爱丽丝漫游奇境记

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

   第 8 篇

   8

   王后的槌球场

   NA HŘIŠTI U KRÁLOVNY

   靠近花园门口有一棵大玫瑰树,花是白色的,三个园丁正忙着把白花染红。 爱丽丝觉得很奇怪,走过去想看看。当她正朝他们走过去的时候,其中一个人说: “小心点,老五!別这样把颜料溅到我身上。”

   Poblíž vchodu do zahrady stál velký růžový keř. Růže, které na něm rostly, byly bílé, u něho však stáli tři zahradníci a pilněje natírali na červeno. Alence se to zdálo velmi podivné, šla tedy blíže, aby je pozorovala, a právě když k nim došla, slyšela jednoho z nich, jak praví: "Ty si už dej pozor, Pětko, a nestříkej po mněbarvou, nebo... !"

   “不是我不小心,”老五生气地说,“是老七碰了我的胳膊。”

   "Já za to nemohu," řekl Pětka mrzutě. "Sedma mi vrazil do lokte."

   这时老七抬起头说:“得啦!老五,你老是把责任推给別人。”

   Načež se naň Sedma podíval a řekl: "Tak, tak, Pětko! Jen to vždycky sveďna druhého!"

   “你最好別多说了,”老五说,“我昨天刚听王后说,你该受斩头的惩罚!”

   "Ty raději nemluv!" řekl Pětka. "Jenom včera jsem slyšel Královnu, jak říkala, že bys zasloužil, aby ti srazili hlavu!"

   “为什么?”第一个说话的人问。

   "A pročpak?" řekl zahradník, jenž byl promluvil první.

   “这与你无关,老二!”老七说。

   "Do toho toběnic není, Dvojko!" řekl Sedma.

   “不,与他有关!”老五说,“我要告诉他──这是由于你没给厨师拿去洋 葱,而拿去了郁金香根!”

   "A je mu do toho!" řekl Pětka, "a taky mu to řeknu. - Bylo to za to, žes kuchaři přinesl tulipánové kořeny místo cibule."

   老七扔掉了手上的刷子说,“哦,说起不公平的事……”他突然看到了爱丽 丝,爱丽丝正站着注视他们呢。他随即不说了,那两个也回过头来看。然后三人 都深深地鞠了一躬。

   Sedma praštil štětkou o zem a zrovna začal: "No, ze všech nespravedlivostí - " když náhodou zavadil pohledem o Alenku, která stála a poslouchala je - a náhle se zarazil; druzí dva se též ohlédli, a všichni tři se hluboce poklonili.

   “请你们告诉我,”爱丽丝胆怯地说,“为什么染玫瑰花呢?”

   "Neřekli byste mi," řekla Alenka trochu nesměle, "pročty růže natíráte?"

   老五和老七都望着老二,老二低声说:“哦,小姐,你知道,这里应该种红 玫瑰的,我们弄错了,种了白玫瑰,如果王后发现,我们全都得被杀头。小姐, 你看,我们正在尽最大努力,要在王后驾临前,把……”就在这时,一直在焦虑 地张望的老五,突然喊道:“王后!王后!”这三个园丁立即脸朝下地趴下了。 这时传来了许多脚步声,爱丽丝好奇地审视著,想看看王后。

   Pětka a Sedma neřekli nic a jen se podívali na Dvojku. Dvojka začal tichým hlasem: "No - totiž - vidíte, slečno - tohle to tu měl být červený růžový keřa my sem zasadili omylem bílý: a kdyby to Královna uviděla, přišli bychom všichni tři o hlavu, víte. Tak vidíte, slečno, děláme, co nejlepší dovedeme, dříve než přijde, abychom - - " V té chvíli Pětka, jenž se úzkostlivědíval ke vchodu do zahrady,Vykřikl: "Královna! Královna!" a všichni tři zahradníci se ihned vrhli tváří na zem. Rozlehly se kroky, a Alenka se ohlédla, dychtivá spatřit Královnu.

   首先,来了十个手拿狼牙棒的士兵,他们的样子全都和三个园丁一样,都是 长方形的平板,手和脚长在板的四角上。接着来了十名侍臣,这些人全都用钻石 装饰著,像那些士兵一样,两个两个并排著走。侍臣的后面是王室的孩子们,这 些可爱的小家伙,一对对手拉着手愉快地跳着跑来了,他们全都用红心(红心和 侍臣的钻石,士兵的狼牙棒,是纸牌中的三种花色。即:红桃、方块、草花,英 文原意为红心、钻石、棒子。)装饰著。后面是宾客,大多数宾客也是国王和王 后。在那些宾客中,爱丽丝认出了那只白兔,它正慌忙而神经质地说着话,对別 人说的话都点头微笑,却没注意到爱丽丝。接着,是个红心武士,双手托著放在 紫红色垫子上的王冠。这庞大的队伍之后,才是红心国王和王后。

   Nejprve kráčelo deset vojínů, nesoucích píky; ti všichni se postavou podobali zahradníkům: byli podlouhlí, placatí, a ze čtyřrohůjejich těl jim vyrůstaly nohy a ruce. Potom šlo deset dvořanů, oděných v kárované šaty; kráčeli v dvojstupu jako vojíni. Za nimi šly královské děti; bylo jich deset a hopkovaly vesele ve dvojicích, držíce se za ruce; byly vesměs ozdobeny srdíčky. Nato kráčeli hosté, povětšiněKrálové a Královny, a mezi nimi uviděla Alenka Bílého Králíka. Mluvil spěšněa rozčileně, usmíval se všemu, co kdo řekl, a přešel kolem ní, aniž si jí povšiml. Za ním šel Srdcový Kluk jako panoš, nesa královskou korunu na sametové podušce, a na konci tohoto krásného průvodu kráčel Srdcový Král s Královnou.

   爱丽丝不知道该不该像那三个园丁那样,脸朝地的趴下,她根本不记得王室 行列经过时,还有这么一个规矩。“人们都脸朝下趴着,谁来看呢?这样,这个 行列有什么用呢?”也这样想着,仍站在那里,等着瞧。

   Alence napadlo, že by snad také měla padnout tváří k zemi jako zahradníci, ale nedovedla se upamatovati, že by kdy byla slyšela o takovémhle pravidle o královských průvodech. "A k čemu by vlastněbyly průvody," pomyslela si, "kdyby se všichni lidé měli položit tváří k zemi a nic neviděli?" Zůstala tedy stát, kde byla, a čekala.

   队伍走到爱丽丝面前时,全都停下来注视著她。王后严厉地问红心武上: “这是谁呀!”红心武士只是用鞠躬和微笑作为回答。

   Když průvod přišel až k ní, všichni se zastavili a pohlédli na ni, a Královna řekla přísně: "Kdo je to?" Řekla to Srdcovému Klukovi, jenž se v odpověďjen poklonil a usmál.

   “傻瓜!”王后不耐烦地摇摇头说,然后向爱丽丝问道:“你叫什么名字? 小孩?”

   "Hlupáku!" řekla Královna, netrpělivěpohodivši hlavou; a obracejíc se k Alence, pokračovala: "Jak se jmenujete, dítě?"

   “我叫爱丽丝,陛下。”爱丽丝很有礼貌地说,可她又自己嘀咕了句:“哼! 说来说去,他们只不过是一副纸牌,用不著怕他们!”

   "Jmenuji se Alenka, ráčí-li Vaše Veličenstvo," řekla Alenka velmi zdvořile, ale k sobě dodala: "Hm, vždyťjsou to nakonec jenom karty, nemusím se jich bát!"

   “他们是谁呢?”皇后指著三个园丁问。那三个园丁围着一株玫瑰趴着,背 上的图案同这副纸牌的其他成员一样,看不出这三个是园丁呢?还是士兵、侍臣, 或者是她自己的三个孩子了。

   "A kdo jsou tito?" řekla Královna, ukazujíc na tři zahradníky, kteří leželi u růžového keře; - neboť, vidíte, jelikož leželi tváří k zemi, a vzor na jejich zádech byl stejný se vzorem, který měly na zádech ostatní karty, nemohla vědět, jsou-li to zahradníci, nebo vojáci, nebo dvořané, nebo tři z jejích vlastních dětí.

   “我怎么知道呢?这不干我的事!”爱丽丝回答,连她自己都对自己的勇气 感到惊奇。

   "Jak to já mám vědět?" řekla Alenka, sama překvapena nad svou odvahou. "To není moje starost."

   王后的脸气红了,两眼像野兽样瞪了爱丽丝一会儿,然后尖声叫道:“砍掉 她的头!砍掉……”

   Královna zrudla hněvem, chvíli na ni zůstala zuřivěhledět jako divoké zvíře, a pak zaječela: "Hlavu jí srazte! Hlavu - "

   “废话!”爱丽丝干脆大声说。而王后却不说话了。

   "Nesmysl!" řekla Alenka velmi hlasitěa rozhodně, a Královna zmlkla.

   国王用手拉了下王后的胳膊,小声地说:“冷静点,我亲爱的,她还只是个 孩子啊!”

   Král jí položil ruku na rameno a řekl nesměle: "Uvaž, drahá: vždyťje to jenom dítě!"

   王后生气地从国王身边转身走开了,并对武士说:“把他们翻过来。”

   Královna se od něho zlostněodvrátila a řekla Srdcovému Klukovi: "Obraťje!"

   武士用脚小心地把他们三个翻了过来。

   Kluk obrátil zahradníky velmi opatrnějednou nohou.

   “起来!”王后尖声叫道。那三个园丁赶紧爬起来,开始向国王、王后、王 室的孩子们以及每个人一一鞠躬。

   "Vstaňte!" řekla Královna pronikavým, vřískavým hlasem, a tři zahradníci ihned vyskočili a začali se klaněti Králi, Královně, královským dětem a všem ostatním.

   “停下来!”王后尖叫著,“把我的头都弄晕了!”她转身向着那株玫瑰继 续问:“你们在于什么?”

   "Nechte toho!" zavřískla Královna, "už mi z toho jde hlava kolem." A pak, obracejíc se k růžovému keři, pokračovala: "Co jste to tu dělali?"

   “陛下,愿你开恩,”老二低声下气地跪下一条腿说,“我们正想……”

   "Ráčí-li Vaše Veličenstvo," řekl Dvojka velmi pokorným tónem, poklekaje na jedno koleno, "my jsme se pokoušeli ---"

   “我明白了!砍掉他们的头!,王后察看了一阵玫瑰花后说。队伍又继续前 进了,留下三个士兵来处死这三个不幸的园丁。三个园丁急忙跑向爱韶丝,想得 到她的保护。

   "Už vidím!" řekla Královna, která mezitím prohlížela růže. "Všem třem hlavy dolů!" a průvod šel dále, zanechav pozadu jen tři vojáky, aby popravili nešťastné zahradníky, kteří se utekli k Alence o ochranu.

   “你们不会被砍头的!”爱丽丝说着就把他们藏进旁边的一个大花盆里。那 三个士兵到处找,几分钟后还没找到,只得悄悄地去追赶自己的队伍了。

   "Nebudete popraveni!" řekla Alenka a strčila je do velkého květináče, stojícího opodál. Tři vojáci nějakou chvíli chodili sem a tam, hledajíce je, a pak klidněodešli za druhými.

   “把他们的头砍掉没有?”王后怒吼道。

   "Už mají hlavy pryč?" volala Královna velmi hlasitě.

   “他们的头已经掉了,陛下!”士兵大声回答,

   "Jejich hlavy jsou pryč, ráčí-li Vaše Veličenstvo!" zavolali vojáci v odpověď.

   “好极了!”王后说,“你会玩槌球吗?”

   "Tak je to v pořádku!" zavolala Královna ještěhlasitěji. "Umíte hrát kroket?"

   士兵们都看着爱丽丝,这个问题显然是问爱丽丝的。

   Vojáci mlčeli a pohlíželi na Alenku, jelikož otázka zřejměplatila jí.

   “会!”爱丽丝大声回答。

   "Ano!" zavolala Alenka; ale ihned se rozpomněla, že je to velmi dávno, co tuto hru hrála; pamatovala si však, že při ní každý hráčvelikou palicí popohání svou kouli, kterou musí prohnat řadou branek, rozestavených po trávníku, a že se při tom snaží svou koulí odpálit kouli protivníkovu co nejdále od branky.

   “那就过来!”王后喊道。于是爱丽丝就加入了这个队伍,她心里盘算著以 后会发生什么事情呢?

   "Tak pojďte s námi!" zařvala Královna, a Alenka se přidala k průvodu, velmi zvědava, co se bude díti dále.

   “这……这真是一个好天气呵!”爱丽丝身旁一个胆怯的声音说。原来爱丽 丝恰巧走在白兔的旁边,白兔正焦急地偷愉看着她的脸呢。

   "Je dnes - je to dnes velmi krásný den!" pravil nesmělý hlásek po jejím boku. Kráčela vedle Bílého Králíka, jenž se jí úzkostlivěpo očku díval do tváře.

   “是个好天气,”爱丽丝说,“公爵夫人在哪里呢?”

   "Velmi krásný," řekla Alenka, "- a kde je Vévodkyně?"

   “嘘!嘘!”兔子急忙低声制止她,同时还担心地转过头向王后看看,然后 踮起脚尖把嘴凑到爱丽丝的耳朵根上,悄悄地说:“她被判处了死刑。”

   "Pst - pst!" řekl Králík tichým, spěšným tónem. Ohlédl se při tom úzkostlivěpřes rameno, pak povystoupil na špičky a s ústy těsněu Alenčiných uší šeptal: "Je odsouzena k smrti."

   “为什么呢?”爱丽丝问。

   "A proč?" řekla Alenka.

   “你是说真可怜吗?”兔子问。

   "Řekla jste ,Ach, škoda!`?" otázal se Králík.

   “不,不是,”爱丽丝问,“我没想可怜不可怜的问题,我是说为什么?”

   "Ne, to jsem neřekla," pravila Alenka, "vůbec nemyslím, že je to škoda. Řekla jsem ,A proč?"`

   “她打了王后耳光……”兔子说。爱丽丝笑出声来了。“嘘!”兔子害怕地 低声说,“王后会听到的!你知道,公爵夫人来晚了,王后说……”

   "Víte, ona napohlavkovala Královně-" začal Králík. Alenka vybuchla v tichý záchvat smíchu. "Oh, tiše!" šeptal Králík ustrašeně. "Královna vás uslyší. Víte, ona přišla trochu pozdě, a Královna řekla -"

   “各就各位!”王后雷鸣般地喊了一声,人们就朝各个方向跑开了,撞来撞 去的,一两分钟后总算都站好了自己的位置。于是游戏开始了。 爱丽丝想,可还从来没见过这样奇怪的槌球游戏呢?球场到处都是坎坷不平 的,槌球是活刺 ,槌球棒是活红鹤(红鹤:Phoenicopterus科,趾间有蹼,因 种不同羽色各异,有红、灰等色。虽称红鹤,但与鹤科Gruidae无关。中国无此鸟。), 士兵们手脚著地当球门。

   "Všichni na svá místa!" zvolala Královna hromovým hlasem , a lidé začali pobíhat kolem všemi směry, vrážejíce jeden do druhého; za nějakou chvíli se však trochu uklidnili a hra se začala. Alenka si pomyslila, že nikdy ve svém životěneviděla tak podivný kroketový trávník; byl samý kopeček a brázda, místo koulí byli živí ježci, místo palic živí plameňáci a místo branek byli po hřišti rozestaveni vojáci, kteří se museli prohnout v kříži a postavit se na ruce a nohy.

   起初,爱丽丝很难摆弄红鹤,后来总算很成功地把红鹤的身子舒服地夹在胳 膊底下,红鹤的腿垂在下面。可是,当她好不容易把红鹤的脖子弄直,准备用它 的头去打那个刺 时,红鹤却把脖子扭上来,用奇怪的表情看着爱丽丝的脸,惹 得爱丽丝大声笑了。她只得把红鹤的头按下去,当她准备再一次打球的时候,恼 火地发现刺 已经展开了身子爬走了。此外,把刺 球打过去的路上总有一些土 坎或小沟,躬腰做球门的士兵常常站起来走到球场的其它地方去。爱丽丝不久就 得出结论:这确实是一个非常困难的游戏。

   Největší nesnáz měla Alenka zprvu se svým plameňákem; podařilo se jí sice pěkněsi ho popadnout a sevřít jeho tělo pod paží tak, aby mu nohy visely dolů, ale vždycky, když už mu pěkněnarovnala krk a chtěla uhodit do ježka jeho hlavou, pokaždé se znovu zkroutil a otočiv krk, pohlédl jí do obličeje s tak udiveným výrazem v tváři, že se nemohla ubrániti smíchu; a když se jí zase podařilo ohnout mu hlavu dolů, shledala ke své mrzutosti, že se ježek rozvinul z kuličky a utíkal pryč; a mimo to kdykoli chtěla ježka někam odpálit, shledala, že je v cestě kopeček nebo brázda, a jelikož ještěk tomu vojáci, představující branky, neustále vstávali a odcházeli na jiný konec hřiště, usoudila Alenka, že je to vskutku obtížná hra.

   参加游戏的人没等轮到自己,就一起打起球来了,不时地为了刺 争吵和打 架。不一会,王后就大发雷霆,跺著脚来回地走,大约一分钟叫喊一次:“砍掉 他的头!”“砍掉她的头!”

   Hráči všichni hráli najednou, nečekajíce, až na nědojde řada, hádajíce se v jednom kuse a tahajíce se o ježky; a v malé chvíli začala Královna úplnězuřit a chodila dupajíc nohama a vykřikujíc "Tomuhle hlavu dolů!" nebo "Téhle hlavu dolů!" asi tak dvakrát za minutu.

   爱丽丝感到非常不安,说真的她还没有同王后发生争吵,可是这是每分钟都 可能发生的呀!“如果吵架的话,”她想,“我会怎么样呢?这儿的人太喜欢砍 头了!可是很奇怪,现在还有人活着。”

   Alenka začínala pociťovati velikou stísněnost. Doposud sice ještěneměla žádné hádky s Královnou, věděla však, že k ní může dojíti každým okamžikem, "a pak," pomyslila si, "co ze mne bude? Oni zde náramněrádi lidem stínají hlavy a největší div je, že tu vůbec ještěněkdo zůstal naživu!"

   爱丽丝就寻找逃走的路,而且还想不被人发现的逃开。这时,她注意到天空 出现了一个怪东西, 起初她惊奇极了,看了一两分钟后,她判断出这是一个笑容,并对自己说: “这是柴郡猫,现在我可有人说话了。”

   Ohlížela se kolem, kudy by mohla uniknouti, a přemýšlela, zdali by se mohla dostati pryč, aniž by byla viděna, když spatřila ve vzduchu podivný zjev; velmi ji zprvu udivil, ale když jej pozorovala nějakou chvíli, rozeznala, že je to úšklebek, a řekla si k sobě: "To je Čínská Kočka; teďaspoňbudu mít s kým mluvit."

   “你好吗?”柴郡猫刚出现了能说话的嘴就问。

   "Jak se vám daří?" řekla Kočka, jakmile se z ní objevilo dostiúst, aby jimi mohla promluvit.

   爱丽丝等到它的眼睛也出现了,才点点头。“现在跟它说话没用处,”她想, “应该等它的两只耳朵也来了,至少来,了一只,再说话。”过了一两分钟,整 个头出现了,爱丽丝才放下红鹤,给它讲打槌球的情况。她对于有人听她说话非 常高兴。那只猫似乎认为出现的部分已经够了,就没有显露出身子。

   Alenka čekala, až se objevily oči, a pak zakývala hlavou. "Není nic platno k ní mluvit," pomyslila si, "dokud nepřišly uši, nebo aspoňjedno ucho." Za malou chvíli se objevila celá hlava, a Alenka postavila na zem svého plameňáka a začala vyprávět o hře, velmi potěšena, že má někoho, kdo ji poslouchá. Kočka si zřejměmyslela, že je jí už dosti,a víc se jí neobjevilo.

   “他们玩得不公平,”爱丽丝抱怨地说,“他们吵得太厉害了,弄得人家连 自己说的话都听不清了。而且他们好像没有一定的规则,就算有的话,也没人遵 守。还有,你简直想象不到,所有的东西都是活的。真讨厌。譬如说,我马上就 要把球打进球门,而那个球门却散步去了;再加我正要用自己的球碰王后的刺猾 球,哼,它一见我的球来撒腿就跑掉啦!”

   "Nemyslím, že vůbec hrají správně," začala Alenka poněkud žalobným tónem, "a všichni se hašteří tak strašně, že člověk neslyší vlastního slova - a zdá se, že nemají žádných pravidel; aspoňmají-li nějaká, nikdo jich nedbá - a nemůžete si představit, jaký je to zmatek, že jsou všechny ty věci živé; například branka, kterou mám teďprojíti, se procházítamhle na druhém konci hřiště- a teďjsem měla odpálit královnina ježka, jenže ten odběhl, když uviděl, jak se k němu můj ježek blíží!"

   “你喜欢王后吗?”猫轻声说。

   "Jak se vám líbí Královna?" řekla Kočka potichu.

   “一点都不喜欢,”爱丽丝说,“她非常……”正说到这里,她突然发觉王 后就在她身后听呢?于是她马上改口说:“非常会玩椒球,別人简直不必要再同 她比下去了。”

   "Vůbec ne," řekla Alenka. "Je tak strašně- -" V té chvíli zpozorovala, že Královna stojí za ní a naslouchá; tak pokračovala: "- zručná, a tak jistěvyhraje, že to nestojí za to hrát až do konce."

   王后微笑着走开了。

   Královna se usmála a kráčela dále.

   “你在跟谁说话?”国王走来问爱丽丝,还很奇怪地看着那个猫头。

   "S kým to mluvíte?" řekl Král, přicházeje k Alence a pohlížeje velmi zvědavěna hlavu Kočky.

   “请允许我介绍,这是我的朋友──柴郡猫。”爱丽丝说。

   "To je má přítelkyně- Čínská Kočka," řekla Alenka, "dovolte, abych vám ji představila."

   “我一点也不喜欢它的模样,不过,如果它愿意的话,可以吻我的手。”国 王说。

   "Její vzezření se mi vůbec nelíbí," řekl Král, "nicménědovolím, aby mi políbila ruku, budeli chtít."

   “我不愿意。”猫回答。

   "To asi nebude," poznamenala Kočka.

   “不要失礼!”国王说,“別这样看我了!”他一边说一边躲到爱丽丝的身 后。

   "Nebuďte drzá," řekl Král, "a nedívejtese na mne tak!" Při těch slovech se schoval za Alenku.

   “猫是可以看国王的,我在一本书上见过这句话,不过不记得是哪本书了。” 爱丽丝说。

   "Kočka se smí dívat na krále," řekla Alenka. "Četla jsem to v nějaké knížce, ale už si nepamatuji v které."

   “喂,必须把这只猫弄走!”国王坚决地说,接着就向刚来的王后喊道: “我亲爱的,我希望你来把这只猫弄走。”

   "Aťsmí nebo nesmí, musí se odstraniti," řekl Král velmi rozhodněa zavolal na Královnu, která v té chvíli právěšla kolem: "Má drahá, nemohla byste dát odstranit tuhle kočku?"

   王后解决各种困难的办法只有一种:“砍掉它的头!”她看也不看一下就这 样说。

   Královna měla jen jediný způsob urovnávání všech nesnází, velkých i malých. "Srazte jí hlavu!" řekla, aniž se ohlédla.

   “我亲自去找刽子手。”国王殷勤地说着,急急忙忙走了。

   "Přivedu popravčího sám," řekl Král horlivěa utíkal pryč.

   爱丽丝听到王后在远处尖声吼叫,想起该去看看游戏进行得怎样了。爱丽丝 已经听到王后又宣判了三个人死刑,原因是轮到他们打球而没有马上打。爱丽丝 很不喜欢这个场面,整个游戏都是乱糟糟的,弄得她根本不知道什么时候轮到, 什么时候不轮到。因此她就走了,找她的刺 去了。

   Alenka si pomyslila, že by mohla jít zpět a podívat se, jak pokračuje hra, když v dálce uslyšela Královnin hlas, vřískající vztekem. Slyšela již, jak odsoudila k popravětři z hráčů, kteří zmeškali ve hře své pořadí, a situace se jí vůbec nelíbila, jelikož hra byla tak zmatená, že nikdy nevěděla, kdy je na ní řada. Šla tedy hledat svého ježka.

   她的刺 正同另一只刺 打架,爱丽丝认为这真是用一只刺 球去打中另一 个刺 球的好机会,可是她的红鹤却跑掉了,爱丽丝看到它正在花园的那边,在 徒劳地向树上飞。

   Její ježek se právěrval s jiným ježkem, což se Alence zdálo výtečnou příležitostí, aby odpálila jednoho z nich druhým; jediná nesnáz však byla, že její plameňák jí utekl a byl na druhé straně zahrady, kde ho Alenka mohla viděti, jak se marněpokouší vylétnouti na strom.

   等她捉住红鹤回来,正在打架的两只刺 都跑得无影无踪了。爱丽丝想: “这没多大关系,因为这里的球门都跑掉了。”为了不让红鹤再逃跑,爱丽丝把 它夹在胳膊下,又跑回去想同她的朋友多谈一会儿。

   Než se jí podařilo plameňáka chytit a přinést jej zpátky, bylo po rvačce a oba ježkové byli z dohledu; "ale to mnoho nevadí," pomyslila si Alenka, "ježto všechny branky odešly z této strany hřiště." Tak ho smáčkla pod paží, aby jí zase nemohl utéci, a vrátila se, aby si trochu více porozprávěla se svou přítelkyní.

   爱丽丝走回柴郡猫那儿时,惊奇地看到一大群人围着它,刽子手、国王、王 后正在激烈地辩论。他们同时说话,而旁边的人都静悄悄地呆著,看上去十分不 安。

   Když se vrátila k Čínské Kočce, našla kolem ní ke svému překvapení shromážděn velký zástup lidí: před těmi se vedl hlučný spor mezi katem, Králem a Královnou a všichni tři mluvili najednou, co ostatní byli úplnězticha a vyhlíželi velmi zneklidněni.

   爱丽丝刚到,这三个人就立即让她作裁判,他们争先恐后地同时向她重复自 己的理由,爱丽丝很难听清楚他们说的是什么。

   Jakmile se Alenka objevila, všichni tři se na ni obrátili, aby spor rozhodla, a opakovali jí své důvody; ale jelikož všichni mluvili najednou, bylo jí velmi těžko jasněpostřehnouti, co povídají.

   刽子手的理由是:除非有身子,才能从身上砍头,光是一个头是没法砍掉的。 他说他从来没做过这种事,这辈子也不打算做这样的事了。

   Kat zastával stanovisko, že nelze někomu stít hlavu, není-li tu tělo, z kterého by ji bylo možno utít; že co je na světě, nikdy nic takového nemusel dělat a teďže už je na to starý, aby začínal.

   国王的理由是:只要有头,就能砍,你刽子手执行就行了,少说废话。

   Královo stanovisko bylo, že všechno, co má hlavu, může býti sťato, a že se nemají mluvit nesmysly.

   王后的理由是:谁不立即执行她的命令,她就要把每个人的头都砍掉,周围 的人的头也都砍掉(正是她最后这句话,使这些人都吓得要命)。

   Královna zastávala stanovisko, že nestane-li se něco v té věci dříve než ihned, dá popravit všechny bez výjimky. (Byla to tato poslední poznámka, pro kterou celá společnost vyhlížela tak vážněa úzkostlivě.)

   爱丽丝想不出什么办法,只是说:“这猫是公爵夫人的,你们最好去问她。”

   Alenka nemohla připadnout na nic jiného, co by řekla, než: "Ta kočka patří Vévodkyni, zeptejte se napřed jí."

   “她在监狱里,”王后对刽子手说,“把她带来!”刽子手好像离弦的箭似 的跑去了。

   "Je ve vězení," řekla Královna katovi; "přiveďji sem." A kat odkvapil jako střela.

   就在刽子手走去的一剎那,猫头开始消失,刽子手带着公爵夫人来到时,猫 头完全没有了。国王和刽子手就发疯似地跑来跑去到处找,而其他人又回去玩槌 球了。

   Ve chvíli, kdy odešel, začala se hlava Čínské Kočky ztrácet, a než se zase vrátil s Vévodkyní, zmizela docela; Král a kat běhali tedy divoce sem a tam, hledajíce ji, zatímco se ostatní společnost vrátila ke hře.

Text from angelibrary.com