La Aventuroj de Alicio en Mirlando

爱丽丝漫游奇境记

   Ĉapitro 9

   第 9 篇

   La Viv-historio de la Falsa Kelonio

   素甲鱼的故事

   "Vi ne povas imagi," diris la Dukino, "kiel ĝojige estas por mi revidi vin, mia kara." Dirante tion, ŝi ligis sin al Alicio per la brako en tre bonkamarada maniero, kaj ili ekmarŝis kune.

   “你不知道,能再见到你,我是多么高兴啊!亲爱的老朋友!”公爵夫人说 著,很亲切地挽著爱丽丝的胳膊一起走。

   Tre plaĉis al Alicio trovi, ke la Dukino estas nun bonhumora, kaj ŝi interne pensis ke antaŭe, kiam ili renkontiĝis en la kuirejo, eble igis ŝin malagrabla nur la pipro.

   爱丽丝对公爵夫人有这样好的脾气非常高兴,她想以前在厨房里见到时,公 爵夫人那么凶狠,主要是胡椒的缘故。

   "Kiam mi estos Dukino," pensis ŝi, "da pipro mi havos en mia kuirejo ĝuste neniom. Supo povas esti tre bona sen pipro. Eble pipro estas ĉiam la kaŭzo kiu igas la homojn koleraj." Kaj ŝi daŭrigis tre fiere, kvazaŭ konsciante ke nun ŝi eldonas novan principon, tre gravan por la homoj:—"Nur vinagro acidigas ilin, nur kamomilo maldolĉigas, kaj—(lasta kaj plej grava principo)—nur sukeraĵoj dolĉigas la infanojn. Se nur la plenaĝuloj tion scius, ili estus ja malpli ŝparemaj—"

   爱丽丝对自己说(口气上不很有把握):“要是我当了公爵夫人,我的厨房 里连一点儿胡椒都不要,没有胡椒,汤也会做得非常好的。也许正是胡椒弄得人 们脾气暴躁。”她对自己这个新发现非常高兴,就继续说:“是醋弄得人们酸溜 溜的,黄菊把人们弄得那么涩,以及麦芽糖这类东西把孩子的脾气变得那么甜。 我只希望人们懂得这些,那么他们就不会变得吝啬了。你知道……”

   Ŝi jam tute forgesis la Dukinon, kaj eksaltis surprize, aŭdante ŝian voĉon diranta:—

"Vi ion pripensas, mia kara, kaj pro tio forgesas paroli. Mi ne povas en la nuna momento citi la moralon de tio, sed kredeble mi rememoros ĝin poste."

   爱丽丝想得出神,完全忘记了公爵夫人,当公爵夫人在她耳边说话时,她吃 了一惊。“我亲爱的,你在想什么?竟忘了谈话!我现在没法告诉你这会引出什 么教训,不过我马上就会想出来的,”

   "Eble ĝi ne havas moralon," Alicio kuraĝis diri.

   “或许根本没什么教训。”爱丽丝鼓足勇气说,“

   "Tut! Tut! Vi bubino," diris la Dukino, "ĉio ja havas moralon, se nur oni povas trovi ĝin." Dum ŝi parolis, la Dukino premis sin pli forte kontraŭ Alicio.

   “得了,得了,小孩子,”公爵夫人说,“每件事者都会引出教训的,只要 你能够找出来。”她一面说着,一面紧紧地靠著爱丽丝。

   Alicio ne tre ŝatis tiun ĉi troproksimiĝon; unue, ĉar la Dukino estas (de proksime) tre malbela; kaj due, ĉar ŝi havas ĝuste la taŭgan altecon por apogi sian akran mentonon sur la ŝultro de Alicio. Tamen, ĉar ŝi ne volis esti malagrabla, ŝi laŭeble toleris ĉion.

   爱丽丝很不喜欢她挨得那么紧,首先,公爵夫人十分难看;其次,她的高度 正好把下巴顶在爱丽丝的肩膀上,而这是个叫人很不舒服的尖下巴。然而爱丽丝 不愿意显得粗野,只得尽量地忍受著。

   "La kroketludo ŝajnas nun progresi pli bone," diris ŝi.

   “现在游戏进行得很好。”爱丽丝没话找话地说。

   "Mi konsentas," diris la Dukino, "kaj de tio la moralo estas: 'Ho, nur la amo, nur la amo igas la mondon rondiri.'"

   “是的,”公爵夫人说,“这件事的教训是……‘啊,爱,爱是推动世界的 动力!’”

   "Ĉu ne iu," preskaŭ sarkasme demandis Alicio, "antaŭe diris en la kuirejo ke la kondiĉo de tiu rondiro estas ke ĉiu atentu nur sian aferon?"

   爱丽丝小声说:“有人说,这种动力是各人自扫门前雪。”

   "Nu, la signifo ja estas preskaŭ sama," diris la Dukino, ŝultrumante Alicion per sia mentonego, "kaj de tio la moralo estas: 'Se vi prizorgas la sencon, la sonoj prizorgos sin mem.'"

   “哦,它们的意思是一样的,”公爵夫人说着,使劲儿把尖下巴往爱丽丝的 肩上压了压,“这个教训是:‘只要当心思想,那么所说的话就会合平情理。’”

   "Ĉe ĉiu afero ŝi ja volas trovi moralon," pensis Alicio.

   “她多么喜欢在事情中寻找教训啊!”爱丽丝想。

   "Vi eble miras, kial mi ne ĉirkaŭprenas al vi la talion," diris iom poste la Dukino. "La kaŭzo estas, ke mi dubas pri la bonhumoro de via fenikoptero. Ĉu mi faros la provon?"

   “我敢说,你在奇怪我为什么不搂你的腰,”沉寂一会后公爵夫人说,“这 个原因是我害怕你的红鹤。我能试试看吗?”

   "Ne, li eble mordus vin." Alicio diris tion pro singardaj motivoj; ŝi tute ne deziris la provon.

   “它会咬人的。”爱丽丝小心地回答,一点也不愿意让她搂抱。

   "Estas vero," respondis la Dukino. "Fenikopteroj kaj mustardo ambaŭ mordas; kaj jen la moralo: 'Samspecaj birdoj flugas kune.'"

   “是的,”公爵夫人说,“红鹤和芥末都会咬人的,这个教训是:‘羽毛相 同的鸟在一起。’”

   "Tamen mustardo ne estas birdo," Alicio kritikis.

   “可是芥末不是鸟。”爱丽丝说。

   "Vi estas prava, kiel ĉiam," afable konsentis la Dukino. "Mi tre admiras vian spritecon; per viaj paroloj vi ja igas ĉion klara."

   “你可说到点子上了。”公爵夫人说。

   "Mi kredas ke mustardo estas mineralo, ĉu ne?" diris Alicio.

   “我想它是矿物吧?”爱丽丝说。

   "Jes, kompreneble," diris la Dukino. (Ŝi ŝajne estis preta konsenti al ĉio ajn de Alicio dirota.) "Ne malproksime de tie ĉi mi mem havas grandan mustardminejon, kaj la moralo: 'Da tio kion mi jam havas en min, vi ne tro enigu en min.'"

   “当然是啦!”公爵夫人好像准备对爱丽丝说的每句话都表示同意,“这附 近有个大芥末矿,这个教训是:‘我的多了,你的就少。’”

   Alicio dume profundiĝis en pensojn, kaj pro tio ne atentis—eĉ ne aŭdis—pri la dukina minejo. Post unu minuto ŝi ekkriis:

   “哦,我知道啦!”爱丽丝没注意她后一句,大声叫道,“它是一种植物, 虽然看起来不像,不过就是植物。”

   "Ho jam fine mi bone memoras: Mustardo estas legomo, kvankam ĝi ne havas la aspekton esti tia."

"Mi tute konsentas," denove diris la konsentema Dukino, "kaj jen la moralo:—'Vi ĉiam estu laŭ la aspekto'—aŭ se vi volas ke mi esprimu ĝin pli klare:—'Vi neniam imagu al vi ke vi ne estas aliaspekta ol tio, kio al aliaj ŝajnus ke kio vi aŭ estis aŭ aspektus esti, ne estas aliaspekta ol kio vi antaŭe estis, estus ŝajninta al ili esti aliaspekta.'"

   “我十分同意你所说的,”公爵夫人说,“这里面的教训是:‘你看着像什 么就是什么’;或者,你可以把这话说得简单点:‘永远不要把自己想象成和別 人心目中的你不一样,因为你曾经或可能曾经在人们心目中是另外一个样子。’”

   "Mi kredas ke tion mi povus pli bone kompreni," diris Alicio tre ĝentile, "se mi havus ĝin skribitan antaŭ la okuloj; sed, bedaŭrinde mi ne tute sukcesis kapti la signifon dum vi parolis."

   “要是我把您的话记下来,我想我也许会更明白一点,’爱丽丝很有礼貌地 说,“现在我可跟不上趟。”

   "Tio ja," diris la Dukino per tre memkontenta voĉo, "estas nur nulaĵo kompare kun la diroj kiujn mi povus eldiri."

   “我没什么?要是我愿意,我还能说得更长呢!”公爵夫人愉快地说。

   "Tamen ne ĝenu vin, mi petas," Alicio rapide respondis, "donante plilongan klarigon; mi timas ke vi tro lacigus vin per tia laboro."

   “哦,请不必麻烦您自己了。”爱丽丝说道。

   "Ho, ne parolu pri la laboro, mi petas," diris la Dukino, "mi ja oferas al vi donace ĉion, kion mi diris ĝis nun."

   “说不上麻烦,”公爵夫人说,“我刚才说的每句话,都是送给你的一片礼 物。”

   "Jen donaco efektive nulkosta!" pensis Alicio. "Mi tute ne ŝatus, ke la naskotagaj donacoj estu tiaspecaj." Sed tion ŝi ne kuraĝis diri laŭte.

   “这样的礼物可真便宜,”爱丽丝想,“幸好人家不是这么送生日礼物的。”

   "Ĉu ree vi pensas?" diris la Dukino, kaj Alicio denove sentis sur la ŝultro speciale fortan ekpremon de la dukina mentono.

   “又在想什么了呢?”公爵夫人问道,她的小小的尖下巴顶得更紧了。

   "Mi ja rajtas pensi," iom akre respondis Alicio, ĉar ŝi komencis senti sin ĝenata.

   “我有想的权利,”爱丽丝尖锐地回答道,因为她有点不耐烦了。

   "Vi rajtas certe," konsentis la Dukino, "sed ne pli ol porkoj rajtas flugi; kaj la M—"

   “是的,”公爵夫人说道,“正像小猪有飞的权利一样。这里的教……”

   Sed en tiu momento Alicio forte surpriziĝis, ĉar eĉ en la komenco de tiu tre ŝatata vorto, la dukina voĉo ekvelkis, kaj la dukina brako, ligita kun la ŝia, forte tremis. Jen, rekte kontraŭ ili, vizaĝo kontraŭ vizaĝo, staris la Kera Damo, kun la brakoj falditaj. Ŝi sulkigas fulmotondre la brovojn.

   爱丽丝十分诧异,公爵夫人的声音突然消失了,甚至连她最爱说的“教训” 也没说完。挽著爱丽丝的那只胳膊也颤抖起来了。爱丽丝抬起头来,发现王后站 在她们面前,交叉著胳膊,脸色阴沉得像大雷雨前的天色一样。

   "Estas bela tago, via Dama Moŝtino," la Dukino komencis per tre humila kaj malforta voĉo.

   “天气真好呵,陛下。”公爵夫人用低而微弱的声音说。

   "Jam nun mi admonas vin," la Damo pasie interrompis ŝin, piedfrapante la grundon, "aŭ vi aŭ via kapo jam nun devas esti for, vi elektu!"

   “现在我警告你!”王后跺著脚嚷道,“你要么滚开,要么把头砍下来滚开, 你得立刻选一样,马上就选。”

   La Dukino elektis, kaj—malaperis!

   公爵夫人作出了她的选择,马上就走掉了。

   "Ni daŭrigu la ludadon," la Damo diris al Alicio; kaj Alicio, tro timigite por eligi eĉ unu vorton, per malvolantaj paŝoj sekvis ŝin al la ludejo.

   “现在咱们再去玩槌球吧。”王后对爱丽丝说。爱丽丝吓得不敢吭气,只得 慢慢地跟著她回到槌球场。

   La aliaj gastoj, profitante la foreston de la Damo jam sidiĝis sub la arboj por ripozi. Sed ekvidinte la Damon, ili tuj levis sin kaj enue ekludis. Por instigi ilin la Damo anoncis ke eĉ unumomenta prokrasto kostos al la prokrastanto—la vivon.

   其他的客人趁王后不在,都跑到树荫下乘凉去了。他们一看到王后,立刻跳 起来又玩槌球了。王后说,谁要是耽误一秒钟,就得付出生命的代价。

   Dum la tuta ludtempo, tra la tuta ludkampo, la Damo ne ĉesis malpaci kun la aliaj ludantoj kaj ĉiumomente kriegis "Senkapigu lin," aŭ "Senkapigu ŝin." La soldatoj devis gardi la ĉiuminute mortkondamnatojn; por plenumi tiun devon, estis necese ke ili forlasu la luddevon, t.e. la devon esti arkoj; kaj konsekvence restis post duonhoro eĉ ne unu arko; ĉiuj partoprenintoj (krom la Reĝo, la Damo, kaj Alicio) estis jam mortkondamnitaj kaj soldate gardataj.

   整个槌球游戏进行中,王后不断地同別人吵嘴,嚷著“砍掉他的头”或“砍 掉她的头”。被宣判的人,立刻就被士兵带去监禁起来。这样,执行命令的士兵 就不能再回来做球门了。过了约莫半个小时,球场上已经没有一个球门了。除了 国王王后和爱丽丝,所有参加槌球游戏的人,都被判了砍头监管起来了。

   La Damo—pro manko da senkapigebla materialo—ĉesis labori, kaj per spireganta voĉo demandis al Alicio:

"Ĉu vi jam vidis la Falsan Kelonion?"

   于是,累得喘不过气的王后停了下来,对爱丽丝说:“你还没去看素甲鱼吧,”

   "Ne," respondis ŝi, "eĉ mi ne scias kio estas Falsa Kelonio."

   “没有,”爱丽丝说,“我还不知道素甲鱼是什么东西呢!”

   "Ĝi estas," la Damo respondis, "la kreitaĵo, el kiu oni faras la falskelonian supon."

   “不是有素甲鱼汤(英国菜中有素甲鱼汤,是用素有模制的甲负汤。如同中 国的豆制品素鸡,名为素鸡,实则同鸡不相干的。)吗,”王后说,“那么当然 有素甲鱼了。”

   "Mi neniam vidis tian beston," diris Alicio, "aŭ eĉ aŭdis pri ĝi."

   “我从来没见过,也从来没听说过。”爱丽丝说。

   "Vi venu, do," diris la Damo, "kaj li mem diros al vi sian vivhistorion."

   “那么咱们走吧,”王后说,“他会给你讲他的故事的。”

   En la momento kiam ŝi ekiris kun la Damo, ŝi aŭdis la Reĝon diranta (per tre mallaŭta voĉo) al la tuta ĉeestantaro: "Oni vin pardonas—ĉiujn."

"Jen tre bona afero," ŝi pensis. "Do, malgraŭ ĉio, tiuj teruraj ekzekutoj ne efektiviĝos. Mi tre, tre ĝojas pri tio."

   当地们一起走开的时候,爱丽丝听到国王小声地对客人们说“你们都被赦免 了。”爱丽丝想这倒是个好事。王后判了那么多人砍头,使她很难过。

   Baldaŭ ili alvenis al Grifo kuŝanta en la sunlumo kaj profunde dormanta. (Se vi ne scias kio estas Grifo, rigardu la ilustraĵon.)

"Levu vin, dormemulo," ordonis la Damo, "kaj konduku ĉi tiun fraŭlinon al la Falsa Kelonio, por ke ŝi aŭskultu lian vivhistorion." Tiam por ekskuzi sin al Alicio ŝi aldonis: "Mi mem devas iri returne por aranĝi kelkajn ekzekutojn kiujn mi ordonis."

Kaj ŝi foriris lasante Alicion sola kun la Grifo.

   她们很快就碰见了一只鹰头狮,正晒著太阳睡觉呢(要是你不知道什么是鹰 头狮,你可以看看画)。 “快起来,懒家伙!”王后说道,“带这位年轻小姐去看素甲鱼,听他的故 事。我还得检查我的命令执行得怎样了。”她说罢就走了,把爱丽丝留在鹰头狮 那儿。爱丽丝不大喜欢这个动物的模样。但是她想,与其同那个野蛮的王后在一 起,还不如跟它在一起来得安全,所以,她就留下来等候着。

   La Grifo, levinte sin kaj frotinte la okulojn, atendis ĝis la Damo malaperis kaj tuj—tuj mokridis ŝin. "Jen bona ŝerco," li diris, duone al si, duone al Alicio.

   鹰头狮坐起来揉揉眼睛,瞧着王后,直到她走得看不见了,才笑了起来,

   "Ho, ĝin diru al mi, mi petas," Alicio diris. La Grifo profunde dormis.

   “你笑什么?”爱丽丝回,

   "Nu, la ŝerco estas ŝi mem," diris la Grifo. "Ĉio tio pri la ekzekutoj estas nur ŝia fantazio; oni ja fakte neniun ekzekutas! Tamen, vi rapidiĝu!"

   “她呀,”鹰头狮说,“这全是她的想象,你知道,他们从来没有砍掉过別 人的头。咱们走吧。”

   "Tie ĉi ĉiu ja ordonas rapidiĝi," pensis Alicio, dum ŝi malrapide sekvas ĝin. "Neniam en la tuta vivo oni tiom ĉirkaŭordonis min, neniam!"

   爱丽丝跟在后面走,心中想道:“这儿谁都对我说‘走吧’‘走吧’,我从 来没有叫人这么支使过来,支使过去的。从来没有!”

   Ne multe progresinte, ili jam ekvidis malproksime la Falsan Kelonion. Li sidis tutsola sur iu rokrando, kaj havis tre tristan mienon. Kiam ili pli proksimiĝis, Alicio povis aŭdi, ke li ĝemas tiel profunde ke li riskas rompi al si la koron. Ŝi eksentis por li tre fortan kompaton, kaj demandis al la Grifo:

"Kiaspeca estas lia doloro?"

Sed la Grifo respondis per preskaŭ tiaj samaj vortoj, kiajn li ĵus uzis pri la Damo:

"Ĉio tio pri la doloro estas nur lia fantazio; li ja ne havas realajn dolorojn.—Tamen, vi rapidiĝu."

   他们走了不远,就远远望见了那只素甲鱼,孤独而悲伤地坐在一块岩石的边 缘上,当再走近一点时,爱丽丝听见它在叹息著,好像它的心都要碎了,她打心 眼儿里同情它。“它有什么伤心事呢?”她这样间鹰头狮。鹰头狮还是用同刚才 差不多的话回答:“这全是它的想象,你知道,它根本没有什么伤心事。走吧。”

   Do, ili marŝis kune rekte al la Falsa Kelonio. Tiu rigardis ilin el grandaj larmplenaj okuloj, sed diris nenion.

   他们走近了素甲鱼,它用饱含着眼泪的大眼睛望着他们,可是一句话也不讲。

   "Tiu ĉi fraŭlino tre deziras scii vian historion," diris la Grifo.

   “这位年轻小姐希望听听你的经历。”鹰头狮对票甲鱼说,“她真的这么希 望。”

   "Mi volonte diros ĝin al ŝi," diris la Falsa Kelonio per profunda, kvazaŭ kaverna voĉo. "Vi ambaŭ sidiĝu, mi petas. Kaj eĉ ne unu vorton parolu, ĝis mi finos."

   “我很愿意告诉她。”素甲鱼用深沉的声音说,“你们都坐下,在我讲的时 候別作声。”

   Ili do sidiĝis, kaj dum kelkaj minutoj neniu parolis. Alicio pensis interne, "Kiamaniere li povos fini, se neniam li komencos, tion mi ne povas kompreni." Tamen ŝi pacience atendis.

   于是他们都坐了下来。有一阵子谁都不说话。爱丽丝想:“要是它不开始, 怎么能结束呢?”但是她仍然耐心地等待着。

   "Iam en la pasinto," diris fine la Falsa Kelonio kun profunda ekĝemo, "mi estis vera Kelonio."

   后来,素甲鱼终于开口了,它深深地叹息了一声,说:“从前,我曾经是一 只真正的甲鱼。”

   Sekvis tiujn vortojn tre longa silento, kiun interrompis nur la okazaj interjekcioj (Hjckrrh, Hjckrrh) de la Grifo kaj la konstanta plorĝemado de la Falsa Kelonio. Alicio preskaŭ decidiĝis levi sin kaj peti forpermeson, dirante 'Mi tre dankas vin, sinjoro, por via interesa rakonto.' Tamen, ĉar ŝi supozis, ke li nepre diros iom pli, ŝi restis trankvile, kaj nenion diris.

   在这句话之后,又是一阵很长的沉默,只有鹰头狮偶尔叫一声:“啊,哈!” 以及素甲鱼不断地沉重的抽泣。爱丽丝几乎要站起来说“谢谢你,先生,谢谢你 的有趣的故事。”但是,她觉得还应该有下文,所以她仍然静静地坐着,什么话 也不说。

   "Kiam mi estis malgrandulo," fine la Falsa Kelonio daŭrigis iom pli trankvile (kvankam eĉ nun li plorĝemis ne malofte), "la gepatroj sendis min al lernejo en la maro. La instruisto estis iu maljuna kelonio—ni kutime nomis lin Testud'—"

   后来,素甲鱼又开口了。它已经平静多了,只不过仍然不时地抽泣一声。它 说,“当我们小时候,我们都到海里的学校去上学。我们的老师是一只老甲鱼, 我们都叫他胶鱼。”

   "Pro kio vi nomis lin Testud' ĉar li ne estis Testudo?" interrompis Alicio.

   “既然他不是胶鱼,为什么要那么叫呢?”爱丽丝间。

   "Ni ja nomis lin Testud', ĉar li estis fame konata te-studento, kaj tre ŝatis paroli pri la te-kulturo. Ĉu vi ne povis konkludi tion, ne demandinte?"

La Falsa Kelonio evidente indignis, ke pro ŝia malspriteco li devis doni tiun klarigon.

   “我们叫他胶鱼,因为他教我们呀。”素甲鱼生气地说,“你真笨!”

   Kaj la Grifo aldonis: "Vi devas honti, demandinte pri tia simpla afero."

Tiam, por doni pli fortan emfazon al la riproĉo, ambaŭ sidis silente kaj rigardegis Alicion, ĝis pro konfuzo ŝi estus tre kontenta ke la tero malfermiĝu kaj kovru ŝin. Fine, la Grifo diris al la Falsa Kelonio:

"Vi rapidu, malrapidulo! oni ne povas tie ĉi atendi la tutan tagon."

La Falsa Kelonio daŭrigis per jenaj vortoj:—

   “这么简单的问题都要问,你真好意思,”鹰头狮说。于是他们俩就静静地 坐在那里看着可怜的爱丽丝,使得她真想钻到地下去。最后,鹰头狮对素甲鱼说: “別介意了,老伙计,继续讲下去吧。”

   "Jes, ni iris al la lernejo en la maro, kvankam vi eble ne kredas tion—"

   “是的,我们到海里的学校去,虽然说来你不相信……”

   "Mi ne diris ke mi ne kredas," interrompis Alicio.

   “我没说过我不相信。”爱丽丝插嘴说。

   "Vi ja ofte diris tion," diris la Falsa Kelonio, "almenaŭ se vi similas aliajn hominfanojn."

   “你说了!”素甲鱼说。

   Kaj antaŭ ol Alicio povis ree ekparoli, la Grifo ekkriis al ŝi severe: "Vi fermu la buŝon!"

   爱丽丝还没来得及答话,鹰头狮就喝了声“住口!”然后素甲鱼又讲了下去:

   La Falsa Kelonio daŭrigis: "Tre bonan instruadon ni havis; fakte, ni iris lernejon ĉiutage—"

   “我们受的是最好的教育,事实上,我们每天都到学校去。”

   "Pri tio vi ne devas fanfaroni," diris Alicio, "ankaŭ mi iras en ĉiutagan lernejon."

   “我也是每天都上学,”爱丽丝说,“你没什么可得意的。”

   "Ĉu vi lernas ekstraĵojn?" demandis la Falsa Kelonio.

   “你们也有副课吗?”素甲鱼有点不安地问道,

   "Jes," respondis Alicio, "la francan lingvon kaj la muzikon."

   “当然啦,”爱丽丝说,“我们学法文和音乐。”

   "Ankaŭ la vestlavadon?" demandis plue la Falsa Kelonio.

   “有洗衣课吗?”素甲鱼问。

   "Certege ne!" indignis Alicio.

   “当然没有。”爱丽丝生气地说。

   "Do, malgraŭ ĉio, la via ne estis efektive altranga, bonstila lernejo," diris triumfe la Falsa Kelonio. "En la nia, oni ja presigis ĉe la kontfino:

'La franca lingvo, la muziko, kaj la vestlavado—ekstraj.'"

   “啊,那就算不上真正的好学校,”素甲鱼自信地说,并大为放心了,我们 学校课程表的最后一项就是副课:法文、音乐、洗衣。”

   "Laŭ mi, vi ne multe bezonis la vestlavadon," diris Alicio "ĉar vi vivis sur la marfundo."

   “既然你们住在海底,就不会太需要洗衣裳的。”爱丽丝说。

   "Miaj gepatroj povis pagi nek por tiu ekstraĵo, nek por la aliaj," la Falsa Kelonio diris ĝemante. "Ili pagis nur la ordinarajn kurspagojn."

   “我不能学它,”素甲鱼叹了一声说,“我只学正课。”

   "Kiajn temojn la ordinara kurso enhavis?" Alicio demandis.

   “正课是什么呢?”爱丽丝问道。

   "Por komenci," respondis la Falsa Kelonio, "La Libro-lekado kaj la Plumskrapado; ankaŭ la diversaj fakoj de Aritmetiko—Ambicio, Korpremo, Multimpliko, kaj Diveno."

   “开始当然先学‘毒’和‘泻’,”素甲鱼回答说,“然后我们就学各门算 术:假发、剪发、丑法、厨法。”

   "Pri Multimpliko," Alicio kuraĝis diri, "mi neniam aŭdis. Kio ĝi estas?"

   “我从来没听说过什么‘丑法’,”爱丽丝大著胆子说,“这是什么?”

   La Grifo levis surprize ambaŭ birdpiedojn. (Li ankaŭ havis en la posta parto du bestpiedojn—vidu la ilustraĵon.)

   鹰头狮惊奇地举起了爪子说:“你没听说过丑法!我想,你知道什么叫美法 吧!”

   "Kion?" Ĝi ekkriis "neniam aŭdis pri Multimpliko kaj tamen scias pri la Divenarto? Nu tiu arto kaj la arto multimpliki estas reciproke konversaj; kaj nur postkiam oni multe praktikis implikon, estas permesate eĉ komenci la arton diveni. Diveno sen antaŭa impliko estas ja tute senvalora. Tamen vi, ne konante Multimplikon, pretendas bone koni la Divenon. Eĉ idioto ne kredus tion."

   爱丽丝拿不准地说:“是的,那是……让什么……东西……变得好看些。”

   Alicio jam ne havis la kuraĝon por demandi plu al la Grifo pri la marlerneja Aritmetiko. Turnante sin for de li, ŝi demandis al la Falsa Kelonio:

   “那么,”鹰头狮继续说,“你不知道什么是丑法,真算得上是个傻瓜了。”

   "Kion alian vi devis lerni?"

   爱丽丝不敢再谈论这个题目了,她转向素甲鱼问道:“你们还学些什么呢?”

   "En la unua loko, la Misterojn," respondis la Falsa Kelonio kalkulante la temojn per siaj piedaĵoj, nome Mistero Antikva kaj Mistero Moderna: ankaŭ la Disigarto. La Disigarta instruisto estis maljuna angilo kiu venis nur unufojon en ĉiu semajno; li instruis al ni disigi ĉiujn objektojn, ĉu ebenaj, ĉu solidaj kaj Kolerigi florbildojn.

   “我们还学栗柿,”素甲鱼丽著手指头说,“栗柿有古代栗柿和现代栗柿, 还学地梨,还学灰花。我们的灰花老师是一条老鳗鱼,一星期来一次,教我们水 菜花和素苗花。”

   "Kiamaniere oni faris tion?" demandis Alicio.

   “它们是什么样子的呢?”爱丽丝问道。

   "Nu, la detala klarigo estus ja tre teda," diris la Falsa Kelonio, "tamen mi certigas al vi ke niaj lernejanoj, se ili bezonus, ekzemple, ruĝigi blankajn rozojn (kiel hodiaŭ la ĝardenistoj de la Damo) tre hontus uzi ilian kolorilon; kaj eĉ por ruĝigi la Damon mem, la koleriga metodo estus multe pli bonartista ol la koloriga. Eble la Grifo volos aldoni pluan klarigon."

   “我没法做给你看,我太迟钝了。而鹰头狮又没学过。”素甲鱼说。

   "Mi ne povas," diris la Grifo, "ĉar pro manko da tempo mi neniam lernis la kolerigarton. La klasika profesoro tre okupis mian tempon; li ja estis vera kankro."

   “我没时间啊!”鹰头狮说,“不过我听过外语老师的课,它是一只老镑蟹, 真的。”

   "Mi ne lernis de li," diris ĝemante la Falsa Kelonio. "Oni diris ke li instruis la Ratinan kaj Blekan lingvojn. Ĉu mi estas prava?"

   “我从来没听过它的课,”素甲鱼叹息著说,“他们说它教的是拉钉子和洗 腊子。”

   "Tute prava," diris la Grifo, ankaŭ ĝemante, kaj pro la dolorigaj memoraĵoj ili ambaŭ kovris la vizaĝojn per la piedaĵoj.

   “正是这样,正是这样,”鹰头狮也叹息了,于是他们两个都用爪子掩住了 脸。

   "Kaj kiom da horoj ĉiutage vi studis en la lernejo?" Alicio faris tiun demandon en la celo kiel eble plej rapide enkonduki novan paroltemon.

   “你们每天上多少课呢?”爱丽丝想换个话题,急忙地问。

   "Dek horojn," respondis la Falsa Kelonio, "en la unua tago, naŭ en la dua kaj tiel plu."

   素甲鱼回答道:“第一天十小时,第二天九小时,这样下去。”

   "Jen tre kurioza aranĝo," diris Alicio.

   “真奇怪啊。”爱丽丝叫道。

   "Nu, ligiĝis kun tiu 'kurioza' aranĝo," aldiris la Grifo, "unu tre ŝatata konsekvenco; ĉar en la dekunua tago nuligiĝis ĉiuj lecionoj."

   “人们都说上‘多少课’,”素甲鱼解释说,“‘多少课’就是先多后少的 意思。”

   "Ĉu vi volas komprenigi," diris Alicio tre mirigite "ke en la dekunua tago la lernejanoj havis la tempon tute libera?"

   这对爱丽丝可真是个新鲜事,她想了一会儿才接着说道:‘那么第十一天一 定该休息了?”

   "Certe," diris la Falsturto.

   “当然啦!”素甲鱼说。

   "Kaj kio okazis en la dekdua tago," Alicio vigle demandis.

   “那么第十二天怎么办呢?”爱丽丝很关心地问,

   "Jen sufiĉe pri la lecionoj," la Grifo interrompis ŝin tre firme. "La Falsa Kelonio nun rakontos al vi ion pri la ludoj."

   “上课的问题谈够了,”鹰头狮用坚决的口气插活说,“给她讲点关于游戏 的事吧。”

Text from wikisource.org
Audio from LibreVox.org
Text from angelibrary.com