídáte tanečníky!" řval Gryfon.

   “再交换龙虾!”鹰头狮用最高的嗓门嚷叫。

   "Zpátky na břeh, a - to je celá první figura," řekla Falešná Želva, klesajíc náhle hlasem; a oběstvoření, která tu byla poskakovala jako šílená, usedla opět velmi smutněa tiše a pohlížela na Alenku.

   “再回到陆地上,再……这就是舞的第一节。”素甲鱼说。它的声音突然低 了下来。于是,这两个刚才像疯子似的跳来跳去的动物,又坐了下来,非常安静 而又悲伤地瞧着爱丽丝。

   "Je to jistěvelmi pěkný tanec," řekla Alenka nejistě.

   “那一定是挺好看的舞。”爱丽丝胆怯地说,

   "Chtěla byste ho kousek vidět?" otázala se Falešná Želva.

   “你想看一看吗?”素甲鱼问。

   "Ó zajisté, velice," řekla Alenka.

   “很想看。”爱丽丝说。

   "Zkusme první figuru !" řekla Falešná Želva Gryfonovi. "Můžeme se obejít bez mořských raků, víte. Kdo bude zpívat?"

   “咱们来跳跳第一节吧,”素甲鱼对鹰头狮说道,“你知道,咱们没有龙虾 也行。不过谁来唱呢?”

   "Oh, vy zpívejte," řekl Gryfon, "já už zapomněl slova."

   “啊,你唱,”鹰头狮说,“我忘了歌词了。”

   Začali tedy vážněa slavnostně tančiti kolem Alenky, tu a tam jí šlapajíce na prsty, když se k ní dostali příliš blízko, a mávajíce si do taktu předními tlapami; a Falešná Želva k tomu prozpěvovala velmi pomalu a smutnětoto:

   于是他们庄严地围着爱丽丝跳起舞来,一面用前爪拍著拍子。当他们跳到跟 前的时候,常常要踩着爱丽丝的脚。素甲鱼缓慢而悲伤地唱道:

   ",Nešel byste trochu rychleji?` řekla šneku bělice; ,na paty mi šlape ježek, do zad píchá velice.

    “鳕鱼对蜗牛说:
     ‘你不能走得快点吗,
     一只海豚正跟在我们后面,
     它常常踩着我的尾巴。

   Hned; jak želvy, mořští raci, tísní se u plece plec; na písku to všechno čeká, půjdem-li též na tanec.

    你瞧龙虾和乌龟多么匆忙,
     海滩舞会马上开始啦!
     你愿意去跳舞吗?

   Půjdeš-li, či nepůjdeš-li, půjdeš-li, či nepůjdeš-li s nimi na tanec? Půjdeš-li, či nepůjdeš-li, půjdeš-ti, či nepůjdeš-li ` s nimi na tanec?

    你愿去,你要去,你愿去,你要去,
     你愿去跳舞吗,
     你愿去,你要去,你愿去,你要去,
     你要去跳舞吗?’

   ,Vždyťty nemáš ani zdání, jak to duši lahodí, když nás pozvednou a s humry do moře nás vyhodí!´ Šnek však řekl: ,Jaká dálka!` - tvářměl jako mazanec, - že děkuje za pozvání, nepůjde však na tanec.

    ‘你真不知道那有多么好玩,
     我们和龙虾一道被扔得老远。’
     ‘太远啦,太远啦。’蜗牛斜了一眼回答。
     它说谢谢鳕鱼,
     但它不愿把舞会参加。

   Že nepůjde, že nemůže, že nepůjde, že nemůže s nimi na tanec. Že nepůjde, že nemůže, že nepůjde, že nemůže s nimi na tanec.

    它不愿,它不能,它不愿,它不能,
     它不愿把舞会参加。
     它不愿,它不能,它不愿,它不能,
     它不能把舞会参加。

   ,Co je na tom, jaká dálka?` řekla Želva, ,dobře víš, čím dál od našeho břehu, tím jsi protějšímu blíž. Nevíš-li, že břeh za mořem, špatný jsi to vzdělanec. Tož nebledni, milý šneku, a pojďs námi na tanec.

    它的有鳞的朋友回答:
     ‘扔得远又有什么相干?
     你要知道,在大海那边,
     还有另一个海岸。
     如果你更远地离开英格兰,
     就会更加接近法兰西。
     亲爱的蜗牛,不要害怕,
     赶快去把舞会参加。

   Půjdeš-li, či nepůjdeš-li, půjdeš-li, či nepůjdeš-li s námi na tanec? Půjdeš-li, či nepůjdeš-li, půjdeš-li, či nepůjdeš-li s nimi na tanec?` "

    你不愿,你可要,你可愿,你可要,
     你可愿把舞会参加?
     你不愿,你可要,你可愿,你可要,
     你可要把舞会参加?’”

   "Děkuji vám, je to velmi zajímavá podívaná na takový tanec," řekla Alenka, šťastna, že už je po něm; "a zvlášťse mi líbí ta podivná písnička o bělici!"

   “谢谢你,我组舞真好玩,”爱丽丝说,她很高兴它终于结束了,“我很喜 欢这支奇怪的关于鳕鱼的歌。”

   "Ó, co se týče bělic," řekla Falešná Želva, "ony - - viděla jste už, ovšem, bělici?"

   素甲鱼说:“哦,说到鳕鱼,它们……你当然看见过它们啦?”

   "Ano," řekla Alenka, která si vzpomněla, že u strýčka v Anglii mívali k obědu smažené ryby, kterým říkali bělice; na talíři je vždy dostávali stočené do kroužku, s ocáskem prostrčeným hubou ryby. "Ano," řekla, "často jsem je viděla u ob --" a rychle se zarazila.

   “是的,”爱丽丝回答,“在饭……”,她想说在饭桌上,但是急忙停住了。

   "Nevím, kde je Ob," řekla Falešná Želva, "ale viděla-li jste je tak často, pak víte, jak vypadají."

   “我不知道‘饭’是什么地方,”素甲鱼说,“不过,如果你常常看见它们, 你当然知道它们的样子了。”

   "Myslím, že ano," řekla Alenka zamyšleně. "Drží si ocásek v huběa jsou posypány drobty."

   “我想我知道,”爱丽丝思索著说,“它们把尾巴弯到嘴里,身上撒满了面 包屑(这是西菜中烧好的鳕鱼的样子。)。”

   "S těmi drobty nemáte pravdu," řekla Falešná Želva, "drobty by se z nich v moři smyly. Ale ocásky mají v hubách; a důvod je ten --" a zde Falešná Želva zívla a zavřela oči. "Řekněte jí, jaký to má důvod a tak dále," řekla Gryfonovi.

   “面包屑?你可说错了!”素甲鱼说,“海水会把面包屑冲掉的。不过它们 倒真是把尾巴弯到嘴里的。这个缘故是……”说到这里,素甲鱼打个哈欠,合上 了眼。“告诉她这是什么缘故。”它对鹰头狮说。

   "Důvod je ten," řekl Gryfon, "že se chtěly za každou cenu účastnit tance s humry. Tož byly vyhozeny do moře. A tož musely dlouho a daleko letět. A tož popadly ocásky do huby. A pak je už nemohly dostat ven. Tož to je všechno.

   鹰头狮说,“这是因为它们同龙虾一道参加舞会,于是,它们就从海里被扔 出去了,于是,它们落得老远,于是,它们就把尾巴塞到嘴里去了,于是,它们 没法把尾巴弄出来了。就是这些。”

   "Děkuji," řekla Alenka, "to je velmi zajímavé. Nikdy jsem toho o bělících tolik neslyšela."

   “谢谢你,”爱丽丝说,“真有意思,我以前不知道这么多的关于鳕鱼的故 事。”

   "Mohu vám toho povědět ještěvíce, když vás to zajímá, řekl Gryfon. "Víte, pročse jim říká bělice?"

   “如果你愿意,我还可以告诉你更多哩!”鹰头狮说,“你知道为什么叫鳕 鱼吗?”

   "Na to jsem nikdy nepomyslila," řekla Alenka. "Proč?"

   “我没想过,”爱丽丝说,“为什么?”

   "Užívají se na boty a střevíce," odpověděl Gryfon velmi slavnostně.

   “它是擦靴子和鞋子的。”鹰头狮严肃地说。

   Alenku tato odpověďdokonale zmátla. "Na boty a střevíce?" opakovala udiveným hlasem.

   爱丽丝感到迷惑不解。“擦靴子和鞋子?”她诧异地问。

   "No, co užíváte vy na své střevíce?" řekl Gryfon. "Chci říci, čím jim dodáváte takového lesku?"

   “是的,你的鞋用什么擦的?”鹰头狮说,“我的意思是,你用什么把鞋子 擦得那么亮?”

   Alenka se naňpodívala a po chvíli rozmýšlení odpověděla: "Nu - černidlem, myslím."

   爱丽丝看了下自己的鞋子,想了一下说:“我用的黑鞋油。”

   "Boty a střevíce pod mořem," řekl Gryfon hlubokým hlasem "se leští bělicí. Tak teďto víte. Každý pulec vám to mohl říci."

   “靴子和鞋子在海里,要白得发亮,”鹰头狮说,“你知道,是用鳕鱼的雪 擦亮的。”

   “鳕鱼的雪是由什么做成的呢?”爱丽丝好奇地问。

   “当然是 鱼和鳗鱼啦!”鹰头狮很不耐烦地回答,“就是小虾也会这样告 诉你的。”

   “如果我是鳕鱼,”爱丽丝说,脑子里还想着那首歌,“我会对海豚说“远 一点,我们不要你同我们在一起!’”

   “它们不得不要海豚,”素甲鱼说,“没有一种聪明的鱼外出旅行时,不要 海豚的。”

   “真的吗?”爱丽丝惊奇地说。

   “可不是,”素甲鱼说,“如果有鱼外出旅行,来告诉我,我就会说‘哪个 海豚去’”

   “你说什么‘孩童’?”爱丽丝说。

   Po chvíli mlčení Gryfon dodal: "Nu, a teďnám vy povězte něco o svých příhodách."

   “我知道我说的意思,”素甲鱼生气地回答。鹰头狮接着说:“让我们听听 关于你的故事吧。”

   "O svých příhodách bych vám mohla vyprávět - jenom pokud se přihodily od dnešního rána," řekla Alenka trochu rozpačitě, "vzpomínat na včerejšek by nemělo smyslu, protože včera jsem byla někým jiným, než jsem dnes."

   “我可以告诉你们我的故事──从今天早晨开始,”爱丽丝有点胆怯地说, “咱们不必从昨天开始,因为从那以后,我已经变成另一个人啦。”

   "To nám musíte vysvětlit," řekla Falešná Želva.

   “你解释解释。”素甲鱼说。

   "Ne, ne! Napřed vyprávět!" zvolal Gryfon netrpělivým hlasem. "Vysvětlování vždycky zabere strašněmnoho času."

   “不,不!先讲故事,后解释。”鹰头狮不耐烦地说,“解释太耽误功夫了。”

   Alenka jim tedy začala vyprávět své dobrodružství od chvíle, kdy poprvé uviděla Bílého Králíka. Zpočátku byla trochu nejistá a ustrašená - oběta stvoření se k ní tlačila tak blízko, každé z jedné strany, a tak neuvěřitelnědokořán otvírala oči a huby - ale jak se rozpovídala, přibývalo jí odvahy a jistoty. Její posluchači zachovávali úplný klid, až se dostala k oné části svého vyprávění, kde měla Housence odříkávat Večer před svatým Janem, a jak jí při tom přicházela na jazyk slova úplnějiná, než se ve škole učila; a tu Falešná Želva zdlouha nabrala dechu a řekla: "To je velmi podivné."

   于是,爱丽丝讲她的故事了,她从瞧见那只白兔讲起,在刚开始的时候,她 还有点不安──那两个动物坐得离她那么近,一边一个,眼睛和嘴又睁得那么大。 但是她逐渐胆大起来了,她的两个听众安静地听著。’”直到她讲到给毛毛虫背 《你老了,威廉爸爸》,背出来的字眼全不对的时候,素甲鱼深深地吸了一口气, 说道:“这非常奇怪。”

   "To je tak podivné, jak to jen podivné může být," řekl Gryfon.

   “怪得没法再怪啦。”鹰头狮说。

   "Přicházela jí slova úplnějiná!" opakovala Falešná Želva zamyšleně. "Ráda bych ji slyšela něco odříkávat. Řekněte jí, aby začala," a dívala se na Gryfona, jako by ten měl nějakou moc nad Alenkou.

   “这首诗全背错啦,”素甲鱼沉思着重复说,“我想再听听她背诵点什么东 西,让她开始吧。”他看看鹰头狮,好像鹰头狮对爱丽丝有什么权威似的。

   "Vstaňte a přeříkejte nám Jak vlny osením," řekl Gryfon.

   “站起来背《那是懒蛋的声音》。”鹰头狮说。

   "Jak tu všechna ta stvoření člověka komandují - ještěaby jim úlohy opakoval!" pomyslila si Alenka. "To bych mohla rovnou být ve škole." Nicméněvstala a začala odříkávat báseň, kterou se sice ve škole ještěneučila, kterou však znala od své starší sestry. Hlavu však měla tak plnu Čtverylky Mořských Raků, že ani nevěděla, co odříkává, a slova, která z ní vycházela, byla opravdu velmi podivná:

   “些动物老是那么喜欢命令人,老让人背书,”爱丽丝想,“我还不如马上 回学校去呢。然而,她还是站起来背了。可是她脑子里仍然充满龙虾四组舞的事, 简直不知道自己在说些什么。她背出来的东西确实非常奇怪:

"Jak vlny osením, tak Humr asi
 si čechrá kartáčem své dlouhé vlasy.
 Když do ruda ho příliš uvařili,
 kol čela posýpá si cukr bílý;
 jak kachna víčkem oka, nosem tak
 si rovná oběnohy Mořský Rak.
 Jak často v suchý tu když písek klesá,
 on na hrdinské výboje se smlouvá,
 však žraloky když moře kol se vzdouvá,
 je do odlivu tich; pak znovu plesá.
 Pak snívá, ukolébán hudbou zoře,
 že císařem je čínským, pánem moře."

    “那是龙虾的声音,
     我听见它在讲──
     ‘你们把我烤得太黄,
     我头发里还得加点糖。’
     它用自己的鼻子,
     正像鸭子用自己的眼睑一样,
     整理自己的腰带和钮扣,
     还把脚吐向外扭转。
     当沙滩干燥的时候,
     它就像云雀一样喜欢。
     它洋洋得意地同鲨鱼攀谈,
     但是当潮水上涨,鲨鱼把它包围,
     它的声音就变得胆怯而又抖颤!”

   "To je jiné, než jak já jsem se učil, když jsem chodil do školy," řekl Gryfon.

   “这同我小时候背的完全不一样。”鹰头狮说。

   "Nu, já tu báseňneznám," řekla Falešná Želva, "ale zní to jako neobyčejný nesmysl."

   “我以前从来没听过,”素甲鱼说,“可是听起来尽是些傻话。”

   Alenka neříkala nic; usedla a zakryla si tváře rukama, přemýšlejíc zmatena, zda se kdy něco zase stane přirozeným způsobem.

   爱丽丝什么话也没说,她又坐了下来,双手掩住了脸,不知道什么时候才会 恢复正常。

   "Chtěla bych to mít vysvětleno," řekla Falešná Želva.

   “我希望她解释一下。”素甲鱼说。

   "To ona nemůže vysvětlit," spěšně řekl Gryfon. "Jen pokračujte - další sloku!"

   “她解释不了,”鹰头狮急忙说,“背下一段吧。”

   "Ale s těma nohama?" trvala na svém Falešná Želva. "Jak si může nosem rovnat nohy, víte?

   “但是关于脚趾是怎么回事?”素甲鱼坚持说,“它怎么能用自己的鼻子扭 转它们呢?”

   "To je první postavení v tanci," řekla Alenka; ale byla z toho všeho sama hroznězmatena a toužila po změněhovoru.

   “那是跳舞的第一个姿势,”爱丽丝说。可是她被这一切弄得莫名其妙,所 以非常希望换一个话题。

   "Jen pokračujte, následující sloku," opakoval Gryfon; "začíná, myslím, slovy Je nevolno mi..."

   “背第二节,”鹰头狮不耐烦地说,“开头是‘我经过她的花园’。”

   Alenka se netroufala neuposlechnout, ačkoli si byla jista, že to zase vyjde úplněšpatně, a pokračovala chvějícím se hlasem:

   爱丽丝不敢违背,虽然她明知道一切都会弄错的。她用发抖的声音背道:

"Je nevolno mu často u večeře,
 když Pardál navštíví ho se Sovou,
 a zasednuvše za stůl v jizby šeře
 si poručí hned dvakrát vepřovou.
 ,Pryč, skromnosti!`, dí Sova: ,Žízní hynem!`
 ,Moc jste se najedli,` dí Mořský Rak.
 Snad osvěží je z mořské soli vínem,
 snad rozepne si Pardál nový frak;
 až perlou v číši mořská sůl se vznítí,
 a banket skončí se --"

    “我经过她的花园,
     并且用一只眼睛看见,
     豹子和猫头鹰,
     正在把馅饼分餐。
     豹子分到了外皮、肉汁和肉馅,
     猫头鹰只分到了一个空盘。
     在馅饼吃完以后,
     豹子仁慈地答应猫头鹰,
     把汤匙放它衣袋里作为礼物。
     而豹子自己发出一声怒吼,
     把刀子和叉子通通拿走。
     在宴会的最后,
     它还……”

   "Co to má za smysl opakovat všechny ty krámy," přerušila ji Falešná Želva, "když to postupněnevysvětlíte? Je to daleko nejzmatenější věc, jakou jsem já kdy slyšela!"

   这时素甲鱼插嘴说道:“要是你不能一边背一边解释,那么背这些胡说八道 的东西有什么用?这是我听到过的最乱七八糟的东西了。

   "Ano, myslím, že uděláte lépe, když toho necháte," řekl Gryfon; a Alenka byla jen ráda, že ho mohla poslechnout.

   “你最好停下来吧!”鹰头狮说。爱丽丝实在太愿意这么办了。

   "Máme vám předvésti další figuru Mořské čtverylky?" pokračoval Gryfon. "Nebo byste raději chtěla, aby vám Falešná Želva zazpívala píseň?"

   “我们再跳一节龙虾四组舞好吗?”鹰头狮继续说,“或者,你愿意听素甲 鱼给你唱支歌吗?”

   "Ó, prosím píseň, když bude Falešná Želva tak laskava", odpověděla Alenka tak dychtivě, že Gryfon řekl pohrdavým a trochu uraženým tónem: "Hm! Proti gustu se nedá nic namítat. Zazpívejte jí Želví polévku, ano, kolegyně?"

   “啊,请来一支歌吧,要是素甲鱼愿意的话。”爱丽丝说得那么热情,使得 鹰头狮用不高兴的口气说:“趣味太低了。老伙计,那你就给她唱支‘甲鱼汤’, 好吗?”

   Falešná Želva zhluboka povzdychla a začala, hlasem, jenž se chvílemi dusil vzlykotem, zpívati:

   素甲鱼深深地叹了一口气,用一种经常被抽泣打断的声音唱道:

"O krásná polévko vzácná a zelená,
 zda najdu k chvále tvé slova dost plamenná?
 Kdo by se pro tebe nezřekl spasení?
 Polévko večera, moje potěšení!
 Polévko večera, moje potěšení!
 Ó krá-á-ásná po-o-lévko!
 O krá-á-ásná po-o-lévko!
 Po-o-lévko ve-e-ečera,
 O krásná, krásná, vzácná polévko!

    “美味的汤,
     在热气腾腾的盖碗里装。
     绿色的浓汤,
     谁不愿意尝一尝,
     这样的好汤。
     晚餐用的汤,美味的汤,
     晚餐用的汤,美味的汤,
     美……味的汤……汤!
     美……味的汤……汤!
     晚……晚……晚餐用的……汤,
     美味的,美味的汤!

Ó krásná polévko! Kdo nevzdal by se ryb,
 zvěřiny a všech mas, že chutnaj sebelíp?
 Kdo nedal by své vše, poslední halířek
 za tebe, polévko, nejmenší talířek?
 Za tebe, polévko, nejmenší talířek?
 Ó krá-á-ásná po-o-lévko!
 O krá-á-ásná po-o-lévko!
 Po-o-lévko ve-e-ečera,
 O krásná, krásná, vzácná polévko!"

    “美味的汤!
     有了它,谁还会再把鱼想,
     再想把野味和別的菜来尝?
     谁不最想尝一尝,
     两便士(先令和便士是英国的货币单位,十二便士为一先令,二十先令为一
   英镑。)一碗的好汤?
     两便士一碗的好汤?
     美……味的汤……汤!
     美……味的汤……汤!
     晚……晚……晚餐用的汤……汤,
     美味的,美……味的汤!”

   "Ještějednou sbor!" zvolal Gryfon, a Falešná Želva jej právězačala opakovat, když se z dálky ozvalo volání: "Líčení se začíná!"

   “再来一遍合唱!”鹰头狮叫道。素甲鱼刚要开口,就听到远处叫道“审讯 开始啦!”

   "Pojďte za mnou!" zvolal Gryfon, a vzav Alenku za ruku odkvapil, nečekaje na konec písně.

   “走吧!”鹰头狮叫道,它拉住了爱丽丝的手,也不等那支歌唱完,急忙跑 了。

   "Jaké je to líčení?" ptala se Alenka popadajíc dech, jak utíkali; ale Gryfon jenom odpověděl: "Pojďte za mnou!" a uháněl ještěrychleji, zatímco z dáli slaběji a slaběji, nesena větříkem, jenž je následoval, doznívala smutná slova sboru:

   “什么审讯呀?”爱丽丝一面跑一面喘著气问,但是鹰头狮只是说“走吧”。 他跑得更快了。微风送来了越来越微弱的单调的歌词:

"Po-o-lévko ve-e-ečera,
 ó krásná, krásná, vzácná polévko!"

    “晚……晚……晚餐用的汤……汤,
     美味的、美味的汤!”

Text from angelibrary.com