爱丽丝漫游奇境记

De avonturen van Alice

   第 8 篇

   VIII

   王后的槌球场

   Het croquet-veld van de koningin

   靠近花园门口有一棵大玫瑰树,花是白色的,三个园丁正忙着把白花染红。 爱丽丝觉得很奇怪,走过去想看看。当她正朝他们走过去的时候,其中一个人说: “小心点,老五!別这样把颜料溅到我身上。”

   EEN grote rozenboom stond dicht bij de ingang van de tuin; de rozen die er aan groeiden, waren wit, maar drie tuinmannen waren bezig om deze rood te schilderen. Alice vond dit heel zonderling en zij ging op hen af om dat eens nader te bekijken en juist toen zij vlak bij hen was, hoorde zij één van hen zeggen: ‘Kijk toch uit Vijf! Spat toch niet zo met de verf!’

   “不是我不小心,”老五生气地说,“是老七碰了我的胳膊。”

   ‘Ik kon er niets aan doen,’ zei Vijf knorrig, ‘Zeven stootte tegen mijn elleboog.’

   这时老七抬起头说:“得啦!老五,你老是把责任推给別人。”

   Waarop Zeven opkeek en zei: ‘Goed zo Vijf! Altijd de schuld aan iemand anders geven!’

   “你最好別多说了,”老五说,“我昨天刚听王后说,你该受斩头的惩罚!”

   ‘Jij kunt beter je mond houden,’ zei Vijf, ‘Gisteren hoorde ik de Koningin nog zeggen dat jij eigenlijk onthoofd moest worden!’

   “为什么?”第一个说话的人问。

   ‘Waarom?’ vroeg degene, die het eerst iets gezegd had.

   “这与你无关,老二!”老七说。

   ‘Dat gaat jou niets aan, Twee,’ zei Zeven.

   “不,与他有关!”老五说,“我要告诉他──这是由于你没给厨师拿去洋 葱,而拿去了郁金香根!”

   ‘Ja, dat gaat hem wel wat aan,’ zei Vijf, ‘en ik zal het hem wel vertellen; het was omdat hij de keukenmeid tulpenbollen gebracht had inplaats van uien.’

   老七扔掉了手上的刷子说,“哦,说起不公平的事……”他突然看到了爱丽 丝,爱丽丝正站着注视他们呢。他随即不说了,那两个也回过头来看。然后三人 都深深地鞠了一躬。

   Zeven gooide zijn verfkwast neer en begon: ‘Dat is nu toch wel het onrechtvaardigste’ - toen zijn blik op Alice viel, die naar hen stond te kijken en hij hield plotseling op; ook de anderen keken om en bogen dan allen diep.

   “请你们告诉我,”爱丽丝胆怯地说,“为什么染玫瑰花呢?”

   ‘Ach, zoudt u mij ook willen vertellen,’ zei Alice een beetje verlegen, ‘waarom u die rozen schildert?’

   老五和老七都望着老二,老二低声说:“哦,小姐,你知道,这里应该种红 玫瑰的,我们弄错了,种了白玫瑰,如果王后发现,我们全都得被杀头。小姐, 你看,我们正在尽最大努力,要在王后驾临前,把……”就在这时,一直在焦虑 地张望的老五,突然喊道:“王后!王后!”这三个园丁立即脸朝下地趴下了。 这时传来了许多脚步声,爱丽丝好奇地审视著,想看看王后。

   Vijf en Zeven zeiden niets, maar keken naar Twee. Twee begon zachtjes: ‘Ach, juffrouw, ziet u, er had hier eigenlijk een rode rozenboom moeten staan en wij hebben per ongeluk een witte geplant; en als de Koningin dat ontdekt, worden wij allemaal onthoofd, ziet u. En daarom proberen we om voor zij komt -’ Op dit ogenblik riep Vijf, die angstig de tuin rond had gekeken: ‘De Koningin! de Koningin!’ en de drie tuinmannen wierpen zich plat op hun gezicht. Men hoorde het geluid van vele voetstappen en Alice keek rond, verlangend om de Koningin te zien.

   首先,来了十个手拿狼牙棒的士兵,他们的样子全都和三个园丁一样,都是 长方形的平板,手和脚长在板的四角上。接着来了十名侍臣,这些人全都用钻石 装饰著,像那些士兵一样,两个两个并排著走。侍臣的后面是王室的孩子们,这 些可爱的小家伙,一对对手拉着手愉快地跳着跑来了,他们全都用红心(红心和 侍臣的钻石,士兵的狼牙棒,是纸牌中的三种花色。即:红桃、方块、草花,英 文原意为红心、钻石、棒子。)装饰著。后面是宾客,大多数宾客也是国王和王 后。在那些宾客中,爱丽丝认出了那只白兔,它正慌忙而神经质地说着话,对別 人说的话都点头微笑,却没注意到爱丽丝。接着,是个红心武士,双手托著放在 紫红色垫子上的王冠。这庞大的队伍之后,才是红心国王和王后。

   Eerst kwamen tien soldaten, die knuppels droegen; deze hadden alle hetzelfde figuur als de drie tuinmannen, langwerpig en plat met aan de hoeken hun handen en voeten. Toen de tien hovelingen; deze waren helemaal versierd met ruiten en liepen twee aan twee, net als de soldaten. Na hen kwamen de koningskinderen; het waren er tien en de lieve kleintjes kwamen vrolijk hand in hand aanspringen, al weer twee aan twee; zij waren opgeschikt met harten. Daarna kwamen de gasten, meest koningen en koninginnen en onder hen herkende Alice het Witte Konijn; hij praatte zenuwachtig, en glimlachte bij alles wat er werd gezegd en nam geen notitie van haar. Dan volgde de Hartenboer, die de kroon van den Koning op een kussen droeg van rood fluweel; en aan het slot van de grote optocht kwamen DE KONING EN DE KONINGIN VAN HARTEN.

   爱丽丝不知道该不该像那三个园丁那样,脸朝地的趴下,她根本不记得王室 行列经过时,还有这么一个规矩。“人们都脸朝下趴着,谁来看呢?这样,这个 行列有什么用呢?”也这样想着,仍站在那里,等着瞧。

   Alice wist niet goed of zij ook op de grond moest gaan liggen, net als de drie tuinmannen, maar zij herinnerde zich een dergelijk voorschrift bij optochten niet, ‘en trouwens, waar zou een optocht voor dienen,’ dacht ze, ‘als ieder met zijn gezicht op de grond gaat liggen, zodat niemand iets kan zien?’ Dus bleef zij staan waar zij stond en wachtte.

   队伍走到爱丽丝面前时,全都停下来注视著她。王后严厉地问红心武上: “这是谁呀!”红心武士只是用鞠躬和微笑作为回答。

   Toen de optocht vlak bij Alice gekomen was, hielden allen stil en keken naar haar en de Koningin zei streng: ‘Wie is dit?’ Zij vroeg dit aan den Hartenboer, die enkel diep boog en glimlachte als antwoord.

   “傻瓜!”王后不耐烦地摇摇头说,然后向爱丽丝问道:“你叫什么名字? 小孩?”

   ‘Idioot,’ zei de Koningin, en schudde ongeduldig haar hoofd; toen wendde zij zich tot Alice en ging verder: ‘Hoe heet jij, meisje?’

   “我叫爱丽丝,陛下。”爱丽丝很有礼貌地说,可她又自己嘀咕了句:“哼! 说来说去,他们只不过是一副纸牌,用不著怕他们!”

   ‘Ik heet Alice, Majesteit,’ zei Alice heel beleefd; maar zij voegde er bij zichzelf aan toe. ‘Wat zal ik me druk maken! Het is toch maar een pak kaarten!’

   “他们是谁呢?”皇后指著三个园丁问。那三个园丁围着一株玫瑰趴着,背 上的图案同这副纸牌的其他成员一样,看不出这三个是园丁呢?还是士兵、侍臣, 或者是她自己的三个孩子了。

   ‘En wie zijn dit?’ zei de Koningin, wijzend op de drie tuinmannen, die om de rozenbomen lagen; want zie je, ze lagen op hun buik en de figuren op hun rug waren precies eender als die van de andere kaarten, dus kon zij niet zien of het tuinmannen waren of soldaten of hovelingen of drie van haar eigen kinderen.

   “我怎么知道呢?这不干我的事!”爱丽丝回答,连她自己都对自己的勇气 感到惊奇。

   ‘Hoe kan ik dat weten?’ zei Alice, verbaasd over haar eigen moed, ‘daar heb ik niets mee te maken.’

   王后的脸气红了,两眼像野兽样瞪了爱丽丝一会儿,然后尖声叫道:“砍掉 她的头!砍掉……”

   De Koningin werd purperrood van woede en schreeuwde na haar een ogenblik strak te hebben aangestaard, als een wild beest: ‘Sla haar hoofd eraf! Haar -’

   “废话!”爱丽丝干脆大声说。而王后却不说话了。

   ‘Onzin,’ zei Alice luid en beslist en de Koningin zweeg.

   国王用手拉了下王后的胳膊,小声地说:“冷静点,我亲爱的,她还只是个 孩子啊!”

   De Koning legde zijn hand op haar schouder en zei bedeesd: ‘Bedenk, liefste, het is maar een kind!’

   王后生气地从国王身边转身走开了,并对武士说:“把他们翻过来。”

   De Koningin keerde zich boos om en zei tot den Hartenboer: ‘Draai hen om!’

   武士用脚小心地把他们三个翻了过来。

   En deze deed dat, heel zorgvuldig, met één voet.

   “起来!”王后尖声叫道。那三个园丁赶紧爬起来,开始向国王、王后、王 室的孩子们以及每个人一一鞠躬。

   ‘Sta op,’ zei de Koningin met een schrille harde stem en de drie tuinmannen sprongen onmiddellijk op en begonnen te buigen voor de Koning, de Koningin, de kinderen en alle anderen.

   “停下来!”王后尖叫著,“把我的头都弄晕了!”她转身向着那株玫瑰继 续问:“你们在于什么?”

   ‘Houdt op!’ schreeuwde de Koningin, ‘je maakt me duizelig.’ En toen keerde zij zich naar de rozenboom en ging verder: ‘Wat waren jullie daar aan het doen?’

   “陛下,愿你开恩,”老二低声下气地跪下一条腿说,“我们正想……”

   ‘Met uw welnemen, Majesteit,’ zei Twee nederig en knielde terwijl hij dit zei, ‘wij proberen -’

   “我明白了!砍掉他们的头!,王后察看了一阵玫瑰花后说。队伍又继续前 进了,留下三个士兵来处死这三个不幸的园丁。三个园丁急忙跑向爱韶丝,想得 到她的保护。

   ‘Ik zie het,’ zei de Koningin, die intussen de rozen had onderzocht, ‘hun hoofden eraf!’ en de optocht zette zich weer in beweging. Drie soldaten bleven achter om de ongelukkige tuinmannen terecht te stellen en deze liepen om bescherming naar Alice.

   “你们不会被砍头的!”爱丽丝说着就把他们藏进旁边的一个大花盆里。那 三个士兵到处找,几分钟后还没找到,只得悄悄地去追赶自己的队伍了。

   ‘Ze zullen jullie niet onthoofden,’ zei Alice en stopte hen in een grote bloempot, die dicht bij haar stond. De soldaten liepen een tijdje naar hen te zoeken en toen gingen ze rustig de anderen achterna.

   “把他们的头砍掉没有?”王后怒吼道。

   ‘Zijn hun hoofden eraf?’ riep de Koningin.

   “他们的头已经掉了,陛下!”士兵大声回答,

   ‘Hun hoofden zijn weg met uw welnemen, Majesteit.’ riepen de soldaten als antwoord.

   “好极了!”王后说,“你会玩槌球吗?”

   ‘Goed’ riep de Koningin, ‘kan je croquet spelen?’

   士兵们都看着爱丽丝,这个问题显然是问爱丽丝的。

   De soldaten zwegen en keken naar Alice, want deze vraag was blijkbaar tot haar gericht.

   “会!”爱丽丝大声回答。

   ‘Ja,’ riep Alice.

   “那就过来!”王后喊道。于是爱丽丝就加入了这个队伍,她心里盘算著以 后会发生什么事情呢?

   ‘Kom dan mee,’ brulde de Koningin en Alice voegde zich bij de optocht, heel benieuwd wat er verder zou gebeuren.

   “这……这真是一个好天气呵!”爱丽丝身旁一个胆怯的声音说。原来爱丽 丝恰巧走在白兔的旁边,白兔正焦急地偷愉看着她的脸呢。

   ‘Het is, het is - mooi weer vandaag,’ zei een verlegen stem naast haar. Zij liep naast het Witte Konijn, dat haar ernstig aankeek.

   “是个好天气,”爱丽丝说,“公爵夫人在哪里呢?”

   ‘Heel mooi,’ zei Alice, ‘waar is de Hertogin?’

   “嘘!嘘!”兔子急忙低声制止她,同时还担心地转过头向王后看看,然后 踮起脚尖把嘴凑到爱丽丝的耳朵根上,悄悄地说:“她被判处了死刑。”

   ‘St, st,’ zei het Konijn zacht en snel. Hij keek angstig om zich heen terwijl hij praatte, ging dan op zijn tenen staan, hield zijn mond dicht bij haar oor en fluisterde: ‘Zij is ter dood veroordeeld.’

   “为什么呢?”爱丽丝问。

   ‘Waarvoor?’ zei Alice.

   “你是说真可怜吗?”兔子问。

   ‘Zei je wat vreselijk?’ vroeg het Konijn.

   “不,不是,”爱丽丝问,“我没想可怜不可怜的问题,我是说为什么?”

   ‘Nee,’ zei Alice, ‘ik vind het helemaal niet vreselijk. Ik zei waarvoor.’

   “她打了王后耳光……”兔子说。爱丽丝笑出声来了。“嘘!”兔子害怕地 低声说,“王后会听到的!你知道,公爵夫人来晚了,王后说……”

   ‘Ze heeft de Koningin een draai om de oren gegeven,’ begon het Konijn. Alice schoot in de lach. ‘St,’ fluisterde het Konijn angstig, ‘de Koningin zal je horen! Ze kwam te laat, zie je, en de Koningin zei -’

   “各就各位!”王后雷鸣般地喊了一声,人们就朝各个方向跑开了,撞来撞 去的,一两分钟后总算都站好了自己的位置。于是游戏开始了。 爱丽丝想,可还从来没见过这样奇怪的槌球游戏呢?球场到处都是坎坷不平 的,槌球是活刺 ,槌球棒是活红鹤(红鹤:Phoenicopterus科,趾间有蹼,因 种不同羽色各异,有红、灰等色。虽称红鹤,但与鹤科Gruidae无关。中国无此鸟。), 士兵们手脚著地当球门。

   ‘Ga allemaal op je plaats!’ schreeuwde de Koningin met donderende stem en zij begonnen alle richtingen uit te hollen, waarbij ze voortdurend tegen elkaar aan liepen; maar na een paar minuten stonden zij allen op hun plaats en het spel begon. Alice had nog nooit in haar leven zo'n wonderlijk croquetveld gezien. Het bestond helemaal uit heuveltjes en kuilen, de ballen waren levende egels, de hamers waren levende flamingo's en de soldaten stonden voorover op handen en voeten om de poorten te vormen.

   起初,爱丽丝很难摆弄红鹤,后来总算很成功地把红鹤的身子舒服地夹在胳 膊底下,红鹤的腿垂在下面。可是,当她好不容易把红鹤的脖子弄直,准备用它 的头去打那个刺 时,红鹤却把脖子扭上来,用奇怪的表情看着爱丽丝的脸,惹 得爱丽丝大声笑了。她只得把红鹤的头按下去,当她准备再一次打球的时候,恼 火地发现刺 已经展开了身子爬走了。此外,把刺 球打过去的路上总有一些土 坎或小沟,躬腰做球门的士兵常常站起来走到球场的其它地方去。爱丽丝不久就 得出结论:这确实是一个非常困难的游戏。

   De grootste moeilijkheid vond Alice eerst het hanteren van haar flamingo; zij kon het lichaam heel gemakkelijk met hangende poten onder haar arm wegstoppen, maar juist als zij zijn nek mooi recht had gestrekt en zij de egel een klap wou geven met zijn kop, moest hij zich beslist omdraaien en haar aankijken met een zo verbaasde uitdrukking, dat zij in lachen uitbarstte. En als zij zijn hoofd naar beneden had geduwd en weer wou beginnen, had de egel zich intussen uitgerold en was bezig weg te kruipen. Bovendien was er altijd, waar zij de egel ook heen sloeg, wel een heuveltje of een kuil in de weg en de dubbelgebogen soldaten stonden voortdurend op en liepen naar een ander deel van het veld, zodat Alice al gauw tot de ontdekking kwam, dat dit wel een heel moeilijk spel was.

   参加游戏的人没等轮到自己,就一起打起球来了,不时地为了刺 争吵和打 架。不一会,王后就大发雷霆,跺著脚来回地走,大约一分钟叫喊一次:“砍掉 他的头!”“砍掉她的头!”

   De spelers speelden allemaal tegelijk zonder op hun beurt te wachten, maakten de hele tijd ruzie en vochten om de egels. En al heel gauw raakte de Koningin in een vreselijke woede, liep stampvoetend rond en schreeuwde ieder ogenblik: ‘Zijn hoofd eraf! Haar hoofd eraf!’

   爱丽丝感到非常不安,说真的她还没有同王后发生争吵,可是这是每分钟都 可能发生的呀!“如果吵架的话,”她想,“我会怎么样呢?这儿的人太喜欢砍 头了!可是很奇怪,现在还有人活着。”

   Alice voelde zich niets op haar gemak. Ze had nog wel geen ruzie gehad met de Koningin, maar zij wist dat dat ieder ogenblik, gebeuren kon ‘en wat zal er dan van mij worden?’ dacht zij. ‘Zij schijnen het hier bijzonder prettig te vinden om mensen te onthoofden, ik begrijp eigenlijk niet dat er nog zo veel in leven zijn!’

   爱丽丝就寻找逃走的路,而且还想不被人发现的逃开。这时,她注意到天空 出现了一个怪东西, 起初她惊奇极了,看了一两分钟后,她判断出这是一个笑容,并对自己说: “这是柴郡猫,现在我可有人说话了。”

   Zij zocht juist een middel om te ontsnappen zonder dat iemand het zou zien, toen zij een merkwaardige verschijning in de lucht opmerkte. Ze kon deze eerst onmogelijk thuisbrengen, maar toen zij een poosje er naar gekeken had, zag ze dat het een grijns was en ze zei bij zichzelf: ‘Het is de Kat van de Hertogin, nu heb ik tenminste iemand om mee te praten.’

   “你好吗?”柴郡猫刚出现了能说话的嘴就问。

   ‘Hoe gaat het er mee?’ zei de Kat, zodra hij genoeg mond had om ermee te praten.

   爱丽丝等到它的眼睛也出现了,才点点头。“现在跟它说话没用处,”她想, “应该等它的两只耳朵也来了,至少来,了一只,再说话。”过了一两分钟,整 个头出现了,爱丽丝才放下红鹤,给它讲打槌球的情况。她对于有人听她说话非 常高兴。那只猫似乎认为出现的部分已经够了,就没有显露出身子。

   Alice wachtte tot zijn ogen verschenen waren en knikte toen.‘Het heeft geen zin om iets te zeggen,’ dacht zij, ‘voor zijn oren er zijn of één oor tenminste.’ Het volgende ogenblik verscheen de hele kop en nu zette Alice haar flamingo op de grond en begon te praten over het spel, want zij was erg blij dat er iemand naar haar luisterde. De Kat vond blijkbaar dat er nu genoeg van hem zichtbaar was en liet het er verder bij.

   “他们玩得不公平,”爱丽丝抱怨地说,“他们吵得太厉害了,弄得人家连 自己说的话都听不清了。而且他们好像没有一定的规则,就算有的话,也没人遵 守。还有,你简直想象不到,所有的东西都是活的。真讨厌。譬如说,我马上就 要把球打进球门,而那个球门却散步去了;再加我正要用自己的球碰王后的刺猾 球,哼,它一见我的球来撒腿就跑掉啦!”

   ‘Ik geloof nooit dat ze eerlijk spelen,’ klaagde Alice, ‘ze maken allemaal zo verschrikkelijk veel ruzie, dat je jezelf niet eens kunt verstaan - en ze hebben blijkbaar helemaal geen spelregels, tenminste, niemand houdt zich er aan - en u weet niet hoe verwarrend het is dat alle dingen leven, bijvoorbeeld, het poortje waar ik onder door wou slaan is weggelopen naar een ander stuk van het veld en ik wou net de egel van de Koningin een klap geven, maar hij liep weg toen hij de mijne aan zag komen!’

   “你喜欢王后吗?”猫轻声说。

   ‘Hoe vind je de Koningin?’ zei de Kat zachtjes.

   “一点都不喜欢,”爱丽丝说,“她非常……”正说到这里,她突然发觉王 后就在她身后听呢?于是她马上改口说:“非常会玩椒球,別人简直不必要再同 她比下去了。”

   ‘Niet erg aardig,’ zei Alice, ‘ze is zo geweldig -’ toen merkte ze net op tijd dat de Koningin achter haar stond te luisteren en ging verder - ‘aan het winnen, dat het niet eens de moeite waard is om het spel uit te spelen.’

   王后微笑着走开了。

   De Koningin glimlachte en liep verder.

   “你在跟谁说话?”国王走来问爱丽丝,还很奇怪地看着那个猫头。

   ‘Met wie ben je aan het praten?’ zei de Koning, die op Alice toeliep en heel nieuwsgierig naar de kop van de Kat keek.

   “请允许我介绍,这是我的朋友──柴郡猫。”爱丽丝说。

   ‘Dat is een vriend van mij - een Kat,’ zei Alice, ‘mag ik u voorstellen?’

   “我一点也不喜欢它的模样,不过,如果它愿意的话,可以吻我的手。”国 王说。

   ‘Zijn uiterlijk bevalt me helemaal niet,’ zei de Koning, ‘maar hij mag mij de hand kussen als hij wil.’

   “我不愿意。”猫回答。

   ‘Liever niet,’ merkte de Kat op.

   “不要失礼!”国王说,“別这样看我了!”他一边说一边躲到爱丽丝的身 后。

   ‘Wees niet zo onbeschoft,’ zei de Koning, ‘en kijk me niet zo aan!’ Hij verschool zich achter Alice, toen hij dit zei.

   “猫是可以看国王的,我在一本书上见过这句话,不过不记得是哪本书了。” 爱丽丝说。

   ‘Een kat mag naar een Koning kijken,’ zei Alice, ‘dat heb ik in een of ander boek gelezen, maar ik weet niet meer in welk.’

   “喂,必须把这只猫弄走!”国王坚决地说,接着就向刚来的王后喊道: “我亲爱的,我希望你来把这只猫弄走。”

   ‘Hij moet daar weg,’ zei de Koning beslist en hij riep aan de Koningin, die juist voorbijging: ‘Liefste, ik wil dat je die Kat daar weg laat halen.’

   王后解决各种困难的办法只有一种:“砍掉它的头!”她看也不看一下就这 样说。

   De Koningin had maar één manier om alle moeilijkheden, grote of kleine, op te lossen en zij zei zonder op te kijken: ‘Sla zijn kop af!’

   “我亲自去找刽子手。”国王殷勤地说着,急急忙忙走了。

   ‘Ik zal zelf de beul halen,’ zei de Koning vlug en liep weg.

   爱丽丝听到王后在远处尖声吼叫,想起该去看看游戏进行得怎样了。爱丽丝 已经听到王后又宣判了三个人死刑,原因是轮到他们打球而没有马上打。爱丽丝 很不喜欢这个场面,整个游戏都是乱糟糟的,弄得她根本不知道什么时候轮到, 什么时候不轮到。因此她就走了,找她的刺 去了。

   Alice vond dat zij wel eens terug moest gaan om te kijken hoe het met het spel stond, want zij hoorde de stem van de Koningin op enige afstand krijsen van woede. Zij had al drie spelers horen veroordelen omdat ze niet op hun beurt gelet hadden en de hele situatie beviel haar allerminst, want het spel verliep zo verward, dat zij waarlijk niet meer wist of het nu haar beurt was of niet. Dus ging ze haar egel maar eens opzoeken.

   她的刺 正同另一只刺 打架,爱丽丝认为这真是用一只刺 球去打中另一 个刺 球的好机会,可是她的红鹤却跑掉了,爱丽丝看到它正在花园的那边,在 徒劳地向树上飞。

   De egel was in een gevecht gewikkeld met een andere egel, wat Alice een bijzonder goede gelegenheid vond om een van hen met de ander weg te slaan. De enige moeilijkheid was, dat haar flamingo naar de andere kant van de tuin was gelopen, waar hij - zoals Alice zag - vergeefs probeerde om in een van de bomen te vliegen.

   等她捉住红鹤回来,正在打架的两只刺 都跑得无影无踪了。爱丽丝想: “这没多大关系,因为这里的球门都跑掉了。”为了不让红鹤再逃跑,爱丽丝把 它夹在胳膊下,又跑回去想同她的朋友多谈一会儿。

   Toen zij de flamingo gevangen had en hem terug had gebracht, was het gevecht uit en de egels waren nergens meer te vinden, ‘maar het komt er niet veel op aan,’ dacht Alice, ‘want er zijn toch geen bogen meer op dit stuk van het veld.’ Daarom stopte ze de flamingo onder haar arm, zodat hij niet kon ontsnappen en ging terug om nog een beetje met haar vriend te babbelen.

   爱丽丝走回柴郡猫那儿时,惊奇地看到一大群人围着它,刽子手、国王、王 后正在激烈地辩论。他们同时说话,而旁边的人都静悄悄地呆著,看上去十分不 安。

   Toen zij terugkwam bij de Kat zag zij tot haar grote verrassing een hele menigte om haar heen staan. Er was een twist gaande tussen de beul, de Koning en de Koningin, die allemaal tegelijk praatten, terwijl de anderen doodstil waren en blijkbaar heel slecht op hun gemak.

   爱丽丝刚到,这三个人就立即让她作裁判,他们争先恐后地同时向她重复自 己的理由,爱丽丝很难听清楚他们说的是什么。

   Zodra Alice verscheen, smeekten zij haar om het probleem op te lossen en zij herhaalden voortdurend hun argumenten. Maar zij praatten allemaal tegelijk en Alice vond het erg moeilijk om precies uit te maken wat zij zeiden.

   刽子手的理由是:除非有身子,才能从身上砍头,光是一个头是没法砍掉的。 他说他从来没做过这种事,这辈子也不打算做这样的事了。

   Het argument van de beul was dat je iemand's hoofd niet kunt afslaan, als er geen lichaam is, dat hij nog nooit zo iets gedaan had en dat hij niet van plan was om het op zijn leeftijd nog te gaan doen.

   国王的理由是:只要有头,就能砍,你刽子手执行就行了,少说废话。

   De Koning echter beweerde dat iedereen die een hoofd heeft ook onthoofd kan worden en dat je geen onzin moet praten.

   王后的理由是:谁不立即执行她的命令,她就要把每个人的头都砍掉,周围 的人的头也都砍掉(正是她最后这句话,使这些人都吓得要命)。

   De Koningin tenslotte zei, dat als het nu niet gauw gebeurde, zij iedereen hier zou laten onthoofden. (Het was deze laatste opmerking, die het hele gezelschap zo ernstig en angstig maakte!)

   爱丽丝想不出什么办法,只是说:“这猫是公爵夫人的,你们最好去问她。”

   Alice kon niets anders bedenken dan: ‘Hij is van de Hertogin. U kunt het beter aan haar vragen.’

   “她在监狱里,”王后对刽子手说,“把她带来!”刽子手好像离弦的箭似 的跑去了。

   ‘Die is in de gevangenis,’ zei de Koningin tot de beul, ‘breng haar hier.’ En de beul vloog weg als een pijl uit de boog.

   就在刽子手走去的一剎那,猫头开始消失,刽子手带着公爵夫人来到时,猫 头完全没有了。国王和刽子手就发疯似地跑来跑去到处找,而其他人又回去玩槌 球了。

   De kop van de Kat begon op het ogenblik dat hij wegging, langzaam te verdwijnen en toen deze terugkwam met de Hertogin was hij weg. Dus holden de Koning en de beul wild heen en weer om hem te zoeken, terwijl de rest van het gezelschap terugging naar het spel.

Text from angelibrary.com
Text from www.dbnl.org