爱丽丝漫游奇境记

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

   第 3 篇

   3

   一场会议式赛跑和一个长故事

   KANDIDÁTNÍ ZÁVODY A PŘÍBĚH SE ZAMOTANÝM KONCEM

   集合在岸上的这一大群,确实稀奇古怪──羽毛湿了的鸟、毛紧贴着身子的 小动物等等,全都是湿淋淋的,横躺竖臥的,显得很狼狈。

   Byla to vskutku podivněvyhlížející společnost, která se na břehu shromáždila-ptáci se zarousaným peřím, zvířátka se srstí připlihlou k tělu, a všichni mokří, až z nich kapalo, mrzutí a smutní.

   重要的是:怎样把身上弄干,对这个问题,他们商量了一会儿。过了几分钟, 爱丽丝就同它们混熟了,好像老相识似的。你瞧,爱丽丝已经同鹦鹉辩论了好长 时间了,最后鹦鹉生气了,一个劲儿地说:“我比你年龄大,也就肯定比你知道 得多。”可爱丽丝不同意这点,因为爱丽丝压根儿不知道它的年龄,而鹦鹉又拒 绝说出自已的年龄,她们就再没话可说了。

   První otázka ovšem byla, jak se opět osušit: začali se o tom radit a za několik minut to Alence nepřipadalo nikterak divné, že se s nimi nalezla v důvěrném hovoru, jako by je byla znala od narození. Dostala se dokonce do dlouhého sporu s Lorou, která se nakonec stala nevrlou a omezila se na to, že opakovala: "Já jsem starší než vy a musím to vědět líp." A to Alenka nechtěla uznat, dokud nevěděla, kolik je Loře let, a jelikož Lora rozhodněodmítala povědět svůj věk, nedalo se dále nic dělat.

   最后,那只老鼠──它在它们中间好像很有权威似的──喊道:“你们全部 坐下,听我说,我很快就会把你们弄干的!”他们立即都坐下了,围成一个大圈, 老鼠在中间,爱丽丝焦急地盯着它,她很清楚,如果湿衣服不能很快干的活,她 会得重感冒的,

   KonečněMyš, která se mezi nimi zdála být osobností požívající velké vážnosti, zvolala: "Sedněte si všichni a poslouchejte! Já vás všechny osuším v okamžiku!" Všichni bez meškání usedli, utvořivše veliký kruh, v jehož středu stála Myš. Alenka na ni úzkostlivěupírala oči, neboťbyla jista, že z toho vyjde se zlou rýmou, nepodaří-li se jí brzy uschnout.

   “咳,咳!”老鼠煞有介事地说:“你们都准备好了吗?下面是我要说的最 干巴巴的故事了,请大家安静点。‘征服者威廉的事业是教皇支持的,不久就征 服了英国,英国人也需要有人领导,而且已经对篡权和被征服都习惯了。梅西亚 和诺森勃列亚(海西亚Mercia和诺森勃利亚Northumbria是英国的两个古国。)的 伯爵埃德温和莫卡……

   "Mhm!" řekla Myš, tváříc se velmi důležitě. "Jste všichni připraveni? Toto je nejsušší věc, kterou znám. Ticho kolem, prosím! - ,Když Ota Veliký porazil Maďary u Augsburku, vypudil je z říše německé a při řece Enži po obou březích Dunaje obnovil proti nim Marku Východní, kterou spravoval markrabě, podřízený vévodovi bavorskému. Otův syn udělil ji roku 976 Leopoldu Babenberskému a vymanil ho z moci vévody bavorského. MarkraběLeopold IV. měl nevlastního bratra Konrada III., krále německého."

   “啊!”鹦鹉打着哆嗦。

   "Uf!" řekla Lora a otřásla se. "

   “请原谅!”老鼠皱著眉头说,但仍然很有礼貌地问:“你有什么话吗?”

   "Prosím?" řekla Myš mračíc se, ale velmi zdvořile. "Řekla jste něco?

   “我没有啥说的!”鹦鹉急忙答道。

   "Já ne!" řekla Lora kvapně.

   “我以为你有话要说哩!”老鼠说,“我继续讲,这两个地方的伯爵埃德温 和莫卡都宣告支持威廉,甚至坎特伯雷的爱国大主教斯蒂坎德也发现这是可行的……”

   "Myslela jsem, že jste něco řekla," pravila Myš. "Pokračuji: ,Leopold IV měl nevlastního bratra Konrada III., krále německého. Jeho uznati nechtěl mocný vévoda bavorský Jindřich Pyšný z Welfů. Nemoha s ním ničeho spraviti po dobrém, král Konrád III. nalezl to nutným...`"

   “发现什么?”鸭子问,

   "Nalezl co?" pravila Kachna.

   “发观‘这’,”老鼠有点不耐烦地回答,“你当然不知道‘这,的意思。”

   "Nalezl to," odpověděla Myš podrážděně. "Snad víte, co to znamená."

   “我发现了什么吃的东西时,当然知道‘这’是指什么。‘这’通常指一只 青蛙或一条蚯蚓,现在的问题是:大主教发现的是什么呢?”鸭子还不停地呱啦 著。

   "Já vím docela dobře, co to znamená, když já něco najdu," řekla Kachna; "obyčejněje to žabka nebo červ. Otázka je, co našel ten váš král."

   老鼠一点也不理睬,只是急急忙忙地继续讲:“……发现与埃德加.阿瑟林 一起去亲自迎接威廉,并授予他皇冠是可行的,威廉的行动起初还有点节制,可 他那诺曼人的傲慢……,你感觉怎么样了?我亲爱的。”它突然转向爱丽丝问道。

   Myš přešla otázku bez povšimnutí a kvapněpokračovala: "Konrád III. nalezl to nutným vyhlásiti naň říšskou klatbu, odňal mu Bavory a vévodou bavorským učinil věrného bratra svého Leopolda, po jehož smrti ponechal Bavory mladšímu bratru Jindřichovi. Ale nástupce Konradův Jindřich Barbarossa, jenž byl vychován se synem Jindřicha Pyšného, Jindřichem Lvem, přilnul k tomuto celým srdcem a vrátil mu vévodství bavorské.` - Jak se vám daří, má drahá?" přerušila se, vracejíc se k Alence.

   “跟原来一样的湿。”爱丽丝忧郁地说,“你讲这些一点也不能把我身上弄 干。”

   "Stále ještěmokrá," řekla Alenka smutně. "Nezdá se vůbec, že by mne to osušovalo."

   “在这种情况下,我建议休会,并立即采取更加有效的措施。”渡渡鸟站后 来严肃地说。

   "V tom případě," řekl slavnostněBlboun Dodo, vstávaje, "navrhuji, abychom odročili schůzi za účelem meritorního přijetí energičtějších sankcí."

   “讲英语!”小鹰说,“你这句话的意思,我连一半都听不懂!更主要的是 我不相信你自己会懂,”小鹰说完后低下头偷偷笑了,其它一些鸟也都偷偷地笑 出声来。

   "Mluvte česky!" řekl Orlík. "Já nerozumím, co znamená polovina těch cizích slov, a co víc, nevěřím, že jim rozumíte sám." A Orlík sklonil hlavu, aby skryl úsměv; někteří z ostatních ptákůse chichotali docela slyšitelně.

   “我说的是,能让我们把湿衣服弄干的最好办法,是来个会议式的赛跑。” 渡渡鸟恼怒地说。

   "Co jsem chtěl říci, je," zakoktal Blboun uraženě, "že nejlepší věc, kterou se můžeme osušit, jsou kandidátní závody."

   “什么是会议式赛跑?”爱丽丝问,爱丽丝本来不想多问,因为渡渡鸟说到 这里停住了,似乎想等別人问似的,而偏偏又没人问它。

   "Co jsou kandidátní závody?" zeptala seAlenka; ne, že by se jí moc chtělo mluvit - ale Blboun se odmlčel, jako kdyby chtěl naznačit, že by někdo měl něco říci, a nikdo jiný se k tomu neměl.

   渡渡鸟说:“对,为了说明它,最好的办法就是咱们亲自做一做。”(由于 你在冬天也许会想起来玩这种游戏,所以我占这里告诉你渡渡鸟是怎么做的。)

   "Nu," řekl Blboun, "nejlepší vysvětlení je zkusit to." (A jelikož byste to mohli chtít někdy v zimězkusit sami, povím vám, jak to Blboun uspořádal.)

   前先,它划出个比赛路线,有点像个圆圈,它说:“具体形状没关系的。” 然后,这一大群家伙就在圈子内散乱地站着,也不用说“─,二,三,开始!” 而是谁想开始就开始,谁想停下,就停下,所以,要知道这场比赛的结束是不容 易的。它们跑了大约半个小时,衣服大体上都干了,渡渡鸟就突然喊道:“比赛 结束了!”听这话,它们都喘著气围拢过来,不停地问:“谁赢了,”

   Nejprve vyznačil na zemi závodní dráhu, v jakémsi kruhu ("Na přesném tvaru nezáleží," řekl), a podle ní rozestavil všechny členy společnosti. Nebylo žádného "Jedna - dvě- tři teď", ale každý začal běžet, kdy se mu zlíbilo, a přestal, kdy se mu zlíbilo, takže nebylo snadno poznat, kdy je po závodech. Nicméně, když tak nějaké půl hodiny všichni běhali, byli zase úplněsuší a Blboun náhle zvolal: "Závody jsou u konce!" a všichni se shrnuli kolem něho, popadajíce dech a ptajíce se: "Kdo vyhrál?"

   这个问题,渡渡鸟得好好考虑一下才能回答。因此,它坐下来,用一个指头 撑着前额想了好长时间(就像照片上莎士比亚的那种姿态),这段时间里大家都 安静地等待着。最后,渡渡鸟说:“每人都赢了,而且都有奖品!”

   Na tuto otázku nemohl Blboun odpovědět bez delší úvahy a seděl tedy drahnou dobu s jedním prstem přitlačeným na čelo (tak to Alenka vídávala na obrazech velkých básníkůa myslitelů), zatímco ostatní čekali v naprostém tichu. KonečněBlboun řekl: "Všichni vyhráli a všichni musí dostat ceny."

   “谁给奖品呢?”大家齐声问,

   "Ale kdo je má rozdat?" ptal se celý sbor hlasů.

   “她重当然是她啦!”渡渡鸟用一个手指头指著爱丽丝说。于是,这一大群 立即围住了爱丽丝,胡乱喊叫著:“奖品!奖品!”

   "Nu, ovšemže ona," řekl Blboun, ukazuje prstem na Alenku; a celá společnost se ihned shlukla kolem ní, vykřikujíc zmateně: "Ceny! Ceny!"

   爱丽丝真不知该怎么办了,她无可奈何地把手伸进了衣袋,嘿!拿出了一盒 糖果,真幸运,还没给咸水浸透,她就把糖果作为奖品,发给了大家。正好每位 分到一块,只是她自己没有。

   Alenka neměla zdání, jak si má počínat; v zoufalství strčila ruku do kapsy a vytáhnuvši krabici bonbónů(naštěstí k nim slaná voda nepronikla), rozdala je kolem jako ceny. Vystačily jí právětak, že se na každého z jejích společníkůdostal jeden.

   “可是她自己也应该有一份奖品啊!”老鼠说,

   "Ale ona musí též dostat cenu, že ano?" podotkla Myš.

   “当然啦,”渡渡鸟非常严肃地回答,“你的口袋里还有別的东西吗,”它 转向爱丽丝问道。

   "Ovšem," odvětil Blboun velmi vážně. "Co máte ještěv té kapsičce?" pokračoval, obraceje se k Alence.

   “只有一个顶针了。”爱丽丝伤心地说。

   "Jenom náprstek," řekla Alenka smutně.

   “把它拿来。”渡渡鸟说,

   "Podejte mi ho," řekl Blboun.

   这时,大家又围住了爱丽丝,渡渡鸟接过顶针后兌严肃地递给了她,说: “我们请求你接受这只精致的顶针,”它刚结束这句简短的讲演,大家全都欢呼 起来了。

   A tu se opět všichni shlukli kolem ní a Blboun jí slavnostněodevzdal náprstek, řka: "Prosíme, abyste ráčila přijmouti tento elegantní náprstek." A když ukončil tuto krátkou řeč, všichni tleskali a volali slávu.

   爱丽丝认为这些事情全都非常荒唐,可是它们却十分认真,她也不敢笑,一 时又想不出许说什么话,只见好鞠了个躬,尽量装得一本正经地接过了顶针。

   Alence se celá ta věc zdála hodněnesmyslnou, ale všichni hleděli tak vážně, že se neodvážila smát; a jelikož jí nenapadalo nic vhodného, co by mohla říci, prostěse poklonila a vzala náprstek, hledíc, jak vážnějen dovedla.

   下步是吃糖果了,这又引起一阵喧闹,大鸟们埋怨还没尝到味儿,糖就没了, 小鸟们则被糖块噎著了,还得別人替它拍拍背。不管怎么说,最后,糖果总算吃 完了,这时它们又围成一个大圈坐下来,请求老鼠再讲点故事。

   Pak se měly jíst bonbóny; to způsobilo mnoho zmatku a hluku: velcí ptáci si stěžovali, že ani neochutnali, a malí se zakuckali a musilo se jim bušit do zad. Když to však bylo všechno odbyto, sedli si opět do kruhu a prosili Myš, aby jim ještěněco vyprávěla.

   “你记得吗,你答应过讲你的历史,”爱丽丝说,“作为什么恨……恨‘M’ 和‘G’呀,”她压低声音,说完了这句话,她怕说出猫和狗这两个字惹老鼠生气, 于是只说出猫和狗两字的拼音字头。

   "Slíbila jste mi, že mi povíte příběh svého života, nezapomněla jste?" řekla Alenka, "a proč nenávidíte K a P," dodala šeptem, trochu se obávajíc, aby ji opět neurazila.

   “我的处事是个结尾悲伤的长故事,”老鼠对爱丽丝叹息著说。

   "Je to historie zvířete se smutným a zamotaným koncem! řekla Myš, obracejíc se k Alence a vzdychajíc.

   爱丽丝没有听清这句话,她看着老鼠的尾巴纳闷了:“它确实是根长尾巴, 可为什么说尾巴是悲伤的呢?”老鼠讲故事的整个过程中,爱丽丝还一直为这个 问题纳闷,因此,在她脑子里就把整个故事想象成这个样子了:

   "Zamotaný je, o tom není pochyby," řekla si Alenka, hledíc s údivem na ocásek vlekoucí se za Myší v mnoha záhybech, "ale pročby měl být smutný?" A po celou tu dobu, co Myš mluvila, lámala si hlavu nad otázkou, proč by měl být myší ocásek smutný, takže jí konec jejího vyprávění uvázl v hlavěasi takhle:

   “猎狗对屋子里的
    一只老鼠说道:
    ‘跟我到法庭去,
    我要把你控告,我不睬
    你的辩解,
    要把你审判。
    因为今晨我没事干,
    所以我要跟你捣捣蛋。’
    老孔对恶狗说:
    ‘这样的审判,
    既没有陪审员,又没
    有法官,不过是
    白白浪费时间,’
    恩狗说:‘我就是陪
    审员,我就是法官,
    我要亲自执法审判,
    我要判处
    你的
    死刑!’”

   “你没有注意听,”老鼠严厉地对爱丽丝说,“你在想什么呢?”

   "Vy ale vůbec nedáváte pozor!" řekla Myš Alence přísně. "Načmyslíte?"

   “请原谅!”爱丽丝似乎理亏似地说,“我想你已经拐到第五个弯了吧!”

   "Prosím za prominutí," řekla Alenka pokorně. "Došla jste, myslím, k páté zatáčce?"

   “我没有弯!”老鼠非常生气地厉声说。

   “你要个碗(弯)!”爱丽丝说,由于她总是热心帮助別人的,因此就焦急 她四周寻找,“哦,让我帮你找找看。”

   “我不吃你这一套,你的这些废话侮辱了我!”老鼠说着站起来就走。

   "K žádné zatáčce jsem nedošla," řekla Myš a vstala a odcházela. "Urážíte mne takovými nesmysly!"

   “我没有侮辱你的意思!可是你也太容易生气了!”可怜的爱丽丝辩解著说。

   "Já to tak nemyslela!" omlouvala se ubohá Alenka. "Víte, ale vy se tak snadno urazíte!"

   老鼠咕噜了─声没理她。

   Myš v odpověďjenom nevrle zabručela.

   “请你回来讲完你的故事!”爱丽丝喊着,其他动物也都齐声说:“是啊! 请回来吧!”但是,老鼠只是不耐烦地搖着脑袋,步子走得更快了。

   "Prosím vás, vraťte se a dokončete své vypravování!" volala Alenka za ní. A ostatní se k ní přidali sborem: "Ano, prosíme, zůstaňte!" Ale Myš jen netrpělivězavrtěla hlavou a přidala do kroku.

   “它走了,多遗憾哪!”当老鼠刚走得看不见了时,鹦鹉就叹息著,老螃蟹 趁这个机会对女儿说:“哦,我亲爱的,这是一个教训,告诉你以后永远也不要 发脾气。”

   "Jaká škoda, že nezůstala!" vzdychl papoušek Lora, když zmizela z dohledu; a jeden starý mořský Krab použil této příležitosti, aby řekl své dceři: "Ach, vidíte, má drahá! Aťje vám to ponaučením, že se nikdy nemáte dát unést svým temperamentem." "Ale mlč, papá!" odsekla mladá Krabová trochu nakvašeně. "Ty bys připravil ústřici o trpělivost!"

   “別说了,妈!你这样罗嗦,就是牡蛎都忍耐不了。”小螃蟹耐著小脾气说。 “我多么希望我的黛娜在这儿呀!”爱丽丝自言自语地大声说,“她一定会 马上把它抓回来的!”

   "Kdybych já tu jen měla svou Mindu, panečku!" řekla Alenka nahlas, nemluvíc k nikomu zvláště. "Ta by ji brzy přivedla zpátky!"

   “请允许我冒昧地问一下,那么,黛娜是谁呢?”鹦鹉说。

   "A kdo je Minda, smím-li si dovolit otázku?" řekl Lora.

   爱丽丝随时都乐意谈论她心爱的小宝贝,所以她热心地回答:“黛娜是我的 猫,她抓老鼠可是好样的,简直想象不出来。嘿,我还希望你看到她怎么抓鸟的 哩,她只要看见一只鸟,一眨眼就合把它吃到肚子里去的!”

   Alenka byla vždycky ochotna mluvit o svém miláčku, odvětila tedy dychtivě: "Minda je naše kočka. A ta vám umí chytat myši, to si nedovedete představit! A to ještěnic není proti tomu, jak dovede chytat ptáky! Panečku, ta sní ptáčka, jen se naňpodívá!"

   这话惹得大家十分惊慌,有些鸟急急忙忙离开了,老喜鹊小心地把自己裹严, 解释道:“我必须回家了,今晚的空气对我的喉咙不合适。”金丝鸟发抖地对它 的孩子说:“走吧!我亲爱的,你们早该睡觉了。”它们全都在各种借口下走掉 了。不久,又只剩下爱丽丝孤单单的一个人了。

   Tato slova způsobila v celé společnosti podivuhodné vzrušení. Někteří ptáci náhle odešli beze slova; jedna stará Straka se začala pečlivězahalovat, a spěchala pryčs poznámkou: "Už opravdu musím domů; tenhle noční vzduch mi nedělá dobře na krk!" a Kanárek volal chvějícím se hlasem na své děti: "Pojďte pryč, drahouškové! Je nejvyšší čas, abyste byli v posteli!" Pod různými záminkami se všichni vytratili, a Alenka brzy zůstala samotna.

   “我要是刚才不提到黛娜就好了!”爱丽丝忧郁地对自己说,“这里好像没 有一个喜欢她的,唉!只有我知道她是世界上最好的猫!啊,我亲爱的黛娜,真 不知道什么时候还会再见到你呢!说到这里,可怜的小爱丽丝的眼泪又出来了, 她感到非常孤独和懊丧,过了一会儿,总算听到不远处传来了脚步声,她巴望地 抬头看看是谁来了,希望老鼠改变主意,回来讲完它的故事。

   "Kéž bych se nebyla zmínila o Mindě!" řekla si lítostivým hlasem. "Nezdá se, že by ji zde dole měl někdo rád, a přece je to jistěta nejlepší a nejmilejší kočka na světě! Ó, má drahá Mindičko! Jestlipak těještěkdy uvidím!" A tu se ubohá Alenka znovu dala do pláče, neboť začala pociťovat velkou tesknotu a skleslost. Pochvíli však z dálky zaslechla opět drobné cupitání, a vzhlédla toužebně, napolo doufajíc, že si to Myška rozmyslila a že se vrací, aby dokončila své vypravování.

Text from angelibrary.com