爱丽丝漫游奇境记

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

   第 4 篇

   4

   兔子派遣小比尔进屋

   KRÁLÍK SE PORADÍ S VAŇKEM

   原来是那只小白兔,又慢慢地走回来了,它在刚才走过的路上焦急地到处审 视,好像在寻找什么东西,爱丽丝还听到它低产咕噜:“公爵夫人呵!公爵夫人, 唉!我亲爱的小爪子呀!我的小胡子呀!她一定会把我的头砍掉的,一定的!就 像雪貂是雪貂那样千真万确!我是在哪儿丟掉的呢?”爱丽丝马上猜到它在找那 把扇子和那双羊皮手套,于是,她也好心地到处寻找,可是找不见,自从她在池 塘里游荡以来,好像所有东西都变了,就是那个有著玻璃桌子和小门的大厅也都 不见了。

   Byl to Bílý Králík, jenž pomalu cupital zpět a ohlížel se kolem, jako by něco hledal; a slyšela ho, jak si k soběpobrukuje: "Ó, vévodkyně! Tahle vévodkyně! Ó, mé drahé pacičky! Ó, můj kožich a vousy! Ta mne dá popravit, jakože fretka je fretka! Kde jsem já je jenom mohl ztratit?" Alenka ihned uhodla, že hledá vějířa bílé rukavičky, a dobromyslněse po nich začala shánět kolem sebe, ale nikde jich neviděla -všechno se zdálo být jiné od chvíle, co vyplavala z jezera slz, a veliká síňi se skleněným stolečkem a malými dvířky úplnězmizela.

   不一会,当爱丽丝还在到处找的时候,兔子看见了她,并且生气地向她喊道: “玛丽.安,你在外面干什么?马上回家给我拿一双手套和一把扇子来。赶快去!” 爱丽丝吓得要命,顾不得去解释它的误会,赶快按它指的方向跑去了。

   Králík velmi brzy spatřil Alenku, jak se kolem sebe ohlíží, a zavolal na ni hněvivě: "Máry, co vy tu děláte? Hned mi doběhnete domů, a přinesete mi vějířa pár rukavic! A rychle, aťuž jste zde!" A Alenka se tak polekala, že ihned odběhla směrem, kterým ukazoval, ani se nepokoušejíc mu vysvětliti, že se mýlí.

   “它把我当成它的女仆了,”她边跑边对自己说,“它以后发现我是谁,会 多么惊奇啊!可是我最好还是帮它把手套和扇子拿去──要是我能找到的话。” 她说着到了一幢整洁的小房子前,门上挂著一块明亮的黄铜小牌子,刻著“白兔 先生”。她没有敲门就进去了,急忙往楼上跑,生怕碰上真的玛丽.安,如果那 样的话,她在找到手套和扇子之前就会从这个小屋里被赶出来的,

   "Má mne za svou služku," řekla si, běžíc. "Ten se podiví, až shledá, kdo jsem! Ale raději mu přinesu vějířa rukavice totiž, jestlije najdu." Jak to dořekla, doběhla k úhlednému domečku, na jehož dveřích byla pěkněvyleštěná mosazná tabulka a na ní pěkněvyryto jméno MATĚJ KRÁLÍK. Vešla bez zaklepání a spěchala po schodech nahoru, s velikým strachem, aby nepotkala skutečnou Máry a nebyla vyhnána z domu dřív, než najde vějířa rukavice.

   “这真奇怪!”爱丽丝对自己说,“给一只兔子跑腿,我看下一步就该轮到 黛娜使唤我了。”于是她就想象那种情景:“‘爱丽丝小姐,快来我这儿,准备 去散步,’‘我马上就来,保姆!可是在黛娜回来之前,我还得看着老鼠洞,不 许老鼠出来,’不过,假如黛娜像这样使唤人的话,他们不会让它继续呆在家里 了。”

   "Jak se to zdá podivné," řekla si Alenka, "dělat poslíčka králíkovi! Co nevidět, myslím, budu musit Minděběhat po posílkách!" A začala si představovati, jak by toasi vypadalo: " ,Slečno Alenko! Hned sem pojďte a přichystejte se na procházku!` - ,Za minutu, chůvo! Musím zde hlídat tuto myší díru a dávat pozor, aby myš neutekla, než se Minda vrátí Jenomže si myslím," pokračovala Alenka, "že by asi Mindu doma netrpěli, kdyby takhle začala lidem poroučet!"

   这时,她已经走进了一间整洁的小房间,靠窗子有张桌子,桌子上正像她希 望的那样,有一把扇子和两、三双很小的白羊羔皮手套,她拿起扇子和一双手套。 正当她要离开房间的时候,眼光落在镜子旁边的一个小瓶上。这一次,瓶上没有 “喝我”的标记。但她却拔开瓶塞就往嘴里倒。她想,“我每次吃或喝一点东西, 总会发生一些有趣的事。所以我要看看这一瓶能把我怎么样。我真希望它会让我 长大。说真的,做我现在这样一点儿的小东西,真厌烦极了。”

   Při této řeči došla do úhledného pokojíčku, kde u okna stál stůl a na něm - jakož doufala - vějířa dva nebo tři páry malinkých bílých rukavic; vzala vějířa jeden pár rukaviček a již odcházela z pokoje, když spočinula zrakem na malé lahvičce, stojící u zrcadla. Tentokrát na ní nebyla žádná cedulka s nápisem VYPIJ MNE, Alenka ji však přesto otevřela a přiložila ke rtům. "Vím, že se jistěstane něco zajímavého," řekla si, "kdykoli něco sním nebo vypiju; tak jenom zkusím, jaký účinek bude mít tato láhev. Doufám, že mne zas udělá velkou, protože už toho mám opravdu dost, být takovou drobounkou, nepatrnou věcičkou!"

   小瓶真的照办了,而且比她期望的还快,她还没有喝到一半,头已经碰到了 天花板,因此,必须立即停止,不能再喝了!否则脖子要给折断了。爱丽丝赶紧 扔掉瓶子,对自己说:“现在已经够了,不要再长了,可是就是现在这样,我也 已经出不去了。嗨!我別喝这么多就好啦!”

   A láhev ji opravdu udělala velkou, a to mnohem dříve, než se nadála: ještěji neměla vypitu do poloviny a už jí hlava narazila do stropu, a Alenkase musila sehnout, aby si nezlomila vaz. Spěšnělahvičku postavila, pravíc si k sobě: "To úplněstačí - doufám, že už dál neporostu - i takto se nedostanu ze dveří - oh, kéž bych se byla tolik nenapila!"

   唉!现在已经太迟了!她继续长啊,长啊!再待一会儿就得跪在地板上了, 一分钟后,她必须躺下了,一只胳膊撑在地上,一只胳膊抱着头、可是还在长, 这时只得把一只手臂伸出窗子,一只脚伸进烟囪,然后自语说:“还长的话怎么 办呢?我会变成什么样子呢?”

   Běda! pozděbylo bycha honiti! Alenka rostla a rostla, a brzy musila pokleknouti, a chvíli nato ani tak neměla dost místa, a tak si zkusila lehnout, levý loket opřen o dveře, pravou ruku otočenu kolem hlavy. Přesto však rostla a rostla dál, a jako poslední útočištěvystrčila pravou ruku z okna a jednu nohu strčila do komína, říkajíc si pro sebe: "Teďuž nemohu dělat víc, děj se co děj. Co se jen se mnou stane?"

   幸运的是这只小魔术瓶的作用已经发挥完了,她不再长了,可是心里很不舒 服,看来没有可能从这个房子里出去了。

   Naštěstí pro Alenku byl účinek kouzelné lahvičky vyčerpán a ona již dále nerostla; nicméně, její položení bylo krajněnepohodlné, a jelikož neviděla nejmenší možnosti, jak by se dostala z pokojíku, není divu, že se cítila velmi nešťastnou.

   “在家里多舒服,”可怜的爱丽丝想,“在家里不会一会儿变大,一会儿变 小,而且不会被老鼠和兔子使唤。我希望不曾钻进这个兔子洞,可是……可是这 种生活是那么离奇,我还会变成什么呢?读童话时我总认为那种事情永远不会发 生的,可现在自己却来到这童话世界了,应该写一本关于我的书,应该这样,当 我长大了要写─本──可我现在已经长大了啊。”她又伤心地加了一句:“至少 这儿已经没有让我再长的余地了。”

   "Doma bylo mnohem příjemněji," pomyslila si ubohá Alenka, "když se člověk v jednom kuse nezvětšoval a nezmenšoval a nebyl posílán sem a tam králíky a myšmi. Skoro se mi zdá, že by bylo bývalo lépe, kdybych senebyla pustila do té králičí díry - a přece - přece - víte, je to zajímavé, takovýhle život! To bych opravdu ráda věděla, co se to se mnou jen mohlo stát! Když jsem čítávala pohádky, představovala jsem si, že se takové věci ve skutečnosti nedějí, a teďjsem zde náhle sama v úplné pohádce! O mněby se měla napsat kniha, to by měla! A až vyrostu, já ji napíši - ale vždyťjsem už vyrostla," dodala lítostivým hlasem, "aspoňzde už není místa, kam bych mohla dál růst."

   “可是,”爱丽丝想,“我不会比现在年龄更大了!这倒是一个安慰,我永 远不会成为老太婆了。但是这样就得老是上学了。唉,这我可不情愿!”

   "Ale což," myslila si Alenka, "což jestliže už nikdy nebudu starší, než jsem teď? To by byla jistá útěcha, nebýt nikdy starou bábou - ale na druhé straně- věčněse musit učit a dělat úlohy! Ó, to by se mi nelíbilo i Bláhová Alenko!" odpověděla si.

   “啊,你这个傻爱丽丝!”她又回答自己,“你在这儿怎么上学呢?哎唷, 这间房子差点儿装不下你,哪里还有放书的地方呢?”

   "Jak byste tady mohla dělat úlohy? Vždyťje tu sotva místa pro vás samotnou, kam by se sem ještěvešly školní knížky?"

   她就这样继续说着,先装这个人,然后又装另一个人,就这样说了一大堆话。 几分钟后,她听到门外有声音,才停止唠叨去听那个声音。

   A tak pokračovala, jednou jako první a jednou jako druhá osoba, až z toho byla úplná rozmluva; po několika minutách však zaslechla zvenčí hlas a odmlčela se, aby naslouchala.

   “玛丽?安,玛丽?安!”那个声音喊道,“赶快给我拿手套,” 然后一连串小脚步声步上楼梯了。爱丽丝知道这是兔子来找她了,但是她忘了自 己现在已经比兔子大了一千倍,因此还是吓得发抖,哆嗦得屋子都摇动了,

   "Máry! Máry!" volal hlas. "Hned mi přineste mé rukavice!`` Pak bylo slyšet lehké cupitání po schodech. Alenka věděla, že to jde Králík ji hledat, a chvěla se, až se domek třásl, nadobro zapomenuvši, že je nyní asi tisíckrát větší než Králík a že se ho tedy nemá co bát.

   免子到了门外,想推开门,但是门是朝里开的,爱丽丝的胳膊肘正好顶著门, 兔子推也推不动,爱丽丝听到它自语说,“我绕过去,从窗子爬进去。”

   Zanedlouho přišel Králík ke dveřím a pokoušel se je otevřít; ale ježto se otvíraly dovnitřa Alenka se o něopírala loktem, skončil se jeho pokus nezdarem. Alenka ho slyšela, jak si povídá: "Musím tedy jít dokola a dostat se dovnitřoknem."

   “这你休想,”爱丽丝想,她等了一会,直到听见兔子走到窗下,她突然伸 出了手,在空中抓了一把,虽然没有抓住任何东西,但是听到了摔倒了的尖叫声, 和打碎玻璃的哗啦啦的响声,根据这些声音,她断定兔子掉进玻璃温室之类的东 西里面了。

   "A to zas ne!" pomyslila si Alenka, a vyčkavši chvíli, až se jí zdálo, že slyší Králíka pod oknem, rozpřáhla náhle ruku a chňapla do vzduchu. Nechytla nic, ale slyšela drobný výkřik a pád a řinkot rozbitého skla, a z toho všeho usoudila, že Králík asi padl do okurkového skleníku nebo něčeho podobného.

   接着是兔子的气恼声:“帕特!帕特!你在哪里?”然后,是一个陌生的声 音,“是,我在这儿挖苹果树呢?老爷!”

   Nato bylo slyšet hněvivý hlas - Králíkův - "Petře! Petře! Kde jsi?" A jemu odpovídal hlas, kterého dosud neznala: "I tuhle sem, milosti! Kopu jabka, milosti!"

   “哼!还挖苹果树呢!”兔子气愤地说,“到这儿来,把我拉出来!”接着 又是一阵弄碎玻璃的声音。

   "Jabka - jabka!" řekl Králík hněvivě. "Sem pojďa pomoz mi z tohohle!" (Nový řinkot rozbitého skla.)

   “给我说,帕特,窗子里是什么?”

   "A teďmi řekni, Petře, co je to v tom okně?"

   “哟,一只胳膊,老爷!”

   "I to je nějaká ruka, milosti!"

   “─只胳膊!你这个傻瓜,哪有这样大的胳膊,嗯,它塞满了整个窗户呢!”

   "Ruka - huso! Kdo kdy viděl takhle velikou ruku? Vždyťje jí plné okno!"

   “不错,老爷,可到底是一只胳膊。”

   "I to jí zas je, milosti; ale přesto přese všecko je to ruka."

   “嗯。別罗嗦了,去把它拿掉!”

   "Nu, aťje to co chce, nemá to tam co dělat; běž a odkliďto!"

   沉寂了好一阵,这时爱丽丝只能偶尔听到几句微弱的话音,如:“我怕见它, 老爷,我真怕它!”……“照我说的办,你这个胆小鬼!”最后,她又张开手, 在空中抓了一把,这一次听到了两声尖叫和更多的打碎玻璃的声音,“这里一定 有很多玻璃温室!”爱丽丝想,“不知道他们下一步要干什么?是不是要把我从 窗子里拉出去,嘿,我真希望他们这样做,我实在不愿意再呆下去了!”

   Nato nastalo dlouhé ticho, v němž Alenka mohla jen chvílemi zaslechnout tiché šuškání, jako: "I to se mi nechce líbit, milosti, to se mi vůbec nechce líbit!" "Dělej, co ti říkám, zbabělče!" a konečněznova rozpřáhla ruku a chňapla do vzduchu. Tentokrát bylo slyšet dva drobné výkřiky a nový řinkot rozbitého skla. "Tady musí být nějakých skleníkůna okurky!" myslila si Alenka. "Copak asi budou dělat teď? Kdyby mne chtěli vytáhnout z okna - ó, kéž by jen mohli! Já tu jistěnemám nejmenšího přání zůstat!

   她等了─会,没有听到什么声音,后来传来了小车轮的滚动声,以及许多人 说话的嘈杂声,她听到说:“另外一个梯子呢?……嗯,我只拿了一个,別一个 比尔拿着……比尔,拿过来,小伙子……到这儿来,放到这个角上……不,先绑 在一起,现在还没一半高呢!……对,够了,你別挑刺啦!─一比尔,这里,抓 住这根绳子……顶棚受得了吗?……小心那块瓦片松了……掉下来了,低头! (一个很大的响声)……现在谁来干?……我认为比尔合适,它可以从烟囪里下 去。……不,我不干!……你干!……这我可不干……应该比尔下去……比尔! 主人说让你下烟囪!”

   Čekala nějakou chvíli, aniž codál slyšela; konečněvšak zaslechla hrčení vozových kol a hluk mnoha hlasů, mluvících jeden přes druhého, z nichž rozpoznala některá slova: "Kde je ten žebřík? - No jo, vždyťjsem měl přinést jen jeden. Vaněk má ten druhý. - Vaňku, sem s ním, hochu! Tady je postav, do tohohle kouta. - Ne, napřed je svaž dohromady. - Vždyť nedosahují ani do poloviny. - Ó, to úplněstačí, nedělej tolik cavyků. - Hele, Vaňku, chytni ten provaz. - Jen zdali se střecha neproboří ! - Pozor na ty vylámané tašky - oh, už to letí! Pozor na hlavy!" (Hlasitý třeskot.) "Kdo to udělal? - To byl asi Vaněk. - Tak kdo vleze do komína? - Ne ne, já ne! Tytam vlez! - Já už teprve ne! - Aťtam vleze Vaněk. - Hele, Vaňku! Pán povídá, že musíš dolůvlézt komínem."

   “啊,这么说比尔就要从烟囪下来了,”爱丽丝对自己说,“嘿,它们好像 把什么事情都推在比尔身上,我可不做比尔这个角色。说真的这个壁炉很窄,不 过我还是可以踢那么一下。”

   "A tak tedy Vaněk má vlézt dolůkomínem?" řekla si Alenka. "Zdají se všechno strkat na Vaňka! Nechtěla bych být ve Vaňkověkůži ani za nic: tohle ohništěje sice úzké, ale myslím, že jsem ještěnezapomněla kopat!"

   她把伸进烟囪里的脚收了收,等到听到一个小动物(她猜不出是什么动物) 在烟囪里连滚带爬地接近了她的脚,这时她自语说:“这就是比尔了,”同时狠 狠地踢了一脚,然后等着看下一步会发生些什么。

   Stáhla nohu v komínědolů, jak daleko jen mohla, a čekala, až uslyšela, jak se v komínětěsněnad ní škrábe a haraší jakési zvířátko (marněse snažila uhodnout, jaké), a řkouc si: "To bude Vaněk!" prudce vykopla napřaženou nohou a čekala, co se stane.

   首先,她听到一片叫喊:“比尔飞出来啦!”然后是兔子的声音:“喂,篱 笆边的人,快抓住它!”静了一会儿,又是一片乱嚷嚷:“抬起它的头……,快, 白兰地……別呛著了它!怎么样了?老伙计,刚才你碰见了什么?告诉我们。”

   První, co slyšela, byl zvuk mnoha hlasůvolajících sborem: "Támhle letí Vaněk!" pak samotný hlas Králíkův: "Chyťte ho, vy tam u plotu!" pak ticho, a pak novou změť hlasů: "Podržte mu hlavu vzhůru ! -- Honem ten rum! - Neudavte ho! - Tak. jak je, starej? Co se to s tebou stalo? No tak povídej!"

   最后传来的是一个微弱的尖细声(爱丽丝认为这是比尔)“唉,我一点也不 知道……再不要,谢谢你,我已经好多了……我太紧张了,没法说清楚,我所知 道的就是……不知什么东西,就像盒子里的玩偶人(西方小孩经常玩一种玩偶盒, 一打开盒盖即弹出小玩偶来。)一样弹过来,于是,我就像火箭一样飞了出来!”

   Konečněse ozval slabý, skřípavý hlásek ("To je Vaněk," myslila si Alenka) : "Ach, ani nevím - ne, už dost, děkuju, už je mi líp - ale sem eštěcelej rozčilenej a popletenej- inu, všechno, co si pamatuju, je, něco na. měvylítlo jako čert ze škatulky a já vylít do vejšky jako rachejtle!"

   “不错,老伙计!你真是像火箭一样。”另外一个声音说。

   "Tos vylít, brachu!" říkaly hlasy.

   “我们必须把房子烧掉!”这是兔子的声音。爱丽丝尽力喊道:“你们敢这 样,我就放黛娜来咬你们!”

   "Musíme dům zapálit!" pravil Králíkův hlas. A Alenka zavolala, jak hlasitějen dovedla: "Zapálíte-li, pošlu na vás Mindu!"

   接着,是死一般的寂静,爱丽丝想:“不知道它们下一步想干什么,如果它 们有见识的话,就应该把屋顶拆掉。”过了一两分钟,它们又走动了,爱丽丝听 到兔子说:“开头用一车就够了。”

   V mžiku bylohrobové ticho a Alenka si myslila u sebe: "To jsem zvědavá, co udělají teď! Kdyby měli špetku rozumu, sundali by střechu." Za nějakou chvíli se dole opět začali pohybovat a Alenka zaslechla., jak Králík praví: "Jedno plné kolečko pro začátek postačí."

   “一车什么呀?”爱丽丝想,但一会儿就知道了,小卵石像暴雨似的从窗子 扔进来了,有些小卵石打到了她的脸上,“我要让他们住手,”她对自己说,然 后大声喊道:“你们最好別再这样干了!”这一声喊叫后,又是一片寂静。

   "Kolečko plné čeho?" pomyslila Alenka. Ale nebylo jí dlouho se trápit pochybnostmi, neboťza malou chvíli vletěl oknem chřestivý déšťmalých oblázků, z nichž některé ji uhodily do tváře. "Tohle se musí zarazit," řekla si k soběa zavolala hlasitě: "S tímhle bych vám radila přestat!" což znovu způsobilo hrobové ticho.

   爱丽丝惊奇地注意到,那些小卵石掉到地板上部变成了小点心,她脑子里立 即闪过了一个聪明的念头:“如果我吃上一块,也许会使我变小,现在我已经不 可能更大了,那么,它一定会把我变小的。”

   Alenka s jistým překvapením zpozorovala, že se oblázky na podlaze všechny pozvolna mění v malé koláčky, a hlavou jí kmitl znamenitý nápad. "Sním-li jeden takový koláček," pomyslila si, "jistězpůsobí nějakou změnu v mé velikosti; a jelikož mne už nemůže udělat větší, musí mne asi udělat menší.

   开是,她吞了一块点心,当即明显地迅速缩小了。在她刚刚缩到能够穿过门 的时候,就跑出了屋子,她见到一群小动物和小鸟都守在外边,那只可怜的小壁 虎──比尔在中间,由两只豚鼠扶著,从瓶子里倒着东西喂它。当爱丽丝出现的 瞬间,它们全都冲上来。她拼了命,总算跑掉了,不久她就平安地到了一个茂密 的树林里。

   Snědla tedy jeden koláček a zaradovala se, shledavši, že se hned začíná zmenšovat. Jakmile byla dosti malá, aby prošla dveřmi, vyběhla z domu a nalezla venku celý zástup zvířátek a ptáků. Ubohý Vaněk - malá ještěrka - byl uprostřed, dvěmorčata ho držela pod paží a dávala mu něco pít z láhve. Všichni se vrhli za Alenkou, jakmile se objevila; Alenka však vzala nohy na ramena a brzy se octla v bezpečí v hustém lese.

   “我的第一件事,”爱丽丝在树林中漫步时对自己说,“是把我变到正常大 小,第二件就是去寻找那条通向可爱的小花园的路。这是我最好的计划了。”

   "Prvé, co mi je učiniti," řekla si Alenka, bloudíc lesem, "je vyrůst opět do své pravé velikosti; a druhé, nalézt cestu do té rozkošné zahrádky. To, myslím, bude to nejlepší, co mohu udělat."

   听起来,这真是个卓越的计划,而且安排得美妙而简单,唯一的困难是她不 知道怎样才能办成。正当她在树林中着急地到处张望时,她头顶上面传来了尖细 的犬吠声。

   Opravdu se to zdálo to nejlepší a velmi pěkněa chytře vymyšleno; jediná nesnáz byla v tom, že Alenka neměla nejmenšího ponětí, jak to provést; a co se tak úzkostlivěrozhlížela mezi stromy, ozvalo se jí zrovna nad hlavou ostré zaštěknutí, které ji přimělo, aby se kvapně podívala vzhůru.

   她赶紧抬头朝上看,一只大的叭儿狗,正在瞪着又大又圆的眼睛朝下 看着她,还轻轻地伸出一只爪子,要抓她。“可怜的小东西!”爱丽丝用哄小孩 的声调说,一边还努力地向它吹口哨。但是实际上,她心里吓得要死,因为想到 它可能饿了,那么不管她怎么哄它,它还是很可能把她吃掉的。

   Shora se na ni velkýma kulatýma očima dívalo ohromné štěně, které nemotorněnapřahoval jednu tlapku, pokoušejíc se jí dosáhnouti. "Ubohé štěňátko!" pravila Alenka mazlivě, a usilovněse na něpokoušela zahvízdat, ale měla při tom nesmírný strach, když pomyslila, že by mohlo mít hlad, v kterémžto případěby ji asi snědlo přes všechno její mazlení.

   她几乎不知道该怎么办,拾了一根小树枝,伸向小狗,那只小狗立即跳了起 来,高兴地汪、汪叫著,向树枝冲过去,假装要咬,爱丽丝急忙躲进一排蓟树丛 后面,免得给小狗撞倒,她刚躲到另一边,小狗就向树枝发起第二次冲锋。它冲 得太急了,不但没有抓着树枝,反而翻了个筋斗,爱丽丝觉得真像同一匹马玩耍, 随时都有被它踩在脚下的危险,因此,她又围着蓟树丛转了起来,那只小狗又向 树枝发起了一连串的冲锋。每一次都冲过了头,然后再后退老远,而且嘶声地狂 吠著。最后它在很远的地方蹲坐了下来,喘著气,舌头伸在嘴外,那双大眼睛也 半闭上了。

   Nevědouc ani dobře, co dělá, zvedla ze zeměproutek a nastrčila jej štěňátku, které vyskočilo všemi čtyřmi najednou, a zajíkajíc se radostným štěkotem, vrhlo se za proutkem, jako by jej chtělo rozsápat. Alenka uhnula za velký bodlák, aby ji štěněnepošlapalo; jakmile se však objevila na druhé straně, skočilo štěněznovu za proutkem a ve spěchu, aby jej polapilo, udělalo kotrmelec; načež Alenka, která si pomyslila, žeje to, jako by si hrála s koněm, a která se bála, že se každou chvíli octne pod jeho nohama, utekla na druhou stranu bodláku. Štěněpak začalo řadu ostrých útokůna proutek, popobíhajíc pokaždé kousek dopředu a kus zpět a chraptivěštěkajíc, až si nakonec, unaveno, usedlo opodál, těžce oddychujíc, jazyk vyplazen a velké oči napolo zavřeny.

   这是爱丽丝逃跑的好机会,她转身就跑了,一直跑得喘不过气来,小狗的吠 声也很远了,才停了下来。

   To se Alence zdála dobrá příležitost k útěku; dala se tedy ihned do běhu a utíkala, až byla celá unavená a udýchaná a až slyšela štěkání štěněte docela slaběve veliké dálce.

   “然而,这是只多么可爱的小狗啊!”在爱丽丝靠在一棵毛茛上,用一片毛 茛叶搧著休息时说,“要是我像正常那么大小,我真想教它玩许多把戏,啊,亲 爱的,我几乎忘记我还要想法再长大呢?让我想一想,这怎么才能做到呢?我应 该吃或者喝一点什么东西,可是该吃喝点什么呢?”

   "A přece, jaké to bylo milounké štěňátko!" řekla si, opřevši se o stvol blatouchu a ovívajíc se jedním jeho lístečkem. "Byla bych ho strašněráda naučila nějakým kouskům, kdybych -- kdybych na to jen měla náležitou míru! Oh, Bože, Bože - málem bych byla zapomněla, že mám opět vyrůst! Počkejme - jak jen na to? Budu asi muset něco sníst nebo vypít - hlavní otázka však je, co?"

   确实,最大的问题是吃喝点什么呢?爱丽丝看着周围的花草,没有可吃喝的 东西。离她很近的地方长着一个大蘑菇,差不多同她一样高。她打量了蘑菇的下 面、边沿、背面,还想到应该看看上面有什么东西。

   To byla jistěhlavní otázka, co? Alenka se rozhlédla kolem sebe po květinkách i stéblech trávy; neviděla však nic, ca by vypadalo jako něco, co by se za těchto okolností mělo sníst nebo vypít. Nedaleko rostl velký hřib, asi stejné výšky jako ona; a když se byla podívala pod něj, před něj, vedle něho i za něj, napadlo jí, že by se mohla stejnědobře podívat i na něj, aby viděla, co je na něm nahoře.

   她踮起脚尖,沿蘑菇的边朝上看,立即看到一只蓝色的大毛毛虫,正环抱胳 膊坐坐在那儿,安静地吸着一个很长的水烟管,根本没有注意到她和其它任何事 情。

   Povystoupla na špičky a povykoukla přes okraj hřibu a její oči se setkaly s očima velké modré housenky, sedící na jeho vršku se založenýma rukama a klidněpokuřující z velké turecké dýmky a nevěnující nejmenší špetku pozornosti jí ani čemu jinému.

Text from angelibrary.com