爱丽丝漫游奇境记

De avonturen van Alice

   第 11 篇

   XI

   谁偷走了馅饼

   Wie heeft de gebakjes gestolen?

   当他们到达时,红心国王和红心王后正坐在王座上,还有一大群各种小鸟兽 围着他们,就像一整套纸牌。那个武士站在他们面前,用链条锁著,两边各有一 名士兵看守着。国王旁边站着白兔,一手拿着喇叭,一手拿着一卷羊皮纸。法庭 正中有一张桌子,上面放着一大盘馅饼。馅饼十分精美,爱丽丝见了顿时觉得饿 得慌。爱丽丝想:“希望审判能快些结束,然后让大家吃点心。”但是,看来并 没有这种迹象。于是,她只好环视周围的一切来消磨时光。

   DE Harten-Koning en de Harten-Koningin zaten op hun tronen, toen zij aankwamen, met een hele menigte rondom hun - allerlei soorten vogeltjes en dieren, en het hele pak kaarten. De Hartenboer stond geboeid voor hen met een soldaat naast zich ter bewaking. Vlak bij de Koning stond het Witte Konijn met een trompet in zijn ene hand en een rol perkament in de andere. In het midden van de zaal stond een tafel met een grote schotel met gebakjes erop. Zij zagen er zo lekker uit dat Alice al honger kreeg van het gezicht. ‘Ik wou dat de rechtszitting voorbij was’ dacht ze, ‘en ze de verfrissingen rond gingen reiken!’ Maar daar waren ze blijkbaar nog lang niet aan toe en daarom begon ze wat rond te kijken.

   爱丽丝还没有到过法庭,只在书上读到过。她很高兴的是对这里的一切都能 说得上。“那是法官,”她对自己说,“因为他有假发。”

   Alice was nog nooit in een rechtszaal geweest, maar zij had er allerlei over gelezen en zij vond het heel prettig dat ze de naam kende van bijna alles wat zij nu zag. ‘Dat is de rechter,’ zei ze bij zich zelf, ‘want hij heeft een grote pruik op.’

   该说一下,那位法官就是国王。由于他在假发上又戴上王冠,看起来很不顺 眼,而且肯定也不会舒服的。

   De rechter, tussen twee haakjes, was de Koning. En hij droeg zijn kroon boven op zijn pruik (kijk maar op het plaatje hiernaast, als je wilt zien hoe hij dat deed). Hij leek allerminst op zijn gemak en de pruik stond hem ook helemaal niet.

   “那是陪审员席,”爱丽丝心想,“那十二个动物”(她不得不称之为“动 物”,因为有的是兽类,有的是鸟类),“该是陪审员了。”这最后一句,她对 自己说了两三遍,觉得挺自豪的。因为她想,几乎没有像她那样年龄的女孩,会 懂得这么多的。即使说“法律审查员”她们也不会懂的。

   ‘En daar is de bank voor de jury,’ dacht Alice, ‘en die twaalf wezens (ze moest wel wezens zeggen, want er waren vogels en allerlei andere dieren bij) zullen de jury-leden wel zijn.’ Dit laatste woord herhaalde ze wel twee of drie keer, zo trots was ze er op. Want ze dacht - en niet ten onrechte - dat een heleboel meisjes van haar leeftijd wel niet wisten wat het betekende.

   十二位陪审员全都在纸板上忙着写什么。“他们在干什么?”爱丽丝对鹰头 狮低声说,“在审判开始前,他们不会有任何事情要记录的,”

   De twaalf jury-leden waren heel ijverig aan het schrijven. ‘Wat doen ze toch?’ vroeg Alice aan de Griffioen, ‘ze hoeven toch niet te schrijven voor de rechtszitting begonnen is.’

   鹰头狮低声回答:“他们在记下姓名,怕在审判结束前忘掉。”

   ‘Ze schrijven hun namen op,’ antwoordde de Griffioen fluisterend, ‘want anders zijn ze bang dat zij die voor het eind van de rechtszitting vergeten hebben.’

   “蠢家伙!”爱丽丝不满地高声说,但她立刻就不说话了,因为白兔喊着: “法庭肃静。”这时,国王戴上了眼镜,迅速地扫视了四周,想找出谁在说瓜。

   ‘Ezels!’ zei Alice luid en verontwaardigd, maar zij zweeg snel, want het Witte Konijn riep: ‘Stilte in de zaal!’ en de Koning zette zijn bril op en keek ongerust rond om te zien wie er aan het praten was.

   爱丽丝就像趴在陪审员肩头上看到的那样清楚,看到所有的陪审员都在纸板 上写下了“蠢家伙”。她甚至还看到有个陪审员不会写“蠢”字,要求邻座的告 诉他。“不到审判结束,他们的纸板准会写得一塌糊涂!”爱丽丝想。

   Alice kon zien - net zo goed of ze over hun schouders keek - dat alle leden van de jury ‘ezels’ in hun schriften schreven en ze merkte zelfs op dat een van hen niet wist hoe hij dat woord moest spellen en het aan zijn buurman moest vragen. ‘Hun schriften zullen er mooi uitzien als de rechtszitting is afgelopen,’ dacht Alice.

   有一名陪审员在书写时发出刺耳的市音,爱丽丝当然经受不住了,于是,她 在法庭里转了一圈,到他的背后,找了个机会─下子夺走了那支铅笔。她干得很 利索,那个可怜的小陪审员(它就是壁虎比尔)根本不知道发生了什么事。当它 到处找不到自己的铅笔后,就只能用手指头来书写了。这当然毫无用处,因为手 指在纸板上留不下任何痕迹。

   Een van de jury-leden had een pen die kraste. Dit kon Alice werkelijk niet uitstaan en zij liep de zaal om en ging achter hem staan en zij zag al gauw kans om hem zijn pen af te pakken. Zij deed het zo vlug dat het arme kleine dier (het was Jan, de Hagedis) helemaal niet begreep wat er mee was gebeurd. Hij zocht eerst een tijdje, maar toen hij de pen nergens kon vinden was hij wel verplicht om voor de rest van de dag maar met zijn vinger te schrijven en dat had heel weinig zin, omdat er in zijn schrift niets van te zien was.

   “传令官,宣读起诉书。”国王宣布说。

   ‘Heraut, lees de beschuldiging voor!’ zei de Koning.

   白兔在喇叭上吹了三下,然后摊开那卷羊皮纸,宣读如下:

   Het Witte Konijn blies drie stoten op de trompet, ontrolde de perkamenten rol en las het volgende:

    “红心王后做了馅饼,
     夏日的白天竟发生这样的事情:
     红心武士偷走了馅饼,
     全都带走匆忙离境!”

De Koningin van Harten bakte een paar gebakjes
 Al op een zomerdag.
 De Hartenboer lag op de loer
 En stal ze toen hij ze zag.

   “请考虑你们的评审意见。”国王对陪审员说。

   ‘Overweeg uw oordeel’ zei de Koning tot de jury.

   “不行,还不行!”兔子赶快插话说,“还有好些过程呢!”

   ‘Nog niet, nog niet!’ onderbrak het Konijn haastig, ‘er moeten eerst nog een heleboel andere dingen gebeuren.’

   于是,国王说:“传第一个作証人。”白兔在喇叭上吹了三下,喊道:“传 第一个証人!”

   ‘Roep de eerste getuige,’ zei de Koning en het Witte Konijn blies drie keer op de trompet en riep: ‘De eerste getuige.’

   第一个証人就是那位帽匠。他进来时,一手拿着一只茶杯,一手拿着一片奶 油面包。他说:“陛下,请原谅我带这些来,因为我还没吃完茶点就被传来了。”

   De eerste getuige was de Hoedenmaker. Hij kwam binnen met een theekopje in zijn ene hand en een boterham in de andere. ‘Ik vraag u excuus Majesteit,’ zei hij, ‘dat ik dit meebreng, maar ik was nog niet helemaal klaar met de thee, toen ik voor werd geroepen.’

   “你应该吃完的。你什么时候开始吃的?”国王间。

   ‘Je had klaar moeten zijn,’ zei de Koning, ‘wanneer ben je er mee begonnen?’

   帽匠看了看三月兔──三月兔是同睡鼠手挽著手跟著他进来的──说:“我 想是三月十四日开始吃的。”

   De Hoedenmaker keek naar de Maartse Haas die hem in de rechtszaal gevolgd was, arm in arm met de Zevenslaper. ‘De veertiende Maart geloof ik,’ zei hij.

   “是十五日。”三月兔说。

   ‘De vijftiende,’ zei de Maartse Haas.

   “十六日。”睡鼠补充说。

   ‘De zestiende,’ voegde de Zevenslaper er aan toe.

   “记下来。”国王对陪审员说,陪审员急忙在纸板上写下了这三个日期,然 后把它们加起来,再把半数折算成先令和便士。

   ‘Schrijf op,’ zei de Koning tot de jury en de juryleden schreven alle drie de data ijverig in hun schriften, telden ze op en ontleedden de som in guldens en centen.

   “摘掉你的帽子!”国王对帽匠说。

   ‘Neem je hoed af,’ zei de Koning tot de Hoedenmaker.

   “那不是我的。”帽匠说。

   ‘Het is mijn hoed niet,’ zei de Hoedenmaker.

   “偷的!”国王叫了起来,并看了看陪审员。陪审员立即记下,作为事实备 忘录。

   ‘Dief!’ riep de Koning en wendde zich tot de leden van de jury, die dit feit onmiddellijk optekenden.

   “我拿帽子来卖的,我是个帽匠,没有一顶帽子属于我的。”帽匠解释道。

   ‘Ik verkoop ze,’ legde de Hoedenmaker uit, ‘ik heb er zelf geen, ik ben hoedenmaker.’

   这时,王后戴上了眼镜,使劲儿盯着帽匠,只见帽匠脸色发白,局促不安。

   De Koningin greep haar bril en begon de Hoedenmaker, die bleek en zenuwachtig werd, aan te staren.

   “拿出証据来,”国王说,“并且不得紧张,否则,我就把你拿到场上处决。”

   ‘Leg getuigenis af,’ zei de Koning, ‘en wees niet zenuwachtig, of ik laat je op staande voet onthoofden.’

   这些话根本没有鼓励作証人。他不断地把两脚交替著站,不自在地看着王后, 而且由于心里慌乱,竟在茶杯上咬了一大口,而不是去吃奶油面包。

   Dit stelde de getuige blijkbaar allerminst gerust. Hij sprong van de ene voet op de andere en keek angstig naar de Koningin. In zijn verwarring beet hij een groot stuk uit zijn theekop inplaats van uit zijn boterham.

   正在这时,爱丽丝有一种奇怪的感觉,她迷惑了好一会,后来才慢慢地搞清 楚,原来她又在长大了,起初,她想站起来走出法庭,但转眼间她又决定留下了, 只要这里还有她容身的余地。

   Toen voelde Alice iets heel vreemds en zij dacht er een tijdje over na voor zij wist wat het was. Ze begon groter te worden en zij wilde eerst opstaan en de zaal uitlopen, maar toen besloot zij om te blijven waar ze was zolang ze plaats genoeg had.

   “我希望你不要挤我,我透不过气来了。”坐在爱丽丝旁边的睡鼠说。

   ‘Ik wou dat je niet zo duwde,’ zei de Zevenslaper die naast haar zat, ‘ik kan amper ademhalen.’

   “我作不了主呀,你看我还在长呢!”爱丽丝非常温和地说。

   ‘Ik kan er niets aan doen,’ zei Alice heel deemoedig, ‘ik groei.’

   “在这里你没有权利长呀!”睡鼠说。

   ‘Je hebt geen recht om hier te groeien,’ zei de Zevenslaper.

   “別说废话了,你自己也在长呀!”爱丽丝大胆地说。

   ‘Praat geen onzin,’ zei Alice, nu heel wat flinker, ‘je weet best dat jij ook groeit.’

   “是的,但是我是合理地生长,不是长成可笑的样子,”睡鼠说着,不高兴 地站了起来,转到法庭的另一边去了。

   ‘Ja, maar ik groei in een redelijk tempo,’ zei de Zevenslaper, ‘en niet op zo'n belachelijke manier.’ En hij stond boos op en liep naar de andere kant van de zaal.

   在爱丽丝和睡鼠说话的时候,王后的眼睛始终盯着帽匠,当睡鼠转到法庭的 那边,她就对一位官员说:“把上次音乐会上唱歌人的名单给我,”听到这话, 这个可怜的帽匠吓得发抖,甚至把两只鞋子也抖了下来。

   De Koningin had al die tijd de Hoedenmaker aan zitten staren en juist, toen de Zevenslaper de zaal overstak, zei zij tot een van de zaalwachters: ‘Breng mij de lijst van de zangers van het laatste concert!’ De arme Hoedenmaker begon nu zo te beven dat hij zijn schoenen verloor.

   “拿出証据来,否则,我就处决你,不管你紧张不紧张!”国王愤怒地重复 了一遍。

   ‘Leg getuigenis af!’ herhaalde de Koning boos, ‘anders laat ik je onthoofden, of je zenuwachtig bent of niet.’

   “我是个穷人,陛下,”帽匠颤抖著说,“我只是刚刚开始吃茶点……没有 超过一星期……再说为什么奶油面包变得这么薄呢……还有茶会闪光……”

   ‘Ik ben een arme man, Majesteit,’ begon de Hoedenmaker bevend, - ‘en ik was net aan de thee begonnen - en nu de boterhammen steeds dunner worden - en het tintelen van de thee.’

   “什么闪光?”国王问。

   ‘Het tintelen van wat?’ zei de Koning.

   “我说茶。”帽匠回答。

   ‘Het begon met de thee,’ antwoordde de Hoedenmaker.

   “哦,擦,当然,擦火柴是闪光的。你以为我是笨蛋吗?接着说!”国王尖 锐地指出。

   ‘Natuurlijk begint tintelen met een T’, zei de Koning scherp, ‘denk je dat ik een ezel ben? Ga verder!’

   “我是个穷人,”帽匠继续说,“从那以后,大部分东西都闪光了……只有 三月兔说……”

   ‘Ik ben een arme man,’ zei de Hoedenmaker, ‘en de meeste dingen tintelden daarna - enkel, de Maartse Haas zei -’

   三月兔赶快插嘴:“我没说过。”

   ‘Niet waar!’ zei de Maartse Haas opgewonden.

   “你说了。”彻匠说。

   Wel waar!’ zei de Hoedenmaker.

   “我没说。”三月兔说。

   ‘Ik ontken het,’ zei de Maartse Haas.

   “它既然不承认,就谈点別的吧!”国王说。

   ‘Hij ontkent het,’ zei de Koning, ‘laat dat stuk dan maar weg.’

   “好,无论如何,那就睡鼠来说……”说到这否认。然而睡鼠什么也没说, 它睡得正香呢。

   ‘Nu, in elk geval, de Zevenslaper zei -,’ ging de Hoedenmaker verder en keek angstig rond om te zien of deze het ook zou ontkennen, maar de Zevenslaper was vast in slaap en ontkende niets.

   “从那以后,我切了更多的奶油面包……”帽匠继续说。

   ‘Daarna,’ vervolgde de Hoedenmaker, ‘nam ik nog een boterham -’

   “但是睡鼠说了什么?”一位陪审员问。

   ‘Maar wat zei de Zevenslaper?’ vroeg iemand uit de jury.

   “这个我记不得了。”帽匠说。

   ‘Dat kan ik me niet meer herinneren,’ zei de Hoedenmaker.

   “你必须记得,否则我就处决你。”国王说。

   ‘Je moet het je herinneren,’ merkte de Koning op, ‘anders laat ik je onthoofden.’

   那个可怜的帽匠丟掉了茶杯、奶油面包,单膝跪下说,“我是个可怜人,陛 下。”

   De arme Hoedenmaker liet zijn theekopje en zijn boterham vallen en viel op één knie. ‘Ik ben maar een ongelukkig man, Majesteit,’ begon hij.

   “你是个可怜的狡辩者。”国王说。

   ‘Je bent een heel ongelukkig spreker,’ zei de Koning.

   这时,一只豚鼠突然喝起彩来,但立即被法庭上的官员制止了。(所谓制止, 实在很难说,我只能向你说说是怎么回事。他们用一只大帆布袋,把那只胆鼠头 朝里塞进去,用绳扎上了袋口,然后他们坐在袋上。)

   Een van de guinese biggetjes riep ‘hoera’ en werd onmiddellijk door de deurwaarders onderdrukt (dit is een erg moeilijk woord en ik zal je uitleggen hoe het gebeurde. Zij hadden een grote linnen zak met een koord om de opening. Daarin duwden ze het guinese biggetje met zijn hoofd vooruit en toen gingen ze er op zitten).

   爱丽丝心里想:“我很高兴能看到了这回事。我常常在报上看到,说审判结 束时“出现了喝彩声,当即被法庭上的官员所制止。’直到现在我才明白是怎么 回事。”

   ‘Ik ben blij dat ik dat nu eens gezien heb,’ dacht Alice, ‘ik heb zo dikwijls in de krant gelezen dat aan het slot van een rechtszitting ‘een poging tot applaus door de deurwaarders werd onderdrukt’ en ik begreep nooit wat daarmee werd bedoeld.’

   “如果你再没有別的补充,你可以退下去了。”国王宣布说。

   ‘Als dat alles is wat je weet, dan kun je wel opstappen,’ vervolgde de Koning.

   “我已经没法再退了,我已经是站在地板上的了。”帽匠说。

   ‘Waar moet ik op stappen,’ zei de Hoedenmaker.

   “那么你可以坐下。”国王说。

   ‘Op je voeten,’ antwoordde de Koning.

   这时,又一只豚鼠喝起彩来,又被制止了。

   Hier riep een ander guinees biggetje ‘hoera’ en werd onderdrukt.

   爱丽丝心里想:“嗳,他们这样收拾豚鼠!实在应该文明一些。”

   ‘Die guinese biggetjes zijn tenminste van de vloer,’ dacht Alice, ‘nu zal het wel beter gaan.’

   “我还得喝完这杯茶。”帽匠说着,不安地看着王后,而王后正在看唱歌人 的名单。

   ‘Ik zou graag verder gaan met mijn thee,’ zei de Hoedenmaker met een angstige blik naar de Koningin, die de lijst van de zangers zat te lezen.

   “你可以走了。”国王一说,帽匠立即跑出法庭。甚至顾不上去穿他的鞋。 这进,王后吩咐一位官员说:

   ‘Je kunt gaan,’ zei de Koning en de Hoedenmaker rende zo hard als hij kon de rechtszaal uit, zonder zelfs zijn schoenen aan te trekken.

   “立即将那帽匠在庭外斩首。”可是官员追到 大门口,帽匠已经无影无踪了。

   ‘- en sla hem buiten zijn hoofd af’, zei de Koningin tot een van de zaalwachters. Maar de Hoedenmaker was allang uit het gezicht voor de deurwaarder bij de deur was.

   “传下一个作証人!”国王吩咐。

   ‘Roep de volgende getuige!’ zei de Koning.

   下一个作証人是公爵夫人的厨师。她手里带着胡椒盒,一走进法庭,就使靠 近她的人不停地打喷嚏,这使爱丽丝一下就猜出是谁了。

   De volgende getuige was de Keukenmeid van de Hertogin. Zij had de peperbus in haar hand en Alice kon al raden dat zij binnen zou komen voor zij te zien was. Want degenen die het dichtst bij de deur zaten begonnen plotseling allemaal te niezen.

   “提供你的証据。”国王吩咐。

   ‘Leg getuigenis af,’ zei de Koning.

   “我不能提供。”厨师回答。

   ‘Ik denk er niet aan,’ zei de Keukenmeid.

   国王着急地看了看白兔,白兔低声说:“陛下必须反复质询这个証人。”

   De Koning keek angstig naar het Witte Konijn, dat met een zachte stem zei: ‘Uwe Majesteit moet deze getuige een kruisverhoor afnemen.’

   “好,如果必须这样,我必定这样做。”国王带着优郁的神态说。然后他交 叉著双臂,对厨师蹙著眉,直到视野模糊了,才用深沉的声音说:“馅饼是用什 么做的?”

   ‘Als het moet, dan moet het,’ zei de Koning droefgeestig. Hij legde zijn armen over elkaar, fronste zijn voorhoofd zo sterk dat zijn ogen bijna niet meer te zien waren en zei met een diepe stem tot de Keukenmeid: ‘Waar zijn gebakjes van gemaakt?’

   “大部分是胡椒,”厨师说,

   ‘Van peper in het algemeen,’ zei de Keukenmeid.

   “糖浆。”一个困倦的声音从厨师后面传来。

   ‘Van stroop,’ zei een slaperige stem achter haar.

   “掐住那个睡鼠的脖子,”王后尖叫起来,“把它斩首,把它撵出法庭,制 止它,掐死它,拔掉它的络腮胡子!”

   ‘Arresteer die Zevenslaper,’ schreeuwde de Koningin, ‘onthoofd die Zevenslaper! Gooi die Zevenslaper er uit! Onderdruk hem! Knijp hem! Knip hem zijn snor af!’

   整个法庭完全混乱了好几分钟。把睡鼠赶出去以后,大家才再次坐下来,这 时厨师失踪了。

   Enige minuten lang was de hele rechtszaal in grote verwarring bezig om de Zevenslaper te verwijderen. Toen ze allemaal weer waren gaan zitten was de Keukenmeid verdwenen.

   “没关系!”国王坦然地说,“传下一个作証人。”然后他对王后耳语说: “真的,亲爱的,下一个作証人必须你来审讯了,我已经头疼得无法忍受了。”

   ‘Doet er niet toe,’ zei de Koning alsof hij erg was opgelucht‘ “Roep de volgende getuige,” en hij fluisterde zachtjes tot de Koningin: “Werkelijk liefste, jij moet de volgende getuige een kruisverhoor afnemen. Ik krijg er hoofdpijn van!”

   爱丽丝看到白兔摆弄著名单,非常好奇,想看看下一个作証人是谁。她想: “恐怕他们还没有收集到足够的証据。”使她大吃一惊的是:当白兔用刺耳的嗓 音尖叫出来时,竟是“爱丽丝!”

   Alice lette op het Witte Konijn, dat aan de lijst stond te frommelen, erg benieuwd wat de volgende getuige voor iemand zou zijn, “want ze hebben tot nu toe nog niet veel bewijzen in handen -” zei ze bij zich zelf. Stel je haar verrassing voor toen het Witte Konijn zo hard als hij met zijn schrille stem kon, oplas: “Alice!”

Text from angelibrary.com
Text from www.dbnl.org