ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

愛麗絲漫游奇境記

   3

   第 3 篇

   KANDIDÁTNÍ ZÁVODY A PŘÍBĚH SE ZAMOTANÝM KONCEM

   一場會議式賽跑和一個長故事

   Byla to vskutku podivněvyhlížející společnost, která se na břehu shromáždila-ptáci se zarousaným peřím, zvířátka se srstí připlihlou k tělu, a všichni mokří, až z nich kapalo, mrzutí a smutní.

   集合在岸上的這一大群,确實稀奇古怪──羽毛濕了的鳥、毛緊貼著身子的 小動物等等,全都是濕淋淋的,橫躺豎臥的,顯得很狼狽。

   První otázka ovšem byla, jak se opět osušit: začali se o tom radit a za několik minut to Alence nepřipadalo nikterak divné, že se s nimi nalezla v důvěrném hovoru, jako by je byla znala od narození. Dostala se dokonce do dlouhého sporu s Lorou, která se nakonec stala nevrlou a omezila se na to, že opakovala: "Já jsem starší než vy a musím to vědět líp." A to Alenka nechtěla uznat, dokud nevěděla, kolik je Loře let, a jelikož Lora rozhodněodmítala povědět svůj věk, nedalo se dále nic dělat.

   重要的是:怎樣把身上弄干,對這個問題,他們商量了一會儿。過了几分鐘, 愛麗絲就同它們混熟了,好像老相識似的。你瞧,愛麗絲已經同鸚鵡辯論了好長 時間了,最后鸚鵡生气了,一個勁儿地說:“我比你年齡大,也就肯定比你知道 得多。”可愛麗絲不同意這點,因為愛麗絲壓根儿不知道它的年齡,而鸚鵡又拒 絕說出自已的年齡,她們就再沒話可說了。

   KonečněMyš, která se mezi nimi zdála být osobností požívající velké vážnosti, zvolala: "Sedněte si všichni a poslouchejte! Já vás všechny osuším v okamžiku!" Všichni bez meškání usedli, utvořivše veliký kruh, v jehož středu stála Myš. Alenka na ni úzkostlivěupírala oči, neboťbyla jista, že z toho vyjde se zlou rýmou, nepodaří-li se jí brzy uschnout.

   最后,那只老鼠──它在它們中間好像很有權威似的──喊道:“你們全部 坐下,听我說,我很快就會把你們弄干的!”他們立即都坐下了,圍成一個大圈, 老鼠在中間,愛麗絲焦急地盯著它,她很清楚,如果濕衣服不能很快干的活,她 會得重感冒的,

   "Mhm!" řekla Myš, tváříc se velmi důležitě. "Jste všichni připraveni? Toto je nejsušší věc, kterou znám. Ticho kolem, prosím! - ,Když Ota Veliký porazil Maďary u Augsburku, vypudil je z říše německé a při řece Enži po obou březích Dunaje obnovil proti nim Marku Východní, kterou spravoval markrabě, podřízený vévodovi bavorskému. Otův syn udělil ji roku 976 Leopoldu Babenberskému a vymanil ho z moci vévody bavorského. MarkraběLeopold IV. měl nevlastního bratra Konrada III., krále německého."

   “咳,咳!”老鼠煞有介事地說:“你們都准備好了嗎?下面是我要說的最 干巴巴的故事了,請大家安靜點。‘征服者威廉的事業是教皇支持的,不久就征 服了英國,英國人也需要有人領導,而且已經對篡權和被征服都習慣了。梅西亞 和諾森勃列亞(海西亞Mercia和諾森勃利亞Northumbria是英國的兩個古國。)的 伯爵埃德溫和莫卡……

   "Uf!" řekla Lora a otřásla se. "

   “啊!”鸚鵡打著哆嗦。

   "Prosím?" řekla Myš mračíc se, ale velmi zdvořile. "Řekla jste něco?

   “請原諒!”老鼠皺著眉頭說,但仍然很有禮貌地問:“你有什么話嗎?”

   "Já ne!" řekla Lora kvapně.

   “我沒有啥說的!”鸚鵡急忙答道。

   "Myslela jsem, že jste něco řekla," pravila Myš. "Pokračuji: ,Leopold IV měl nevlastního bratra Konrada III., krále německého. Jeho uznati nechtěl mocný vévoda bavorský Jindřich Pyšný z Welfů. Nemoha s ním ničeho spraviti po dobrém, král Konrád III. nalezl to nutným...`"

   “我以為你有話要說哩!”老鼠說,“我繼續講,這兩個地方的伯爵埃德溫 和莫卡都宣告支持威廉,甚至坎特伯雷的愛國大主教斯蒂坎德也發現這是可行的……”

   "Nalezl co?" pravila Kachna.

   “發現什么?”鴨子問,

   "Nalezl to," odpověděla Myš podrážděně. "Snad víte, co to znamená."

   “發觀‘這’,”老鼠有點不耐煩地回答,“你當然不知道‘這,的意思。”

   "Já vím docela dobře, co to znamená, když já něco najdu," řekla Kachna; "obyčejněje to žabka nebo červ. Otázka je, co našel ten váš král."

   “我發現了什么吃的東西時,當然知道‘這’是指什么。‘這’通常指一只 青蛙或一條蚯蚓,現在的問題是:大主教發現的是什么呢?”鴨子還不停地呱啦 著。

   Myš přešla otázku bez povšimnutí a kvapněpokračovala: "Konrád III. nalezl to nutným vyhlásiti naň říšskou klatbu, odňal mu Bavory a vévodou bavorským učinil věrného bratra svého Leopolda, po jehož smrti ponechal Bavory mladšímu bratru Jindřichovi. Ale nástupce Konradův Jindřich Barbarossa, jenž byl vychován se synem Jindřicha Pyšného, Jindřichem Lvem, přilnul k tomuto celým srdcem a vrátil mu vévodství bavorské.` - Jak se vám daří, má drahá?" přerušila se, vracejíc se k Alence.

   老鼠一點也不理睬,只是急急忙忙地繼續講:“……發現与埃德加.阿瑟林 一起去親自迎接威廉,并授予他皇冠是可行的,威廉的行動起初還有點節制,可 他那諾曼人的傲慢……,你感覺怎么樣了?我親愛的。”它突然轉向愛麗絲問道。

   "Stále ještěmokrá," řekla Alenka smutně. "Nezdá se vůbec, že by mne to osušovalo."

   “跟原來一樣的濕。”愛麗絲憂郁地說,“你講這些一點也不能把我身上弄 干。”

   "V tom případě," řekl slavnostněBlboun Dodo, vstávaje, "navrhuji, abychom odročili schůzi za účelem meritorního přijetí energičtějších sankcí."

   “在這种情況下,我建議休會,并立即采取更加有效的措施。”渡渡鳥站后 來嚴肅地說。

   "Mluvte česky!" řekl Orlík. "Já nerozumím, co znamená polovina těch cizích slov, a co víc, nevěřím, že jim rozumíte sám." A Orlík sklonil hlavu, aby skryl úsměv; někteří z ostatních ptákůse chichotali docela slyšitelně.

   “講英語!”小鷹說,“你這句話的意思,我連一半都听不懂!更主要的是 我不相信你自己會懂,”小鷹說完后低下頭偷偷笑了,其它一些鳥也都偷偷地笑 出聲來。

   "Co jsem chtěl říci, je," zakoktal Blboun uraženě, "že nejlepší věc, kterou se můžeme osušit, jsou kandidátní závody."

   “我說的是,能讓我們把濕衣服弄干的最好辦法,是來個會議式的賽跑。” 渡渡鳥惱怒地說。

   "Co jsou kandidátní závody?" zeptala seAlenka; ne, že by se jí moc chtělo mluvit - ale Blboun se odmlčel, jako kdyby chtěl naznačit, že by někdo měl něco říci, a nikdo jiný se k tomu neměl.

   “什么是會議式賽跑?”愛麗絲問,愛麗絲本來不想多問,因為渡渡鳥說到 這里停住了,似乎想等別人問似的,而偏偏又沒人問它。

   "Nu," řekl Blboun, "nejlepší vysvětlení je zkusit to." (A jelikož byste to mohli chtít někdy v zimězkusit sami, povím vám, jak to Blboun uspořádal.)

   渡渡鳥說:“對,為了說明它,最好的辦法就是咱們親自做一做。”(由于 你在冬天也許會想起來玩這种游戲,所以我占這里告訴你渡渡鳥是怎么做的。)

   Nejprve vyznačil na zemi závodní dráhu, v jakémsi kruhu ("Na přesném tvaru nezáleží," řekl), a podle ní rozestavil všechny členy společnosti. Nebylo žádného "Jedna - dvě- tři teď", ale každý začal běžet, kdy se mu zlíbilo, a přestal, kdy se mu zlíbilo, takže nebylo snadno poznat, kdy je po závodech. Nicméně, když tak nějaké půl hodiny všichni běhali, byli zase úplněsuší a Blboun náhle zvolal: "Závody jsou u konce!" a všichni se shrnuli kolem něho, popadajíce dech a ptajíce se: "Kdo vyhrál?"

   前先,它划出個比賽路線,有點像個圓圈,它說:“具体形狀沒關系的。” 然后,這一大群家伙就在圈子內散亂地站著,也不用說“─,二,三,開始!” 而是誰想開始就開始,誰想停下,就停下,所以,要知道這場比賽的結束是不容 易的。它們跑了大約半個小時,衣服大体上都干了,渡渡鳥就突然喊道:“比賽 結束了!”听這話,它們都喘著气圍攏過來,不停地問:“誰贏了,”

   Na tuto otázku nemohl Blboun odpovědět bez delší úvahy a seděl tedy drahnou dobu s jedním prstem přitlačeným na čelo (tak to Alenka vídávala na obrazech velkých básníkůa myslitelů), zatímco ostatní čekali v naprostém tichu. KonečněBlboun řekl: "Všichni vyhráli a všichni musí dostat ceny."

   這個問題,渡渡鳥得好好考慮一下才能回答。因此,它坐下來,用一個指頭 撐著前額想了好長時間(就像照片上莎士比亞的那种姿態),這段時間里大家都 安靜地等待著。最后,渡渡鳥說:“每人都贏了,而且都有獎品!”

   "Ale kdo je má rozdat?" ptal se celý sbor hlasů.

   “誰給獎品呢?”大家齊聲問,

   "Nu, ovšemže ona," řekl Blboun, ukazuje prstem na Alenku; a celá společnost se ihned shlukla kolem ní, vykřikujíc zmateně: "Ceny! Ceny!"

   “她重當然是她啦!”渡渡鳥用一個手指頭指著愛麗絲說。于是,這一大群 立即圍住了愛麗絲,胡亂喊叫著:“獎品!獎品!”

   Alenka neměla zdání, jak si má počínat; v zoufalství strčila ruku do kapsy a vytáhnuvši krabici bonbónů(naštěstí k nim slaná voda nepronikla), rozdala je kolem jako ceny. Vystačily jí právětak, že se na každého z jejích společníkůdostal jeden.

   愛麗絲真不知該怎么辦了,她無可奈何地把手伸進了衣袋,嘿!拿出了一盒 糖果,真幸運,還沒給咸水浸透,她就把糖果作為獎品,發給了大家。正好每位 分到一塊,只是她自己沒有。

   "Ale ona musí též dostat cenu, že ano?" podotkla Myš.

   “可是她自己也應該有一份獎品啊!”老鼠說,

   "Ovšem," odvětil Blboun velmi vážně. "Co máte ještěv té kapsičce?" pokračoval, obraceje se k Alence.

   “當然啦,”渡渡鳥非常嚴肅地回答,“你的口袋里還有別的東西嗎,”它 轉向愛麗絲問道。

   "Jenom náprstek," řekla Alenka smutně.

   “只有一個頂針了。”愛麗絲傷心地說。

   "Podejte mi ho," řekl Blboun.

   “把它拿來。”渡渡鳥說,

   A tu se opět všichni shlukli kolem ní a Blboun jí slavnostněodevzdal náprstek, řka: "Prosíme, abyste ráčila přijmouti tento elegantní náprstek." A když ukončil tuto krátkou řeč, všichni tleskali a volali slávu.

   這時,大家又圍住了愛麗絲,渡渡鳥接過頂針后兌嚴肅地遞給了她,說: “我們請求你接受這只精致的頂針,”它剛結束這句簡短的講演,大家全都歡呼 起來了。

   Alence se celá ta věc zdála hodněnesmyslnou, ale všichni hleděli tak vážně, že se neodvážila smát; a jelikož jí nenapadalo nic vhodného, co by mohla říci, prostěse poklonila a vzala náprstek, hledíc, jak vážnějen dovedla.

   愛麗絲認為這些事情全都非常荒唐,可是它們卻十分認真,她也不敢笑,一 時又想不出許說什么話,只見好鞠了個躬,盡量裝得一本正經地接過了頂針。

   Pak se měly jíst bonbóny; to způsobilo mnoho zmatku a hluku: velcí ptáci si stěžovali, že ani neochutnali, a malí se zakuckali a musilo se jim bušit do zad. Když to však bylo všechno odbyto, sedli si opět do kruhu a prosili Myš, aby jim ještěněco vyprávěla.

   下步是吃糖果了,這又引起一陣喧鬧,大鳥們埋怨還沒嘗到味儿,糖就沒了, 小鳥們則被糖塊噎著了,還得別人替它拍拍背。不管怎么說,最后,糖果總算吃 完了,這時它們又圍成一個大圈坐下來,請求老鼠再講點故事。

   "Slíbila jste mi, že mi povíte příběh svého života, nezapomněla jste?" řekla Alenka, "a proč nenávidíte K a P," dodala šeptem, trochu se obávajíc, aby ji opět neurazila.

   “你記得嗎,你答應過講你的歷史,”愛麗絲說,“作為什么恨……恨‘M’ 和‘G’呀,”她壓低聲音,說完了這句話,她怕說出貓和狗這兩個字惹老鼠生气, 于是只說出貓和狗兩字的拼音字頭。

   "Je to historie zvířete se smutným a zamotaným koncem! řekla Myš, obracejíc se k Alence a vzdychajíc.

   “我的處事是個結尾悲傷的長故事,”老鼠對愛麗絲嘆息著說。

   "Zamotaný je, o tom není pochyby," řekla si Alenka, hledíc s údivem na ocásek vlekoucí se za Myší v mnoha záhybech, "ale pročby měl být smutný?" A po celou tu dobu, co Myš mluvila, lámala si hlavu nad otázkou, proč by měl být myší ocásek smutný, takže jí konec jejího vyprávění uvázl v hlavěasi takhle:

   愛麗絲沒有听清這句話,她看著老鼠的尾巴納悶了:“它确實是根長尾巴, 可為什么說尾巴是悲傷的呢?”老鼠講故事的整個過程中,愛麗絲還一直為這個 問題納悶,因此,在她腦子里就把整個故事想象成這個樣子了:

   “獵狗對屋子里的
    一只老鼠說道:
    ‘跟我到法庭去,
    我要把你控告,我不睬
    你的辯解,
    要把你審判。
    因為今晨我沒事干,
    所以我要跟你搗搗蛋。’
    老孔對惡狗說:
    ‘這樣的審判,
    既沒有陪審員,又沒
    有法官,不過是
    白白浪費時間,’
    恩狗說:‘我就是陪
    審員,我就是法官,
    我要親自執法審判,
    我要判處
    你的
    死刑!’”

   "Vy ale vůbec nedáváte pozor!" řekla Myš Alence přísně. "Načmyslíte?"

   “你沒有注意听,”老鼠嚴厲地對愛麗絲說,“你在想什么呢?”

   "Prosím za prominutí," řekla Alenka pokorně. "Došla jste, myslím, k páté zatáčce?"

   “請原諒!”愛麗絲似乎理虧似地說,“我想你已經拐到第五個彎了吧!”

   “我沒有彎!”老鼠非常生气地厲聲說。

   “你要個碗(彎)!”愛麗絲說,由于她總是熱心幫助別人的,因此就焦急 她四周尋找,“哦,讓我幫你找找看。”

   "K žádné zatáčce jsem nedošla," řekla Myš a vstala a odcházela. "Urážíte mne takovými nesmysly!"

   “我不吃你這一套,你的這些廢話侮辱了我!”老鼠說著站起來就走。

   "Já to tak nemyslela!" omlouvala se ubohá Alenka. "Víte, ale vy se tak snadno urazíte!"

   “我沒有侮辱你的意思!可是你也太容易生气了!”可怜的愛麗絲辯解著說。

   Myš v odpověďjenom nevrle zabručela.

   老鼠咕嚕了─聲沒理她。

   "Prosím vás, vraťte se a dokončete své vypravování!" volala Alenka za ní. A ostatní se k ní přidali sborem: "Ano, prosíme, zůstaňte!" Ale Myš jen netrpělivězavrtěla hlavou a přidala do kroku.

   “請你回來講完你的故事!”愛麗絲喊著,其他動物也都齊聲說:“是啊! 請回來吧!”但是,老鼠只是不耐煩地搖著腦袋,步子走得更快了。

   "Jaká škoda, že nezůstala!" vzdychl papoušek Lora, když zmizela z dohledu; a jeden starý mořský Krab použil této příležitosti, aby řekl své dceři: "Ach, vidíte, má drahá! Aťje vám to ponaučením, že se nikdy nemáte dát unést svým temperamentem." "Ale mlč, papá!" odsekla mladá Krabová trochu nakvašeně. "Ty bys připravil ústřici o trpělivost!"

   “它走了,多遺憾哪!”當老鼠剛走得看不見了時,鸚鵡就嘆息著,老螃蟹 趁這個机會對女儿說:“哦,我親愛的,這是一個教訓,告訴你以后永遠也不要 發脾气。”

   "Kdybych já tu jen měla svou Mindu, panečku!" řekla Alenka nahlas, nemluvíc k nikomu zvláště. "Ta by ji brzy přivedla zpátky!"

   “別說了,媽!你這樣羅嗦,就是牡蠣都忍耐不了。”小螃蟹耐著小脾气說。 “我多么希望我的黛娜在這儿呀!”愛麗絲自言自語地大聲說,“她一定會 馬上把它抓回來的!”

   "A kdo je Minda, smím-li si dovolit otázku?" řekl Lora.

   “請允許我冒昧地問一下,那么,黛娜是誰呢?”鸚鵡說。

   Alenka byla vždycky ochotna mluvit o svém miláčku, odvětila tedy dychtivě: "Minda je naše kočka. A ta vám umí chytat myši, to si nedovedete představit! A to ještěnic není proti tomu, jak dovede chytat ptáky! Panečku, ta sní ptáčka, jen se naňpodívá!"

   愛麗絲隨時都樂意談論她心愛的小寶貝,所以她熱心地回答:“黛娜是我的 貓,她抓老鼠可是好樣的,簡直想象不出來。嘿,我還希望你看到她怎么抓鳥的 哩,她只要看見一只鳥,一眨眼就合把它吃到肚子里去的!”

   Tato slova způsobila v celé společnosti podivuhodné vzrušení. Někteří ptáci náhle odešli beze slova; jedna stará Straka se začala pečlivězahalovat, a spěchala pryčs poznámkou: "Už opravdu musím domů; tenhle noční vzduch mi nedělá dobře na krk!" a Kanárek volal chvějícím se hlasem na své děti: "Pojďte pryč, drahouškové! Je nejvyšší čas, abyste byli v posteli!" Pod různými záminkami se všichni vytratili, a Alenka brzy zůstala samotna.

   這話惹得大家十分惊慌,有些鳥急急忙忙离開了,老喜鵲小心地把自己裹嚴, 解釋道:“我必須回家了,今晚的空气對我的喉嚨不合适。”金絲鳥發抖地對它 的孩子說:“走吧!我親愛的,你們早該睡覺了。”它們全都在各种借口下走掉 了。不久,又只剩下愛麗絲孤單單的一個人了。

   "Kéž bych se nebyla zmínila o Mindě!" řekla si lítostivým hlasem. "Nezdá se, že by ji zde dole měl někdo rád, a přece je to jistěta nejlepší a nejmilejší kočka na světě! Ó, má drahá Mindičko! Jestlipak těještěkdy uvidím!" A tu se ubohá Alenka znovu dala do pláče, neboť začala pociťovat velkou tesknotu a skleslost. Pochvíli však z dálky zaslechla opět drobné cupitání, a vzhlédla toužebně, napolo doufajíc, že si to Myška rozmyslila a že se vrací, aby dokončila své vypravování.

   “我要是剛才不提到黛娜就好了!”愛麗絲憂郁地對自己說,“這里好像沒 有一個喜歡她的,唉!只有我知道她是世界上最好的貓!啊,我親愛的黛娜,真 不知道什么時候還會再見到你呢!說到這里,可怜的小愛麗絲的眼淚又出來了, 她感到非常孤獨和懊喪,過了一會儿,總算听到不遠處傳來了腳步聲,她巴望地 抬頭看看是誰來了,希望老鼠改變主意,回來講完它的故事。

Text from angelibrary.com