爱丽丝漫游奇境记

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

   第 9 篇

   9

   素甲鱼的故事

   VYPRÁVĚNÍ FALEŠNÉ ŽELVY

   “你不知道,能再见到你,我是多么高兴啊!亲爱的老朋友!”公爵夫人说 著,很亲切地挽著爱丽丝的胳膊一起走。

   "Nedovedete si ani pomyslit, jak jsem ráda, že vás zase vidím, staroušku," řekla Vévodkyně, strkajíc Alence přátelsky ruku pod paži a odcházejíc s ní.

   爱丽丝对公爵夫人有这样好的脾气非常高兴,她想以前在厨房里见到时,公 爵夫人那么凶狠,主要是胡椒的缘故。

   Alenka byla velmi ráda, že ji nachází v tak dobré náladě, a pomyslila si, že to snad byl jen pepř, který ji činil tak sveřepou, když ji viděla v kuchyni.

   爱丽丝对自己说(口气上不很有把握):“要是我当了公爵夫人,我的厨房 里连一点儿胡椒都不要,没有胡椒,汤也会做得非常好的。也许正是胡椒弄得人 们脾气暴躁。”她对自己这个新发现非常高兴,就继续说:“是醋弄得人们酸溜 溜的,黄菊把人们弄得那么涩,以及麦芽糖这类东西把孩子的脾气变得那么甜。 我只希望人们懂得这些,那么他们就不会变得吝啬了。你知道……”

   "Až já budu Vévodkyní," řekla si k sobě(ne však příliš nadějným tónem), "nedovolím ve své kuchyni vůbec žádný pepř. Polévka se docela dobře obejde bez něho -. Možná že je to vůbec pepř, který činí lidi tak štiplavými," pokračovala, velmi potěšena, že vynalezla nové pravidlo, " a ocet, jenž je činí kyselými - a heřmánek, jenž je činí hořkými - a - a cukr a takové věci, které činí děti sladkými. Kéž by to lidé jenom věděli, pak by nebyli na cukr tak skoupí, víte -"

   爱丽丝想得出神,完全忘记了公爵夫人,当公爵夫人在她耳边说话时,她吃 了一惊。“我亲爱的,你在想什么?竟忘了谈话!我现在没法告诉你这会引出什 么教训,不过我马上就会想出来的,”

   Docela při tom zapomněla na Vévodkyni, a trochu se ulekla, když zaslechla její hlas poblíž svého ucha. "Vy o něčem přemýšlíte, má drahá, a pro přemýšlení zapomínáte na řeč. Nedovedu vám hned povědět, jaké z toho plyne mravní naučení, ale vzpomenu si za chvíli."

   “或许根本没什么教训。”爱丽丝鼓足勇气说,“

   "Možná že žádné," odvážilase Alenka podotknouti.

   “得了,得了,小孩子,”公爵夫人说,“每件事者都会引出教训的,只要 你能够找出来。”她一面说着,一面紧紧地靠著爱丽丝。

   "Oh, oh - dítě, dítě!" řekla Vévodkyně. "Z každé věci plyne mravní naučení, jen když je dovedeme najít." A při těch slovech se přitiskla těsněji k Alence.

   爱丽丝很不喜欢她挨得那么紧,首先,公爵夫人十分难看;其次,她的高度 正好把下巴顶在爱丽丝的肩膀上,而这是个叫人很不舒服的尖下巴。然而爱丽丝 不愿意显得粗野,只得尽量地忍受著。

   Alence se příliš nelíbilo mít ji tak blízko: za prvé, protože Vévodkyněbyla velmi ošklivá, a za druhé, poněvadž byla právětak vysoká, aby mohla opřít svou bradu o Alenčino rameno a byla to nepříjemněostrá brada. Nechtějíc však býti nezdvořilou, snášela to Alenka, jak nejlépe dovedla.

   “现在游戏进行得很好。”爱丽丝没话找话地说。

   "Hra se teďzdá pokračovati lépe," řekla.

   “是的,”公爵夫人说,“这件事的教训是……‘啊,爱,爱是推动世界的 动力!’”

   "Tak jest," řekla Vévodkyně, "a z toho plyne mravní naučení - ,Oh, je to láska, je to láska, kterou se točí svět!` "

   爱丽丝小声说:“有人说,这种动力是各人自扫门前雪。”

   "Kdosi nedávno řekl," zašeptala Alenka, "že se svět točí tím, že si každý hledí svého!``

   “哦,它们的意思是一样的,”公爵夫人说着,使劲儿把尖下巴往爱丽丝的 肩上压了压,“这个教训是:‘只要当心思想,那么所说的话就会合平情理。’”

   "Nu ovšem - znamená to do jisté míry totéž," řekla Vévodkyně, zabořujíc svou ostrou bradu do Alenčina ramene, když dodávala, "az toho plyne mravní naučení-,Postarej se o smysl, a slova se už o sebe postarají.` "

   “她多么喜欢在事情中寻找教训啊!”爱丽丝想。

   "Jak ráda ve všem nachází mravní naučení!" pomyslila si Alenka.

   “我敢说,你在奇怪我为什么不搂你的腰,”沉寂一会后公爵夫人说,“这 个原因是我害怕你的红鹤。我能试试看吗?”

   "Jistěbyste ráda věděla, pročvám neovinu ruku kolem pasu," řekla Vévodkyněpo malé přestávce. "Důvod je ten, že nedůvěřuji povaze vašeho plameňáka. Mám to zkusit?"

   “它会咬人的。”爱丽丝小心地回答,一点也不愿意让她搂抱。

   "Mohl by štípnout," odpověděla opatrněAlenka, nemajíc vůbec žádné chuti, aby se to zkusilo.

   “是的,”公爵夫人说,“红鹤和芥末都会咬人的,这个教训是:‘羽毛相 同的鸟在一起。’”

   "Máte pravdu," řekla Vévodkyně. "Plameňáci a hořčice štípou. A z toho plyne mravní naučení - ,Vrána k vráněsedá, jeden pták druhého hledá.` "

   “可是芥末不是鸟。”爱丽丝说。

   "Jenže hořčice není pták," poznamenala Alenka.

   “你可说到点子上了。”公爵夫人说。

   "Správně, jako obvykle," řekla Vévodkyně. "Jak jasněse dovedete vyjadřovat!"

   “我想它是矿物吧?”爱丽丝说。

   "Je to - nerost, myslím," řekla Alenka.

   “当然是啦!”公爵夫人好像准备对爱丽丝说的每句话都表示同意,“这附 近有个大芥末矿,这个教训是:‘我的多了,你的就少。’”

   "Ovšem že je to nerost," řekla Vévodkyně, která se zdála být ochotnasouhlasit se vším, co Alenka řekne; "nedaleko odsud je několik hořčičných dolů. A mravní naučení z toho plyne - ,Čím víc jde moje dolů, tím víc jde vaše nahoru.

   “哦,我知道啦!”爱丽丝没注意她后一句,大声叫道,“它是一种植物, 虽然看起来不像,不过就是植物。”

   "Oh, užvím!" zvolala Alenka, která přeslechla poslední poznámku. "Je to rostlina. Nevypadá jako rostlina, ale je."

   “我十分同意你所说的,”公爵夫人说,“这里面的教训是:‘你看着像什 么就是什么’;或者,你可以把这话说得简单点:‘永远不要把自己想象成和別 人心目中的你不一样,因为你曾经或可能曾经在人们心目中是另外一个样子。’”

   "Úplněs vámi souhlasím," řekla Vévodkyně; "a z toho plyne mravní naučení - ,Buď takovou, jakou by ses přála zdát` nebo, chcete-li, abych to řekla jednodušeji - ,Nikdy si nepředstavuj, že nejsi jinaká, než co by sejiným mohlo zdáti, že to, co jsi, či co jsi byla, nebo mohla býti, nebylo jinaké než to, Co jsi byla, by se jim bylo zdálo býti jinakým.` "

   “要是我把您的话记下来,我想我也许会更明白一点,’爱丽丝很有礼貌地 说,“现在我可跟不上趟。”

   "Tomu bych, myslím, rozuměla lépe," řekla Alenka velmi zdvořile, "kdybych to viděla napsáno. Ale obávám se, že vás nedovedu dost přesněsledovat, když to povídáte."

   “我没什么?要是我愿意,我还能说得更长呢!”公爵夫人愉快地说。

   "To není nic u srovnání s tím, co bych dovedla povědět, kdybych chtěla," řekla Vévodkyně, zřejměpotěšena.

   “哦,请不必麻烦您自己了。”爱丽丝说道。

   "Jen se, prosím, nenamáhejte říci něco ještědelšího," řekla Alenka.

   “说不上麻烦,”公爵夫人说,“我刚才说的每句话,都是送给你的一片礼 物。”

   "Ó, nemluvte o námaze!" řekla Vévodkyně. "Dávám vám darem všechno, co jsem dosud řekla."

   “这样的礼物可真便宜,”爱丽丝想,“幸好人家不是这么送生日礼物的。”

   "Laciný dar!" pomyslila si Alenka. "Jsem ráda, že se takové dary nedávají k svátku!" Ale neodvážila se to říci nahlas.

   “又在想什么了呢?”公爵夫人问道,她的小小的尖下巴顶得更紧了。

   "Už opět přemýšlíme?" ptala se Vévodkyně, znovu. ji rýpnuvši bradou do ramene.

   “我有想的权利,”爱丽丝尖锐地回答道,因为她有点不耐烦了。

   "Mám právo přemýšlet," řekla Alenka ostře, neboťuž začínala být trochu podrážděna.

   “是的,”公爵夫人说道,“正像小猪有飞的权利一样。这里的教……”

   "Asi zrovna tolik práva," řekla Vévodkyně, "jako má vepřík lítat; a z toho plyne m --"

   爱丽丝十分诧异,公爵夫人的声音突然消失了,甚至连她最爱说的“教训” 也没说完。挽著爱丽丝的那只胳膊也颤抖起来了。爱丽丝抬起头来,发现王后站 在她们面前,交叉著胳膊,脸色阴沉得像大雷雨前的天色一样。

   Ale zde, k Alenčinu velkému překvapení, Vévodkyni hlas selhal, zrovna na začátku jejích oblíbených slov "mravní naučení", a ruka, kterou byla do Alenky zavěšena, se začala třást. Alenka pozvedla oči, a tu před nimi stála Královna, ruce založeny, zamračena jako velká bouřka.

   “天气真好呵,陛下。”公爵夫人用低而微弱的声音说。

   "Krásný den, Vaše Veličenstvo," začala Vévodkynětichým slabým hlasem.

   “现在我警告你!”王后跺著脚嚷道,“你要么滚开,要么把头砍下来滚开, 你得立刻选一样,马上就选。”

   "Chci vás upřímněvarovat," vykřikla Královna a dupla při tom nohou o zem; "buďodtud zmizíte vy, nebo vaše hlava a to asi o vteřinu dříve než hned! Tak si vyberte!"

   公爵夫人作出了她的选择,马上就走掉了。

   Vévodkyněsi vybrala a v okamžiku byla ta tam.

   “现在咱们再去玩槌球吧。”王后对爱丽丝说。爱丽丝吓得不敢吭气,只得 慢慢地跟著她回到槌球场。

   "Pokračujme ve hře," řekla Královna k Alence. Alenka byla příliš ustrašena, než aby něco řekla, a zvolna ji následovala na hřiště.

   其他的客人趁王后不在,都跑到树荫下乘凉去了。他们一看到王后,立刻跳 起来又玩槌球了。王后说,谁要是耽误一秒钟,就得付出生命的代价。

   Ostatní hosté využili Královniny nepřítomnosti a odpočívali ve stínu; ihned však, jak ji spatřili, spěchali ke hře, provázeni Královninou poznámkou, že odklad jen jediného okamžiku je bude státi život.

   整个槌球游戏进行中,王后不断地同別人吵嘴,嚷著“砍掉他的头”或“砍 掉她的头”。被宣判的人,立刻就被士兵带去监禁起来。这样,执行命令的士兵 就不能再回来做球门了。过了约莫半个小时,球场上已经没有一个球门了。除了 国王王后和爱丽丝,所有参加槌球游戏的人,都被判了砍头监管起来了。

   Po celý čas, co hráli, Královna ani na okamžik neustala v hádce s ostatními hráči a ve výkřicích "Tomu hlavu dolů!" nebo "Té hlavu dolůi" Ti, které takto odsoudila, byli zatčeni vojáky, kteří ovšem, aby se vězněmohli ujmout, museli přestat býti brankami, takže za nějaké půl hodiny tu nebylo žádných branek, a všichni hráči mimo Krále, Královnu a Alenku byli ve vazběpod rozsudkem smrti.

   于是,累得喘不过气的王后停了下来,对爱丽丝说:“你还没去看素甲鱼吧,”

   Tu ustala i Královna, celá udýchaná, a řekla Alence: "Viděla jste už Falešnou Želvu?"

   “没有,”爱丽丝说,“我还不知道素甲鱼是什么东西呢!”

   "Neviděla," řekla Alenka; "a ani nevím, co to je - Falešná Želva."

   “不是有素甲鱼汤(英国菜中有素甲鱼汤,是用素有模制的甲负汤。如同中 国的豆制品素鸡,名为素鸡,实则同鸡不相干的。)吗,”王后说,“那么当然 有素甲鱼了。”

   "To je to, z čeho se dělá falešná želví polévka," řekla Královna.

   “我从来没见过,也从来没听说过。”爱丽丝说。

   "Nikdy jsem ji neviděla ani o ní neslyšela," řekla Alenka.

   “那么咱们走吧,”王后说,“他会给你讲他的故事的。”

   "Pojďte za mnou," pravila Královna, "a ona vám poví příběh svého života."

   当地们一起走开的时候,爱丽丝听到国王小声地对客人们说“你们都被赦免 了。”爱丽丝想这倒是个好事。王后判了那么多人砍头,使她很难过。

   Když spolu odcházely, zaslechla Alenka, jak Král praví tiše celé společnosti: "Všichni jste dostali milost." "Nu, takhle je to dobré!" řekla si Alenka k sobě, neboťse cítila velice nešťastnou nad množstvím poprav, které Královna nařídila.

   她们很快就碰见了一只鹰头狮,正晒著太阳睡觉呢(要是你不知道什么是鹰 头狮,你可以看看画)。 “快起来,懒家伙!”王后说道,“带这位年轻小姐去看素甲鱼,听他的故 事。我还得检查我的命令执行得怎样了。”她说罢就走了,把爱丽丝留在鹰头狮 那儿。爱丽丝不大喜欢这个动物的模样。但是她想,与其同那个野蛮的王后在一 起,还不如跟它在一起来得安全,所以,她就留下来等候着。

   Velmi brzy došly k podivnému stvoření, jež leželo a spalo na slunci; mělo lví tělo, ale hlavu a křídla orlí - a podle toho Alenka poznala, že před sebou má velkého Gryfona neboli Noha, kterého znala z bájí. (Nevíte-li jak vyhlíží Noh, podívejte se na obrázek.) "Vzhůru, lenochu !" řekla Královna, "a doveďtuto mladou dámu k Falešné Želvě, která jí poví svou historii. Já se musím vrátit a dohlédnout na nějaké ty popravy, které jsem nařídila," a odešla, zanechavši Alenku samotnu s Gryfonem. Alence se valněnelíbil vzhled tohoto stvoření, ale pomyslila si, že to bude celkem stejněbezpečné zůstat s ním, jako kdyby šla za onou nelidskou Královnou; a tak vyčkala.

   鹰头狮坐起来揉揉眼睛,瞧着王后,直到她走得看不见了,才笑了起来,

   Gryfon se posadil a protíral si oči; potom se díval za Královnou, až byla z dohledu, a nato se pro sebe zasmál. "Jak je to směšné!" řekl napůl k soběa napůl k Alence.

   “你笑什么?”爱丽丝回,

   "Co je směšné?" řekla Alenka.

   “她呀,”鹰头狮说,“这全是她的想象,你知道,他们从来没有砍掉过別 人的头。咱们走吧。”

   "Nu ona," řekl Gryfon. "Je to všechno jen její fantazie; oni, víte, nikdynikoho nepopraví. Pojďte za mnou!"

   爱丽丝跟在后面走,心中想道:“这儿谁都对我说‘走吧’‘走吧’,我从 来没有叫人这么支使过来,支使过去的。从来没有!”

   "Každý tu říká ,pojďte za mnou!` " pomyslila si Alenka, kráčejíc zvolna za ním; "co jsem na světě, nikdo se mi nikdy tolik nenaporoučel, nikdy!"

   他们走了不远,就远远望见了那只素甲鱼,孤独而悲伤地坐在一块岩石的边 缘上,当再走近一点时,爱丽丝听见它在叹息著,好像它的心都要碎了,她打心 眼儿里同情它。“它有什么伤心事呢?”她这样间鹰头狮。鹰头狮还是用同刚才 差不多的话回答:“这全是它的想象,你知道,它根本没有什么伤心事。走吧。”

   Nešli dlouho, když v dálce uviděli Falešnou Želvu, sedící smutněa osaměle na malém výstupku skal, a když přišli blíže, slyšela ji Alenka vzdychat, jako by jí mělo srdce puknout. Přišlo jí Želvy hluboce líto. "Co ji rmoutí?" otázala se Gryfona, a Gryfon odpověděl skoro týmiž slovy jako předtím. "Je to všechno jen její fantazie: nic ji nermoutí, víte. Pojďte za mnou!"

   他们走近了素甲鱼,它用饱含着眼泪的大眼睛望着他们,可是一句话也不讲。

   Došli tedy k Falešné Želvě, která se na něpodívala velkýma očima plnýma slz, ale neřekla nic.

   “这位年轻小姐希望听听你的经历。”鹰头狮对票甲鱼说,“她真的这么希 望。”

   "Tuhleta mladá dáma," řekl Gryfon, "by si tedy jako přála slyšet vaši historii - tož tak."

   “我很愿意告诉她。”素甲鱼用深沉的声音说,“你们都坐下,在我讲的时 候別作声。”

   "Budu jí ji vyprávět," promluvila Falešná Želva hlubokým dutým hlasem. "Sedněte si oba a ani nehlesněte, dokud neskončím."

   于是他们都坐了下来。有一阵子谁都不说话。爱丽丝想:“要是它不开始, 怎么能结束呢?”但是她仍然耐心地等待着。

   Oba si tedy usedli a po několik okamžikůnikdo nepromluvil slova. Alenka si pro sebe pomyslila: "To nevím, jak se kdy může dostat ke konci, jestliže vůbec nezačne." Ale čekala trpělivě.

   后来,素甲鱼终于开口了,它深深地叹息了一声,说:“从前,我曾经是一 只真正的甲鱼。”

   "Jednou," řekla konečněFalešná Želva s hlubokým povzdechem, "jsem byla skutečnou Želvou."

   在这句话之后,又是一阵很长的沉默,只有鹰头狮偶尔叫一声:“啊,哈!” 以及素甲鱼不断地沉重的抽泣。爱丽丝几乎要站起来说“谢谢你,先生,谢谢你 的有趣的故事。”但是,她觉得还应该有下文,所以她仍然静静地坐着,什么话 也不说。

   Po těch slovech následovalo dlouhé mlčení, přerušované jenom občasným výkřikem "Hjkkrrh!", který ze sebe vyrážel Gryfon, a neustálým, úpěnlivým lkaním Falešné Želvy. Alenka by byla málem vstala a řekla: "Děkuji vám, milostivá paní, za vaše zajímavé vyprávění," nemohla se však zbavit dojmu, že ještěněco musí přijít, tak seděla tiše a neříkala nic.

   后来,素甲鱼又开口了。它已经平静多了,只不过仍然不时地抽泣一声。它 说,“当我们小时候,我们都到海里的学校去上学。我们的老师是一只老甲鱼, 我们都叫他胶鱼。”

   "Když jsme byly malé," ujala se konečněFalešná Želva znovu řeči, poněkud klidněji, ačještětu a tam zavzdychla, "chodily jsme do podmořní školy."

   “既然他不是胶鱼,为什么要那么叫呢?”爱丽丝间。

   "Pročpodmořní - říká se podmořská," řekla Alenka.

   “我们叫他胶鱼,因为他教我们呀。”素甲鱼生气地说,“你真笨!”

   "Může se říkat podmořní, když se může říkat námořní," řekla Falešná Želva hněvivě; "vy jste opravdu velmi tupá!"

   “这么简单的问题都要问,你真好意思,”鹰头狮说。于是他们俩就静静地 坐在那里看着可怜的爱丽丝,使得她真想钻到地下去。最后,鹰头狮对素甲鱼说: “別介意了,老伙计,继续讲下去吧。”

   "Měla byste se stydět, že nepochopíte takové jednoduché věci," dodal Gryfon; a oba seděli mlčky a hleděli na ubohou Alenku, která by se byla nejraději do zeměpropadla. Konečně řekl Gryfon Falešné Želvě: "Tak jen dál, starý brachu! Nespotřebuj na to celý den!" A Falešná Želva pokračovala těmito slovy:

   “是的,我们到海里的学校去,虽然说来你不相信……”

   "Ano, chodily jsme do školy pod mořem, ačse vám to nechce věřit - -"

   “我没说过我不相信。”爱丽丝插嘴说。

   "Nikdy jsem neřekla, že se mi to nechce věřit!" přerušila ji Alenka.

   “你说了!”素甲鱼说。

   "Řekla," pravila Falešná Želva."

   爱丽丝还没来得及答话,鹰头狮就喝了声“住口!”然后素甲鱼又讲了下去:

   A mlčte!" dodal Gryfon, dříve než Alenka mohla opět ústa otevřít. Falešná Želva pokračovala:

   “我们受的是最好的教育,事实上,我们每天都到学校去。”

   "Dostalo se nám toho nejlepšího vzdělání - ba chodily jsme do školy každý den --"

   “我也是每天都上学,”爱丽丝说,“你没什么可得意的。”

   "Já jsem také chodila do školy denně," řekla Alenka, "a moje sestra byla v pensionátě. Tak nemusíte být tak příliš pyšná."

   “你们也有副课吗?”素甲鱼有点不安地问道,

   "A byly tam také mimořádné předměty?" otázala se Falešná Želva poněkud úzkostlivě.

   “当然啦,”爱丽丝说,“我们学法文和音乐。”

   "Ano," řekla Alena, "franština a klavír."

   “有洗衣课吗?”素甲鱼问。

   "A prádlo?" řekla Falešná Želva.

   “当然没有。”爱丽丝生气地说。

   "Zajisté že ne," řekla Alenka s nevolí.

   “啊,那就算不上真正的好学校,”素甲鱼自信地说,并大为放心了,我们 学校课程表的最后一项就是副课:法文、音乐、洗衣。”

   "Ah! - to nemohl být žádný dobrý pensionát," řekla Falešná Želva .se značným ulehčením. "To v našem jsem měly na konci školního účtu: ,franština, klavír a - prádlo - mimořádně`."

   “既然你们住在海底,就不会太需要洗衣裳的。”爱丽丝说。

   "Toho jste mnoho nemohly potřebovat," řekla Alenka, "když jste žily na dněmořském."

   “我不能学它,”素甲鱼叹了一声说,“我只学正课。”

   "Já si to také nemohla dovolit brát," řekla Falešná Želva s povzdechem; "já měla jen povinné předměty."

   “正课是什么呢?”爱丽丝问道。

   "A které předměty byly povinné?" otázala se Alenka.

   “开始当然先学‘毒’和‘泻’,”素甲鱼回答说,“然后我们就学各门算 术:假发、剪发、丑法、厨法。”

   "Nu, v první řaděovšem čpění a spaní," odpověděla Falešná Želva; "a pak různé druhy počtů, jako trojčení, čtveračení, zlomeniny a podobné. Ve vyšších třídách tomu říkali ,motyka`."

   “我从来没听说过什么‘丑法’,”爱丽丝大著胆子说,“这是什么?”

   "Proč,motyka`?" odvážila se Alenka otázky.

   鹰头狮惊奇地举起了爪子说:“你没听说过丑法!我想,你知道什么叫美法 吧!”

   Gryfon zvedl oběruce v údivu. "Co! Ani to nechápete?" zvolal. "Doufám, že víte, co se dělá s motykou?"

   爱丽丝拿不准地说:“是的,那是……让什么……东西……变得好看些。”

   "Ano," řekla Alenka. "Kope."

   “那么,”鹰头狮继续说,“你不知道什么是丑法,真算得上是个傻瓜了。”

   "No tak," pokračoval Gryfon; "a jestliže potom nevíte, pročse těm vyšším počtům říká motyka, pak musíte být úplný blbeček."

   爱丽丝不敢再谈论这个题目了,她转向素甲鱼问道:“你们还学些什么呢?”

   Alenku to nepovzbudilo, aby v této věci kladla další otázky, obrátila se tedy k Falešné Želvě a řekla: "A co jiného jste se učili?"

   “我们还学栗柿,”素甲鱼丽著手指头说,“栗柿有古代栗柿和现代栗柿, 还学地梨,还学灰花。我们的灰花老师是一条老鳗鱼,一星期来一次,教我们水 菜花和素苗花。”

   "Nu - tak tu byla za prvé mysterie," odpověděla Falešná Želva, odpočítávajíc předměty na svých ploutvích, " - mysterie stará, střední a nová - a pak mořepis; - a pak různé druhy krášlení; učitelem krášlení byl starý úhořa ten přicházel jednou týdněa učil nás také lisování a natahování."

   “它们是什么样子的呢?”爱丽丝问道。

   "Jak jste to dělali?" řekla Alenka.

   “我没法做给你看,我太迟钝了。而鹰头狮又没学过。”素甲鱼说。

   "Mněje to těžko předvést," řekla Falešná Želva, "jsem na to příliš tuhá. A Gryfon k němu nechodil."

   “我没时间啊!”鹰头狮说,“不过我听过外语老师的课,它是一只老镑蟹, 真的。”

   "Neměl kdy," řekl Gryfon, "já bral klasické předměty. Učil nás starý červotoč."

   “我从来没听过它的课,”素甲鱼叹息著说,“他们说它教的是拉钉子和洗 腊子。”

   "K tomu já nechodila," řekla Falešná Želva s povzdechem; "říkali, že učí látaniněa brečtině."

   “正是这样,正是这样,”鹰头狮也叹息了,于是他们两个都用爪子掩住了 脸。

   "Ano, brečtině, brečtině," řekl Gryfon, a tu opět povzdechl on, a oběstvoření skryla tváře do pracek.

   “你们每天上多少课呢?”爱丽丝想换个话题,急忙地问。

   "A kolik hodin dennějste měli?" zeptala se Alenka, rychle měníc předmět hovoru.

   素甲鱼回答道:“第一天十小时,第二天九小时,这样下去。”

   "Tak prvý den to bylo deset hodin," řekla Falešná Želva; "druhý den devět, a tak dále."

   “真奇怪啊。”爱丽丝叫道。

   "Jaký podivný rozvrh!" zvolala Alenka.

   “人们都说上‘多少课’,”素甲鱼解释说,“‘多少课’就是先多后少的 意思。”

   "Říká se jim hodiny," poznamenal Gryfon, "protože se s nimi na konec hodí."

   这对爱丽丝可真是个新鲜事,她想了一会儿才接着说道:‘那么第十一天一 定该休息了?”

   Tato myšlenka byla pro Alenku tak nová, že se nad ní na chvíli zamyslila, než položila další otázku. "A to tedy jedenáctý den muselo být prázdno?"

   “当然啦!”素甲鱼说。

   "Ovšemže bylo," řekla Falešná Želva.

   “那么第十二天怎么办呢?”爱丽丝很关心地问,

   "A jak to potom bylo dvanáctého dne?" pokračovala Alenka zvědavě.

   “上课的问题谈够了,”鹰头狮用坚决的口气插活说,“给她讲点关于游戏 的事吧。”

   "Tak to už je dost o těch hodinách," přerušil je Gryfon rozhodným tónem; "povězte jí teď něco o hrách."

Text from angelibrary.com