La Aventuroj de Alicio en Mirlando

爱丽丝漫游奇境记

   Ĉapitro 11

   第 11 篇

   Kiu forŝtelis la tortojn?

   谁偷走了馅饼

   Kiam ili alvenis, la Keraj Gereĝoj jam sidis sur sia trono, ĉirkaŭite de granda amaso da bestetoj kaj birdetoj, ankaŭ la tuta aro da ludkartoj.

Jen antaŭ la trono staris la Lakeo; li havis la manojn kunligitajn per granda ferĉeno, kaj gardis lin du soldatoj, ĉiuflanke po unu. Apud la Reĝo staris la Blanka Kuniklo; en la dekstra mano tiu ĉi havis trumpeton, kaj en la maldekstra li portis grandan rulaĵon pergamenan. En la mezo de la juĝejo estis tablo, kaj sur la tablo Alicio ekvidis grandan pladon plenan je tortoj. Tian allogan aspekton ili havis, ke nur surrigardi ilin funkciigis la salivglandojn. "Mi tre volas," pensis ŝi, "ke oni tuj finu la proceson kaj disdonu la tortojn."

Tamen, konkludinte el la mienoj de la ĉeestantoj ke tio ne okazos, ŝi—por pasigi la tempon—komencis ĉirkaŭrigardi.

   当他们到达时,红心国王和红心王后正坐在王座上,还有一大群各种小鸟兽 围着他们,就像一整套纸牌。那个武士站在他们面前,用链条锁著,两边各有一 名士兵看守着。国王旁边站着白兔,一手拿着喇叭,一手拿着一卷羊皮纸。法庭 正中有一张桌子,上面放着一大盘馅饼。馅饼十分精美,爱丽丝见了顿时觉得饿 得慌。爱丽丝想:“希望审判能快些结束,然后让大家吃点心。”但是,看来并 没有这种迹象。于是,她只好环视周围的一切来消磨时光。

   Ĝis la nuna momento neniam en la tuta vivo ŝi ĉeestis juĝejon; tamen ŝi estis iom leginta pri tiaj aferoj, kaj tre kontente ŝi konstatis ke ŝi povas facile identigi preskaŭ ĉion en la ĉambro.

"Jen," ŝi komencis, "sub la granda peruko, jen la juĝisto."

   爱丽丝还没有到过法庭,只在书上读到过。她很高兴的是对这里的一切都能 说得上。“那是法官,”她对自己说,“因为他有假发。”

   Sendube! Sed li estis ankaŭ la Reĝo, kaj ĉar li portis la kronon super la peruko li havis la aspekton esti tre malkomforta; ankaŭ la krono certe ne sidis konvene.

   该说一下,那位法官就是国王。由于他在假发上又戴上王冠,看起来很不顺 眼,而且肯定也不会舒服的。

   "Kaj jen," pensis Alicio daŭrigante la klasifikon, "la ĵurintarejo, kaj jenaj dekdu kreitaĵoj—ŝi nepre devis uzi tiun vorton, ĉar unuj ja estis bestoj, kaj aliaj estis birdoj—supozeble estas la ĵurintoj."

Ŝi du, tri fojojn ripetis la vortojn "ĵurintoj, ĵurintarejo," ĉar ŝi kredis, kaj ja rajtis kredi, ke nur tre malmultaj knabinetoj ŝiaj samaĝuloj havas pri tiuj vortoj ian ajn ideon.

   “那是陪审员席,”爱丽丝心想,“那十二个动物”(她不得不称之为“动 物”,因为有的是兽类,有的是鸟类),“该是陪审员了。”这最后一句,她对 自己说了两三遍,觉得挺自豪的。因为她想,几乎没有像她那样年龄的女孩,会 懂得这么多的。即使说“法律审查员”她们也不会懂的。

   La dekdu ĵurintoj skribadis (ĉiuj senescepte) sur ardezaĵoj.

"Kion ili faras?" ŝi flustris al la Grifo, "ja antaŭ komenco de la proceso, ili nepre nenion povas havi por skribi."

   十二位陪审员全都在纸板上忙着写什么。“他们在干什么?”爱丽丝对鹰头 狮低声说,“在审判开始前,他们不会有任何事情要记录的,”

   "Ili skribas ĉiu sian propran nomon," la Grifo mallaŭte respondis, "pro la timo ke antaŭ la finiĝo de l' proceso ili forgesos ĝin."

   鹰头狮低声回答:“他们在记下姓名,怕在审判结束前忘掉。”

   "La stultuloj!" Alicio komencis per laŭta indigna voĉo, sed tuj ĉesis pro la fakto ke la Blanka Kuniklo ordonis: "Silenton en la juĝejo," kaj la Reĝo, almetinte la okulvitrojn, ĉirkaŭrigardis por sciiĝi kiu parolas.

   “蠢家伙!”爱丽丝不满地高声说,但她立刻就不说话了,因为白兔喊着: “法庭肃静。”这时,国王戴上了眼镜,迅速地扫视了四周,想找出谁在说瓜。

   Alicio povis certiĝi, same kvazaŭ ŝi rigardus la ardezojn de malantaŭ iliaj ŝultroj, ke ĉiuj ĵurintoj skribas sur la ardezoj "Stultuloj," kaj eĉ ŝi povis rimarki ke unu el ili, ne sciante mem per kiaj literoj silabi la vorton, devas peti la informon de sia najbaro. "Kiam la proceso finiĝos," pensis Alicio, "oni havos sur tiuj ardezoj vere vidindan miksaĵon!"

   爱丽丝就像趴在陪审员肩头上看到的那样清楚,看到所有的陪审员都在纸板 上写下了“蠢家伙”。她甚至还看到有个陪审员不会写“蠢”字,要求邻座的告 诉他。“不到审判结束,他们的纸板准会写得一塌糊涂!”爱丽丝想。

   La grifelo de unu ĵurinto komencis grinci. Tion kompreneble Alicio ne povis toleri. Do, ĉirkaŭirinte la juĝejon, kaj preninte oportunan starlokon malantaŭ li, ŝi tre baldaŭ sukcesis forŝteli nerimarkite la grifelon. Tiel lerte ŝi klopodis ke la ĵurinteto (ĝi estas ja Bil Lacerto!) tute ne povis kompreni kien ĝi malaperis. Li do, post longa ĉirkaŭserĉado, fine klopodadis kiel eble plej bone skribi per unu fingro. Sed ne multe utilis tio, ĉar la fingro faris sur la ardezo nenian postsignon.

   有一名陪审员在书写时发出刺耳的市音,爱丽丝当然经受不住了,于是,她 在法庭里转了一圈,到他的背后,找了个机会─下子夺走了那支铅笔。她干得很 利索,那个可怜的小陪审员(它就是壁虎比尔)根本不知道发生了什么事。当它 到处找不到自己的铅笔后,就只能用手指头来书写了。这当然毫无用处,因为手 指在纸板上留不下任何痕迹。

   "La Heroldo legu la kulpigon," diris subite la Reĝo.

   “传令官,宣读起诉书。”国王宣布说。

   Laŭ tiu ordono, la Blanka Kuniklo trifoje ludblovis la trumpeton, kaj poste malvolvis la pergamenan rulaĵon, kaj legis laŭte:

   白兔在喇叭上吹了三下,然后摊开那卷羊皮纸,宣读如下:

               La Kera Damo bakis tortojn
                  En iu somertago!
                Lakeo ŝtelis tiujn tortojn
                  Kaj kaŝis sub kratago!

    “红心王后做了馅饼,
     夏日的白天竟发生这样的事情:
     红心武士偷走了馅饼,
     全都带走匆忙离境!”

   "Vi tuj konsideru la verdikton," ordonis la Reĝo, direktante siajn rigardojn al la ĵurintoj.

   “请考虑你们的评审意见。”国王对陪审员说。

   "Ne, ne ankoraŭ," vigle intermetis la Kuniklo. "Antaŭ tio estas multe da procedoj."

   “不行,还不行!”兔子赶快插话说,“还有好些过程呢!”

   "Alvoku la unuan atestanton," diris suflorite la Reĝo.

La Blanka Kuniklo tuj blovis trifoje la trumpeton, kaj laŭte kriis:—"Unua atestanto!"

   于是,国王说:“传第一个作証人。”白兔在喇叭上吹了三下,喊道:“传 第一个証人!”

   La unua atestanto estis la Ĉapelisto. Li venis en la ĉambron tra flanka pordo, havante en unu mano tetason kaj en la alia pecon da buterpano.

"Pardonu, via Reĝa Moŝto," li komencis, "ke mi kunportas ĉi tiujn teaĵojn; kiam mi ricevis la alvokon, mi ne ankoraŭ finis la temanĝadon."

   第一个証人就是那位帽匠。他进来时,一手拿着一只茶杯,一手拿着一片奶 油面包。他说:“陛下,请原谅我带这些来,因为我还没吃完茶点就被传来了。”

   "Vi devis esti fininta," diris la Rego, "Kiam vi komencis?"

   “你应该吃完的。你什么时候开始吃的?”国王间。

   La Ĉapelisto rigardis al la Martleporo kaj la Gliro, kiuj jam sekvis lin en la juĝejon kaj stariĝis kune, brako en brako.

"Je la dekkvara de Marto, mi kredas," li prove diris.

   帽匠看了看三月兔──三月兔是同睡鼠手挽著手跟著他进来的──说:“我 想是三月十四日开始吃的。”

   "Dekkvina," "Deksesa," korektis la Martleporo kaj la Gliro, preskaŭ sammomente.

   “是十五日。”三月兔说。

   “十六日。”睡鼠补充说。

   "Elskribu tion," diris la Reĝo al la ĵurintaro.

Laŭ tiu ordono, la ĵurintaro elskribis ĉiujn tri datojn sur la ardezoj; poste kalkulis la sumon, kaj eligis solvon en spesmiloj kaj spesdekoj!

   “记下来。”国王对陪审员说,陪审员急忙在纸板上写下了这三个日期,然 后把它们加起来,再把半数折算成先令和便士。

   "Demetu vian ĉapelon," diris la Reĝo al la atestanto.

   “摘掉你的帽子!”国王对帽匠说。

   "Ĝi ne estas mia," kontraŭdiris la Ĉapelisto.

   “那不是我的。”帽匠说。

   "Do, ŝtelita!" ekkriis la Reĝo, turnante sin al la ĵurintoj: ĉiuj notis ke la ĉapelo estas ŝtelita.

   “偷的!”国王叫了起来,并看了看陪审员。陪审员立即记下,作为事实备 忘录。

   "Mi tenas provizon da ili por vendi," la Ĉapelisto klarigis. "Propran ĉapelon mi havas neniun. Mi estas ja Ĉapelisto."

   “我拿帽子来卖的,我是个帽匠,没有一顶帽子属于我的。”帽匠解释道。

   Kaj nun la Damo almetis la okulvitrojn kaj severe rigardegis la Ĉapeliston. Sub ŝia rigardego tiu paliĝis kaj tremis.

   这时,王后戴上了眼镜,使劲儿盯着帽匠,只见帽匠脸色发白,局促不安。

   "Vi diru vian evidencon," diris la Reĝo. "Se vi persistos konduti en tia ridinde timigita maniero, mi tuj ekzekutigos vin."

   “拿出証据来,”国王说,“并且不得紧张,否则,我就把你拿到场上处决。”

   Tiu minaco ja ne kuraĝigis la atestanton. Li senĉese ŝanĝis la sintenadon, apogante la korpon jen sur unu piedo, jen sur la alia. Kun tre maltrankvila mieno li konstante rigardis la Damon; kaj, pro lia konfuziĝo, li eĉ elmordis grandan pecon el la tetaso anstataŭ el la buterpano!

   这些话根本没有鼓励作証人。他不断地把两脚交替著站,不自在地看着王后, 而且由于心里慌乱,竟在茶杯上咬了一大口,而不是去吃奶油面包。

   En tiu momento Alicio havis tre kuriozan korpsenton. Kio povus esti la kaŭzo? Post ne longe ŝi konstatis ke ankoraŭ unu fojon ŝi komencas kreski. Unue ŝi preskaŭ decidiĝis stariĝi kaj eliri la juĝejon. Tamen post plua pripenso, ŝi opiniis ke estos pli bone resti kie ŝi nun sidas, ĝis manko da spaco devigos la eliron.

   正在这时,爱丽丝有一种奇怪的感觉,她迷惑了好一会,后来才慢慢地搞清 楚,原来她又在长大了,起初,她想站起来走出法庭,但转眼间她又决定留下了, 只要这里还有她容身的余地。

   "Bonvolu ne tiel forte premi min," diris la Gliro, kiu nun troviĝis sidanta apud ŝi. "Apenaŭ mi povas spiri."

   “我希望你不要挤我,我透不过气来了。”坐在爱丽丝旁边的睡鼠说。

   "Pardonu, sed mi ne povas ne," Alicio respondis humile. "Mi ja kreskas."

   “我作不了主呀,你看我还在长呢!”爱丽丝非常温和地说。

   "Vi ne rajtas kreski tie ĉi," diris la Gliro.

   “在这里你没有权利长呀!”睡鼠说。

   "Sensencaĵo," rediris Alicio pli kuraĝe. "Ankaŭ vi kreskas."

   “別说废话了,你自己也在长呀!”爱丽丝大胆地说。

   "Jes," respondis la Gliro. "Sed mi kreskas laŭ normala rapideco, kaj vi malnormale, ridinde!" Kaj kun tre malagrabla mieno li eligis sin el sia sidloko, kaj transiris al la alia flanko de l' juĝejo.

   “是的,但是我是合理地生长,不是长成可笑的样子,”睡鼠说着,不高兴 地站了起来,转到法庭的另一边去了。

   La Damo dume eĉ ne unu momenton ĉesis rigardegi la Ĉapeliston, kaj, en la momento kiam la Gliro transiras la juĝejon, ŝi diris al unu el la ĉambelanoj: "Alportu al mi la liston de la kantintoj en la lasta koncerto." Aŭdinte tiun ordonon la Ĉapelisto tremis tra la tuta korpo tiel forte, ke ambaŭ ŝuoj fortremiĝis de la piedoj.

   在爱丽丝和睡鼠说话的时候,王后的眼睛始终盯着帽匠,当睡鼠转到法庭的 那边,她就对一位官员说:“把上次音乐会上唱歌人的名单给我,”听到这话, 这个可怜的帽匠吓得发抖,甚至把两只鞋子也抖了下来。

   "Vi nur eldiru vian evidencon," ripetis kolere la Reĝo; "se ne, mi nepre ekzekutigos vin, ĉu vi estas nerve afliktata, aŭ ne."

   “拿出証据来,否则,我就处决你,不管你紧张不紧张!”国王愤怒地重复 了一遍。

   "Se plaĉas al via Reĝa Moŝto," la Ĉapelisto tuj komencis per tremanta voĉo—"mi estas malriĉulo—kaj apenaŭ mi komencis mian temanĝon—t.e. komencis antaŭ nur kelkaj tagoj—kaj pro la fakto ke la buterpano fariĝis tiel maldika—kaj ke la teo tvinklis tiel forte—"

   “我是个穷人,陛下,”帽匠颤抖著说,“我只是刚刚开始吃茶点……没有 超过一星期……再说为什么奶油面包变得这么薄呢……还有茶会闪光……”

   "Kio tio estas pri tvinklo?" la Reĝo demandis.

   “什么闪光?”国王问。

   "Ĝi komenciĝis per la Te—" diris la Ĉapelisto.

   “我说茶。”帽匠回答。

   "Kompreneble tvinklo komenciĝas per T" diris vigle la Reĝo. "Ĉu vi volas insulti min kredigante ke mi estas neklerulo?—vi daŭrigu!"

   “哦,擦,当然,擦火柴是闪光的。你以为我是笨蛋吗?接着说!”国王尖 锐地指出。

   —"Mi estas malriĉulo," la Ĉapelisto rekomencis "kaj preskaŭ ĉio pli malpli tvinklis post la teo, sed la Martleporo diris—"

   “我是个穷人,”帽匠继续说,“从那以后,大部分东西都闪光了……只有 三月兔说……”

   "Mi ne diris," la Martleporo rapide intermetis.

   三月兔赶快插嘴:“我没说过。”

   "Vi diris—" insistis la Ĉapelisto.

   “你说了。”彻匠说。

   "Mi tion neas," diris la Martleporo.

   “我没说。”三月兔说。

   "Li neas 'tion'" diris la Reĝo, "do ellasu 'tion' el la evidenco."

   “它既然不承认,就谈点別的吧!”国王说。

   "Nu, se ne la Martleporo, certe la Gliro diris—" kaj la Ĉapelisto ĉirkaŭregardis por vidi ĉu ankaŭ li neos—sed la Gliro nenion neis, ĉar li profunde endormiĝis.

   “好,无论如何,那就睡鼠来说……”说到这否认。然而睡鼠什么也没说, 它睡得正香呢。

   "Kaj poste," la Ĉapelisto daŭrigis, "mi tranĉis pli da buterpano—"

   “从那以后,我切了更多的奶油面包……”帽匠继续说。

   "Sed kion la Gliro diris?" demandis unu ĵurinto.

   “但是睡鼠说了什么?”一位陪审员问。

   "Tion mi ne povas memori," respondis la Ĉapelisto.

   “这个我记不得了。”帽匠说。

   "Se vi ne memoros," minacis la Reĝo, "mi ekzekutigos vin."

   “你必须记得,否则我就处决你。”国王说。

   La kompatinda Ĉapelisto lasis fali la tetason kaj buterpanon, kaj humile surgenuis. Denove jam la trian fojon, li komencis:—

"Mi—se plaĉas al via Reĝa Moŝto—estas tre malriĉa—"

   那个可怜的帽匠丟掉了茶杯、奶油面包,单膝跪下说,“我是个可怜人,陛 下。”

   "Konsente, tre malriĉa vi estas je la parolarto," diris la Reĝo, "ĝin vi certe ne posedas."

   “你是个可怜的狡辩者。”国王说。

   Ĉe tiu reĝa ŝerco, unu kobajo aplaŭdis, kaj estis tuj subpremita de la oficistoj. (Ĉar 'subpremita' estas iom malfacila vorto, mi volas klarigi la agmanieron. Oni havis en la juĝejo grandan kanvassakon, kunligeblan ĉe la buŝo per ŝnuretoj. En tiun sakon oni ŝovis la kobajon, kaj poste sidis sur la sako.)

   这时,一只豚鼠突然喝起彩来,但立即被法庭上的官员制止了。(所谓制止, 实在很难说,我只能向你说说是怎么回事。他们用一只大帆布袋,把那只胆鼠头 朝里塞进去,用绳扎上了袋口,然后他们坐在袋上。)

   "Estas bona afero ke mi vidis tion," pensis Alicio. "Tre ofte mi legas en la ĵurnaloj ke ĉe la fino de iu proceso 'kelkaj personoj ekaplaŭdis, sed la aplaŭdantoj estis tuj subpremitaj de la oficistoj de la juĝejo.' Kaj ĝis nun neniam mi povis kompreni kion precize tio signifas."

   爱丽丝心里想:“我很高兴能看到了这回事。我常常在报上看到,说审判结 束时“出现了喝彩声,当即被法庭上的官员所制止。’直到现在我才明白是怎么 回事。”

   "Se nenion plu vi povas diri pri la afero," diris la Reĝo, "estas permesite al vi deiri."

   “如果你再没有別的补充,你可以退下去了。”国王宣布说。

   "Mi ja ne povas," kontraŭdiris la Ĉapelisto, "deiri pli malsupren, ĉar jam mi staras sur la planko."

   “我已经没法再退了,我已经是站在地板上的了。”帽匠说。

   "Tamen vi povas decidi desidi tie," respondis la Reĝo.

   “那么你可以坐下。”国王说。

   Ĉe tio la alia kobajo aplaŭdis kaj—estis subpremita.

   这时,又一只豚鼠喝起彩来,又被制止了。

   "Nu," pensis Alicio, "eble nun, foriginte la kobajojn, oni povos pli bone progresi."

   爱丽丝心里想:“嗳,他们这样收拾豚鼠!实在应该文明一些。”

   "Mi preferus hejmeniĝi por daŭrigi la temanĝadon," diris la Ĉapelisto, kaj tre time li observis la Damon, kiu legas la liston de kantintoj.

   “我还得喝完这杯茶。”帽匠说着,不安地看着王后,而王后正在看唱歌人 的名单。

   "Vi havas la forpermeson," diris la Reĝo, kaj la Ĉapelisto tuj eliĝis la juĝejon, eĉ ne revestinte la ŝuojn.

   “你可以走了。”国王一说,帽匠立即跑出法庭。甚至顾不上去穿他的鞋。 这进,王后吩咐一位官员说:

   —"Kaj vi senkapigu lin ekstere," la Damo aldonis al unu el la oficistoj. Sed antaŭ ol la oficisto atingis la pordon, jam la Ĉapelisto tute malaperis.

   “立即将那帽匠在庭外斩首。”可是官员追到 大门口,帽匠已经无影无踪了。

   "Alvoku la duan atestanton," ordonis la Reĝo.

   “传下一个作証人!”国王吩咐。

   La dua atestanto estis la Dukina kuiristino. Ŝi portis en la mano la piprujon, kaj Alicio facile divenis kiu envenos, jam antaŭ la enveno; ĉar ŝi rimarkis ke inter la starantoj apud la pordo subite komenciĝis forta kaj konstanta ternado.

   下一个作証人是公爵夫人的厨师。她手里带着胡椒盒,一走进法庭,就使靠 近她的人不停地打喷嚏,这使爱丽丝一下就猜出是谁了。

   "Vi eldiru vian evidenc—" la Reĝo nur komencis.

   “提供你的証据。”国王吩咐。

   "Rifuzas!" diris la kuiristino.

   “我不能提供。”厨师回答。

   La Reĝo, konsternite, rigardis la Blankan Kuniklon, kiu per mallaŭta voĉo diris:—

"Ĉi tiun atestanton via Reĝa Moŝto devas kros-ekzameni."

   国王着急地看了看白兔,白兔低声说:“陛下必须反复质询这个証人。”

   "Nu, se tio estas nepre necesa," la Reĝo diris rezignacie, "mi faros ĝin laŭ mia eblo." La kuiristino rifuzas atesti.

Do, faldinte la brakojn kaj sulkiginte la brovojn kontraŭ la kuiristino, ĝis liaj okuloj preskaŭ tute fermiĝis, li demandis per tre profunda voĉo:—"El kio oni faras tortojn?"

   “好,如果必须这样,我必定这样做。”国王带着优郁的神态说。然后他交 叉著双臂,对厨师蹙著眉,直到视野模糊了,才用深沉的声音说:“馅饼是用什 么做的?”

   "Plejparte el pipro," respondis la kuiristino.

   “大部分是胡椒,”厨师说,

   "El melaso," korektis iu dorma voĉo malantaŭ ŝi.

   “糖浆。”一个困倦的声音从厨师后面传来。

   "Kaptu tiun Gliron," furioze kriis la Damo. "Senkapigu tiun Gliron! Eligu lin el la juĝejo! Subpremu lin! Pinĉu lin! Ŝiru al li la vangharojn!"

   “掐住那个睡鼠的脖子,”王后尖叫起来,“把它斩首,把它撵出法庭,制 止它,掐死它,拔掉它的络腮胡子!”

   Dum kelkaj momentoj la tuta juĝantaro konfuziĝis, klopodadante eligi la Gliron. Kiam fine ĉio retrankviliĝis, la kuiristino jam malaperis.

   整个法庭完全混乱了好几分钟。把睡鼠赶出去以后,大家才再次坐下来,这 时厨师失踪了。

   "Ne grave estas," diris la Reĝo. Interne, li ja estis tre kontenta. "Alvoku la trian atestanton," li rapide daŭrigis, kaj aldonis per mallaŭta voĉo al la Damo:

"Bonvolu, mia karulino, mem krosekzameni la venontan. Pro tiu laboro la kapo al mi preskaŭ krevas."

   “没关系!”国王坦然地说,“传下一个作証人。”然后他对王后耳语说: “真的,亲爱的,下一个作証人必须你来审讯了,我已经头疼得无法忍受了。”

   Alicio observis la Blankan Kuniklon, dum li manfuŝas la liston, kaj ŝi tre miris kian ŝajnon havos la venonta atestanto; "ĉar," ŝi diris al si, "oni ĝis nun ricevis tre malmulte da evidenco."

Imagu al vi ŝian surprizon kiam ŝi aŭdis la kuniklon per la plej alta tono de sia kunikla voĉeto ellegi la nomon "Alicio."

   爱丽丝看到白兔摆弄著名单,非常好奇,想看看下一个作証人是谁。她想: “恐怕他们还没有收集到足够的証据。”使她大吃一惊的是:当白兔用刺耳的嗓 音尖叫出来时,竟是“爱丽丝!”

Text from wikisource.org
Audio from LibreVox.org
Text from angelibrary.com