ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

爱丽丝漫游奇境记

   11

   第 11 篇

   KDO UKRADL KOLÁČE?

   谁偷走了馅饼

   Když přiběhli, seděli Srdcový Král a Královna na svém trůněa kolem nich byl shromážděn velký zástup všelikých drobných ptákůa zvířat, zároveňs celou hrou karet; před nimi stál v okovech Srdcový Kluk a po každé jeho straněvoják jako stráž; a poblíže Krále stál Bílý Králík, drže v jedné ruce trubku a v druhé svitek pergamenu. Uprostřed soudní síněbyl stůl a na něm velká mísa s koláči: vypadaly tak pěkně, že se Alence sbíhaly sliny při pouhém podívání. - "Kéž by už to líčení bylo u konce," pomyslila si, "a podávaly se zákusky." Jelikož se však nezdálo, že k tomu tak brzo dojde, začala se poohlížet kolem sebe, aby jí lépe ušel čas.

   当他们到达时,红心国王和红心王后正坐在王座上,还有一大群各种小鸟兽 围着他们,就像一整套纸牌。那个武士站在他们面前,用链条锁著,两边各有一 名士兵看守着。国王旁边站着白兔,一手拿着喇叭,一手拿着一卷羊皮纸。法庭 正中有一张桌子,上面放着一大盘馅饼。馅饼十分精美,爱丽丝见了顿时觉得饿 得慌。爱丽丝想:“希望审判能快些结束,然后让大家吃点心。”但是,看来并 没有这种迹象。于是,她只好环视周围的一切来消磨时光。

   Alenka nikdy předtím nebyla u soudu, četla však o něm v knihách a byla velmi potěšena, když shledala, že zná jména skoro všeho, co tam bylo. "Tohle je soudce," řekla k sobě, "neboť má velkou paruku."

   爱丽丝还没有到过法庭,只在书上读到过。她很高兴的是对这里的一切都能 说得上。“那是法官,”她对自己说,“因为他有假发。”

   Soudcem, mimochodem řečeno, byl Král: a jelikož měl korunu posazenu na své soudcovské paruce (chcete-li viděti, jak to vypadalo, podívejte se na první obrázek v knížce), nevypadal vůbec, jako by mu bylo příliš volno, a jistěto nevypadalo pěkně.

   该说一下,那位法官就是国王。由于他在假发上又戴上王冠,看起来很不顺 眼,而且肯定也不会舒服的。

   "A toto budou lavice pro porotu," pomyslila si Alenka, "a támhle těch dvanáct stvoření - (musela, vidíte, říci stvoření, protože některá z nich byla zvířátka a někteří ptáci) - to jsou asi poroti." Toto poslední slovo si opakovala pro sebe dvakrát nebo třikrát s jistou hrdostí, neboťsi myslila, a to docela správně, že velmi málo děvčátek jejího věku by vědělo, co to slovo znamená. Nicméně, kdyby byla řekla "porotci", bylo by to úplněstačilo.

   “那是陪审员席,”爱丽丝心想,“那十二个动物”(她不得不称之为“动 物”,因为有的是兽类,有的是鸟类),“该是陪审员了。”这最后一句,她对 自己说了两三遍,觉得挺自豪的。因为她想,几乎没有像她那样年龄的女孩,会 懂得这么多的。即使说“法律审查员”她们也不会懂的。

   Dvanáct "porotů" velmi čile psalo na tabulkách. "Co to všichni dělají?" tázala se Alenka šeptem Gryfona. "Nemohou si jistěmít co zapisovat, když se líčení ještě nezačalo."

   十二位陪审员全都在纸板上忙着写什么。“他们在干什么?”爱丽丝对鹰头 狮低声说,“在审判开始前,他们不会有任何事情要记录的,”

   "Zapisují si svá jména," odpověděl Gryfon šeptem; "mají strach, aby je nezapomněli, než se přelíčení skončí."

   鹰头狮低声回答:“他们在记下姓名,怕在审判结束前忘掉。”

   "Ti jsou ale hloupí!" začala Alenka nahlas rozhorleně, ale rychle zarazila, neboťBílý Králík zavolal: "Ticho v soudní síni!" a Král sinasadil brýle a rozhlížel se úzkostlivěkolem, aby viděl, kdo to mluví.

   “蠢家伙!”爱丽丝不满地高声说,但她立刻就不说话了,因为白兔喊着: “法庭肃静。”这时,国王戴上了眼镜,迅速地扫视了四周,想找出谁在说瓜。

   Alenka mohla viděti, docela jako by se jim dívala přes rameno, jak si všichni porotci psali na tabulky: "Ti jsou ale hloupí!" a mohla i zpozorovat, že jeden z porotcůnevěděl, má-li napsat hloupí s tvrdým nebo s měkkým i a musel se zeptat souseda. "Ti budou mít na svých tabulkách pěkný zmatek, než bude líčení u konce!" pomyslila si Alenka.

   爱丽丝就像趴在陪审员肩头上看到的那样清楚,看到所有的陪审员都在纸板 上写下了“蠢家伙”。她甚至还看到有个陪审员不会写“蠢”字,要求邻座的告 诉他。“不到审判结束,他们的纸板准会写得一塌糊涂!”爱丽丝想。

   Jeden z porotcůměl kamínek, který skřípal. To ovšem Alenka nemohla snést, obešla tedy soudní síň, stoupla si za něj a brzy našla příležitost, aby mu kamínek vzala. Provedla to tak rychle, že ubohý porotce (byl to náš známý Vaněk, ještěrka) nemohl nikterak pochopit, co se s kamínkem stalo; když ho tedy byl chvíli marněhledal, musil psáti prstem po celý ten den, a to mu bylo velmi málo platno, jelikož to nezanechávalo na tabulce nijaké stopy.

   有一名陪审员在书写时发出刺耳的市音,爱丽丝当然经受不住了,于是,她 在法庭里转了一圈,到他的背后,找了个机会─下子夺走了那支铅笔。她干得很 利索,那个可怜的小陪审员(它就是壁虎比尔)根本不知道发生了什么事。当它 到处找不到自己的铅笔后,就只能用手指头来书写了。这当然毫无用处,因为手 指在纸板上留不下任何痕迹。

   "Hlasateli, přečti obžalobu!" řekl Král.

   “传令官,宣读起诉书。”国王宣布说。

   Na toto vyzvání Bílý Králíkzatroubil na svou trubku, pak rozvinul pergamenový svitek a četl následující verše, v nichž Alenka s údivem poznala říkanku, kterou slýchávala, když byla malá:

   白兔在喇叭上吹了三下,然后摊开那卷羊皮纸,宣读如下:

"Srdcová Královna napekla koláčů
 to v krásný letní den,
 Srdcový Kluk jí je ukradl z pekáčů
 a utek s nimi ven."

    “红心王后做了馅饼,
     夏日的白天竟发生这样的事情:
     红心武士偷走了馅饼,
     全都带走匆忙离境!”

   "Uvažujte o svém výroku!" řekl Král k porotě.

   “请考虑你们的评审意见。”国王对陪审员说。

   "Ještěne, ještěne!" přerušil ho spěšněKrálík. "Je třeba dříve projednat mnoho jiných věcí."

   “不行,还不行!”兔子赶快插话说,“还有好些过程呢!”

   "Zavolejte prvního svědka!" řekl Král. Bílý Králík třikrát zatroubil na trubku a zavolal: "První svědek!"

   于是,国王说:“传第一个作証人。”白兔在喇叭上吹了三下,喊道:“传 第一个証人!”

   První svědek byl Kloboučník. Přišel, drže v jedné ruce šálek čaje a v druhé krajíc chleba s máslem. "Prosím za odpuštění, Vaše Veličenstvo," začal, "že přináším tyto věci s sebou, ale neměl jsem ještědopito svoje thé, když jsem byl obeslán."

    Král pohlédl přísněna Kloboučníka, jenž se zarazil, a domnívaje se asi, že se dopustil přečinu, když řekl "thé" místo "čaj", honem se opravil: "Totiž - neměl jsem ještědopitý čaj."

   第一个証人就是那位帽匠。他进来时,一手拿着一只茶杯,一手拿着一片奶 油面包。他说:“陛下,请原谅我带这些来,因为我还没吃完茶点就被传来了。”

   "To už jste měl mít," řekl Král, "kdy jste začal?"

   “你应该吃完的。你什么时候开始吃的?”国王间。

   Kloboučník se ohlédl na Zajíce Březňáka, jenž ho následoval do soudní síně, veda se pod paží s Plchem. "To bylo, myslím, čtrnáctého března," řekl.

   帽匠看了看三月兔──三月兔是同睡鼠手挽著手跟著他进来的──说:“我 想是三月十四日开始吃的。”

   "Patnáctého," řekl Zajíc Březňák.

   “是十五日。”三月兔说。

   "Šestnáctého," řekl Sedmi.spáč.

   “十六日。”睡鼠补充说。

   "Zapište si to," řekl Král porotcům, a porota horlivězačala zapisovat všechna tři data na své tabulce, pak je sečetla a přeměnila na hodiny a minuty.

   “记下来。”国王对陪审员说,陪审员急忙在纸板上写下了这三个日期,然 后把它们加起来,再把半数折算成先令和便士。

   "Sundejte svůj klobouk," řekl Král Kloboučníkovi.

   “摘掉你的帽子!”国王对帽匠说。

   "Není můj," řekl Kloboučník.

   “那不是我的。”帽匠说。

   "Ukradený!" zvolal Král, obraceje se k porotě, která okamžitězaznamenala tuto skutečnost.

   “偷的!”国王叫了起来,并看了看陪审员。陪审员立即记下,作为事实备 忘录。

   "Já nemám svého klobouku," dodal Kloboučník jako vysvětlení, "já je mám jenom na prodej, jsem Kloboučník."

   “我拿帽子来卖的,我是个帽匠,没有一顶帽子属于我的。”帽匠解释道。

   Tu si Královna nasadila brýle a začala se tak upřenědívat na Kloboučníka, že zbledl a začal se třást.

   这时,王后戴上了眼镜,使劲儿盯着帽匠,只见帽匠脸色发白,局促不安。

   "Vydejte své svědectví a netřeste se mi tady, nebo vás dám na místěpopravit," řekl Král.

   “拿出証据来,”国王说,“并且不得紧张,否则,我就把你拿到场上处决。”

   Tato slova se nezdála dodávati svědku srdce; přešlapoval z nohy na nohu, dívaje se ustrašeněna Královnu, a ve svém zmatku ukousl kussvého šálku místo krajíce chleba.

   这些话根本没有鼓励作証人。他不断地把两脚交替著站,不自在地看着王后, 而且由于心里慌乱,竟在茶杯上咬了一大口,而不是去吃奶油面包。

   V tom okamžiku pronikl Alenku zvláštní pocit, který si hodnou chvíli nedovedla vysvětlit, až konečněpřišla na to, že opět začíná růsti; napadlo jí nejprve, že bude muset vstát a opustit soudní síň, po chvíli přemýšlení však se rozhodla zůstati, kde je, pokud pro ni bude místo.

   正在这时,爱丽丝有一种奇怪的感觉,她迷惑了好一会,后来才慢慢地搞清 楚,原来她又在长大了,起初,她想站起来走出法庭,但转眼间她又决定留下了, 只要这里还有她容身的余地。

   "Nemusila byste se tolik tlačit," řekl Sedmispáč, který seděl vedle ní. "Sotva mohu dýchat."

   “我希望你不要挤我,我透不过气来了。”坐在爱丽丝旁边的睡鼠说。

   "Nemohu si pomoci," řekla Alenka velmi pokorně, "rostu."

   “我作不了主呀,你看我还在长呢!”爱丽丝非常温和地说。

   "Nemáte práva růsti zde," řekl Sedmispáč.

   “在这里你没有权利长呀!”睡鼠说。

   "Nemluvte nesmysly," řekla Alenka směleji, "víte, že rostete také."

   “別说废话了,你自己也在长呀!”爱丽丝大胆地说。

   "Ano, ale já rostu rozumnou rychlostí," odpověděl Sedmispáč, "a ne tímhle úplněsměšným způsobem." A vstal velmi nevrle a přešel na druhou stranu soudní síně.

   “是的,但是我是合理地生长,不是长成可笑的样子,”睡鼠说着,不高兴 地站了起来,转到法庭的另一边去了。

   Po celou tu dobu nepřestala Královna upřeněhledět na Kloboučníka, a právěkdyž Plch procházel soudní síní, řekla jednomu ze soudních zřízenců: "Přineste mi seznam zpěvákůz minulého koncertu!" Načež se ubohý Kloboučník začal tak třásti, že si z nohou setřásl oba střevíce.

   在爱丽丝和睡鼠说话的时候,王后的眼睛始终盯着帽匠,当睡鼠转到法庭的 那边,她就对一位官员说:“把上次音乐会上唱歌人的名单给我,”听到这话, 这个可怜的帽匠吓得发抖,甚至把两只鞋子也抖了下来。

   "Vydejte své svědectví," opakoval Král hněvivě, "a netřeste se tak, nebo vás dám popravit, aťjste nervózní nebo ne."

   “拿出証据来,否则,我就处决你,不管你紧张不紧张!”国王愤怒地重复 了一遍。

   "Jsem ubohý člověk, Vaše Veličenstvo," začal Kloboučník chvějícím se hlasem, " a sotva jsem začal svačit - není to déle než týden nebo tak - a co chleba s máslem, když jich tak ubývá - a toho třesení - totiž toho thé – "

   “我是个穷人,陛下,”帽匠颤抖著说,“我只是刚刚开始吃茶点……没有 超过一星期……再说为什么奶油面包变得这么薄呢……还有茶会闪光……”

   "Co bylo s třesením?" otázal se Král.

   “什么闪光?”国王问。

   "Totiž začalo se to s thé," odpověděl Kloboučník.

   “我说茶。”帽匠回答。

   "Ovšemže se třesení začíná s T!" řekl Král ostře. "Máte mne za hlupce? - Pokračujte!"

   “哦,擦,当然,擦火柴是闪光的。你以为我是笨蛋吗?接着说!”国王尖 锐地指出。

   "Jsem ubohý člověk," pokračoval Kloboučník, "a většina věcí se potom třásla - jenom Březňák řekl - - "

   “我是个穷人,”帽匠继续说,“从那以后,大部分东西都闪光了……只有 三月兔说……”

   "Neřekl!" přerušil ho Březňák s velikým spěchem.

   三月兔赶快插嘴:“我没说过。”

   "Řekl!" opakoval Kloboučník.

   “你说了。”彻匠说。

   "Já to popírám!" řekl Březňák.

   “我没说。”三月兔说。

   "On to popírá," řekl Král, "tak to vynechte."

   “它既然不承认,就谈点別的吧!”国王说。

   "Nu, tedy - aspoň- v každém případěSedmispáč řekl -" pokračoval Kloboučník, ohlížeje se úzkostlivěna Plcha, zdali to také popře; ale Plch nepopíral nic, neboťtvrděspal.

   “好,无论如何,那就睡鼠来说……”说到这否认。然而睡鼠什么也没说, 它睡得正香呢。

   "A potom," pokračoval Kloboučník, "jsem si znovu ukrojil chleba a namazal ho máslem - -"

   “从那以后,我切了更多的奶油面包……”帽匠继续说。

   "Ale co řekl Sedmispáč?" otázal se jeden člen poroty.

   “但是睡鼠说了什么?”一位陪审员问。

   "To si už nepamatuji," řekl Kloboučník.

   “这个我记不得了。”帽匠说。

   "Musíte si pamatovati," podotkl Král, "nebo vás nechám popravit."

   “你必须记得,否则我就处决你。”国王说。

   Ubohý Kloboučník upustil svůj šálek a chleba s máslem a padl na kolena. "Jsem ubohý člověk, Vaše Veličenstvo," začal.

   那个可怜的帽匠丟掉了茶杯、奶油面包,单膝跪下说,“我是个可怜人,陛 下。”

   "Jste velmi ubohý řečník," řekl Král.

   “你是个可怜的狡辩者。”国王说。

   Zde jedno z morčat začalo tleskat a bylo ihned potlačeno soudními zřízenci. (Jelikož je to trochu těžké slovo, vysvětlím vám, jak to provedli. Měli velký plátěný pytel, který se nahoře zavazoval provázky: do toho strčili morče, hlavou napřed, a pak si na něj sedli.)

   这时,一只豚鼠突然喝起彩来,但立即被法庭上的官员制止了。(所谓制止, 实在很难说,我只能向你说说是怎么回事。他们用一只大帆布袋,把那只胆鼠头 朝里塞进去,用绳扎上了袋口,然后他们坐在袋上。)

   "To jsem ráda, že jsem viděla, jak se to dělá," pomyslila si Alenka. "Tak často jsem četla v novinách na konci zpráv ze soudní síně: ,Bylo několik pokusůo potlesk, které byly ihned potlačeny soudními zřízenci`, a nikdy jsem až dosud nerozuměla, co to znamená."

   爱丽丝心里想:“我很高兴能看到了这回事。我常常在报上看到,说审判结 束时“出现了喝彩声,当即被法庭上的官员所制止。’直到现在我才明白是怎么 回事。”

   "Je-li toto vše, co o věci víte, můžete sestoupiti," pokračoval Král.

   “如果你再没有別的补充,你可以退下去了。”国王宣布说。

   "Nemohu sestoupiti níže, než jsem," řekl Kloboučník, "jsem už i tak na podlaze."

   “我已经没法再退了,我已经是站在地板上的了。”帽匠说。

   "Pak si můžete sednout!" řekl Král.

   “那么你可以坐下。”国王说。

   Zde se druhé morče pokusilo o potlesk a bylo potlačeno.

   这时,又一只豚鼠喝起彩来,又被制止了。

   "Tak, tím jsou vyřízena morčata!" pomyslila si Alenka. "Teďnám to půjde lépe."

   爱丽丝心里想:“嗳,他们这样收拾豚鼠!实在应该文明一些。”

   "Raději bych dokončil svou svačinu," řekl Kloboučník s úzkostlivým pohledem na Královnu, která byla zabrána do čtení seznamu zpěváků.

   “我还得喝完这杯茶。”帽匠说着,不安地看着王后,而王后正在看唱歌人 的名单。

   "Můžete jíti," řekl Král, a Kloboučník spěšněopustil soudní síň, nezdržev se ani natolik, aby si obul střevíce.

   “你可以走了。”国王一说,帽匠立即跑出法庭。甚至顾不上去穿他的鞋。 这进,王后吩咐一位官员说:

   "- a hned mu venku můžete stít hlavu," dodala Královna jednomu zřízenci; ale Kloboučník byl z dohledu dříve, než se zřízenec dostal ke dveřím.

   “立即将那帽匠在庭外斩首。”可是官员追到 大门口,帽匠已经无影无踪了。

   "Zavolejte dalšího svědka!" řekl Král.

   “传下一个作証人!”国王吩咐。

   Dalším svědkem byla vévodčina kuchařka. V ruce držela pepřenku, a už než vstoupila do soudní síně, Alenka uhodla, kdo to bude, podle toho, jak všichni, kdo byli poblíž dveří, najednou začali kýchat.

   下一个作証人是公爵夫人的厨师。她手里带着胡椒盒,一走进法庭,就使靠 近她的人不停地打喷嚏,这使爱丽丝一下就猜出是谁了。

   "Vydejte svědectví," řekl Král.

   “提供你的証据。”国王吩咐。

   "To ne," řekla Kuchařka.

   “我不能提供。”厨师回答。

   Král úzkostlivěpohleděl na Bílého Králíka, jenž řekl tichým hlasem: "Vaše Veličenstvo musí tuto svědkyni podrobiti. křížovému výslechu.

   国王着急地看了看白兔,白兔低声说:“陛下必须反复质询这个証人。”

   "No, když musím, tak musím," řekl Král, tváře se zádumčivě, a když byl založil ruce a zamračil se na Kuchařku tak, že téměřztrácel zrak, řekl hlubokým hlasem: "Z čeho se dělají koláče?"

   “好,如果必须这样,我必定这样做。”国王带着优郁的神态说。然后他交 叉著双臂,对厨师蹙著眉,直到视野模糊了,才用深沉的声音说:“馅饼是用什 么做的?”

   "Hlavněz pepře," řekla Kuchařka.

   “大部分是胡椒,”厨师说,

   "Sirupu," ozval se za ní ospalý hlas.

   “糖浆。”一个困倦的声音从厨师后面传来。

   "Popadněte za límec toho Sedmispáče!" zaječela Královna. "Popravte toho Sedmispáče! Vyhoďte toho Sedmispáče ze soudní síně! Potlačte ho! Štípněte ho! Ustříhejte mu vousy!"

   “掐住那个睡鼠的脖子,”王后尖叫起来,“把它斩首,把它撵出法庭,制 止它,掐死它,拔掉它的络腮胡子!”

   Na nějakou chvíli nastal v celé soudní síni strašný zmatek vyhazováním Plcha, a než se zase všichni usadili a uklidnili, byla Kuchařka pryč.

   整个法庭完全混乱了好几分钟。把睡鼠赶出去以后,大家才再次坐下来,这 时厨师失踪了。

   "To nevadí," řekl Král, jemuž se zřejměvelmi ulehčilo. "Zavolejte dalšího svědka." A tiše dodal ke Královně: "Opravdu, má drahá, toho příštího svědka musíte podrobit křížovému výslechu vy. Mne už z toho bolí celé čelo!"

   “没关系!”国王坦然地说,“传下一个作証人。”然后他对王后耳语说: “真的,亲爱的,下一个作証人必须你来审讯了,我已经头疼得无法忍受了。”

   Alenka se dívala na Bílého Králíka, jak zmatenělistuje v seznamu, velmi zvědava, kdo bude ten další svědek, "neboťdosud mnoho důkazůnemají," řekla si k sobě. Představte si, jak byla překvapená, když svým pronikavým hlasem Bílý Králík přečetl jméno "Alenka"!

   爱丽丝看到白兔摆弄著名单,非常好奇,想看看下一个作証人是谁。她想: “恐怕他们还没有收集到足够的証据。”使她大吃一惊的是:当白兔用刺耳的嗓 音尖叫出来时,竟是“爱丽丝!”

Text from angelibrary.com